Formowanie wyprasek z zastosowaniem modelowania powierzchniowego w Solid Edge

https://gmsystem.pl/solid-edge/, jako zaawansowany system CAD 3D/2D jest regularnie stosowany także w branży narzędziowej. W niniejszym artykule przedstawimy prezentację pod tytułem: „Formowanie wyprasek z zastosowaniem modelowania powierzchniowego w systemie 3D/2D Solid Edge”.

Znacząca część branży narzędziowej to firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem form wtryskowych, służących z kolei do produkcji wyprasek polimerowych o uprzednio zadanej geometrii.

Do najważniejszych elementów form wtryskowych należą komponenty kształtujące ostateczny wyrób, czyli (przede wszystkim) elementy matrycowe, stemplowe oraz suwakowe.

Geometria ww. komponentów wynika z rozmiarów i kształtów ww. wyrobu, tj. formowanego obiektu.

Wygenerowanie numerycznego zapisu konstrukcji dla ww. elementów kształtujących może być – w zależności od charakterystyki ostatecznego wyrobu – złożonym zadaniem inżynierskim CAD.

Co więcej, osiągnięcie tego celu może wymagać przeprowadzania odpowiednich napraw/modyfikacji w modelu wypraski (przeważnie pochodzącym ze źródeł zewnętrznych).

 Solid Edge wspomaga inżynierów z branży narzędziowej, projektujących m.in. formy wtryskowe, oferując szereg rozwiązań, służących do zautomatyzowanego modelowania CAD ww. elementów kształtujących.

Dzięki wykorzystaniu tego systemu, szereg zadań projektowych, typowych dla tego segmentu przemysłu, można wykonać szybciej i łatwiej. Do zadań tych zaliczamy:

a) naprawę geometrii modelu CAD wypraski (gdy to niezbędne),

b) weryfikacja poprawności technologicznej modelu wypraski
wraz z dokonaniem odpowiednich modyfikacji jej geometrii (gdy niezbędne),

c) znalezienie/wygenerowanie płaszczyzny podziału, krawędzi podziału oraz powierzchni podziału,

d) przeskalowanie/przekurczenie modelu wyrobu końcowego oraz otrzymanie geometrii komponentów go kształtujących,

e) sprawdzenie kinematyki ww. komponentów w modelu formy (formowanie/rozformowanie wypraski).

W niniejszym opracowaniu pragniemy zaprezentować skuteczne efekty wykorzystania Solid Edge do realizacji ww. zadań inżynierskich.

Zapraszamy do lektury poniższej prezentacji SlideShare!

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: