Funkcjonalności NX Routing Electrical

Konieczność podążania za stale rozwijającą się technologią i rosnące oczekiwania stawiane przez klientów to jedne z wyzwań, które stoją przed większością producentów różnego rodzaju produktów. Nie sposób nie zauważyć, że w ostatnich latach otaczający nas świat stawia na cyfryzację. W kolejnych segmentach produktów coraz większe znaczenie zaczynają mieć kwestie związane z elektroniką, sterowaniem, oprogramowaniem. Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić możliwość sterowania roletą okienną czy odkurzaczem z poziomu aplikacji w smartfonie. To, co dla klienta jest oczekiwaniem, dla producenta jest wyzwaniem i często decyduje o być albo nie być danej firmy. Aby pozostać konkurencyjnym na rynku, oferowane produkty muszą być atrakcyjne i dostosowane do potrzeb konsumentów. Niesie to za sobą szereg nowych problemów, wśród których coraz częstszą rolę odgrywa konieczność zapanowania nad rosnącą ilością przewodów i komponentów elektrycznych, tworzących kompletne układy elektryczne czy elektroniczne w coraz to większej ilości produktów na rynku. Konieczność zintegrowania świata elektroniki i mechaniki zmusza producentów do poszukiwania narzędzi, które pomogłyby w procesie projektowania i zarządzania dokumentacją. Z pomocą przychodzi NX Routing Electrical, czyli w pełni zintegrowane narzędzie 3D do projektowania  przewodów elektrycznych i okablowania.

Funkcjonalności NX Routing Electrical

Rys. 1 Układ elektryczny pojazu

Funkcjonalności NX Routing Electrical

Dzięki szerokiemu wachlarzowi funkcjonalności możliwe jest trasowanie przebiegu przewodów lub wiązek z wykorzystaniem istniejącej geometrii w złożeniu projektowym. Dowolny ze składników złożenia może zostać zaklasyfikowany jako komponent układu elektrycznego, z jasno zdefiniowaną rolą, na przykład jako urządzenie, konektor czy sprzęgnik dwóch przewodów. W zależności od zamysłu użytkownika, komponenty elektryczne mogą mieć precyzyjnie zdefiniowane rodzaje tak zwanych portów, od których będzie zależał przebieg ścieżki przewodów. Przykładowo mogą być to porty typu fixture, które określają przebieg ścieżki w różnego rodzaju elementach mocujących, jak wieszaki, uchwyty czy zaciski. Innym przykładem może być tak zwany Multi port, który definiuje punkt połączenia pomiędzy wiązką a złączem wielopinowym. W zależności od wybranego rodzaju, zakwalifikowane komponenty elektryczne wyróżnione są odpowiednim symbolem na obszarze roboczym. Dzięki temu użytkownik już na pierwszy rzut oka widzi z jakiego typu obiektem ma do czynienia, co czyni jego pracę efektywną i intuicyjną. Symbolika obecna na obszarze roboczym okna NX odzwierciedla się także w dwóch dodatkowych oknach nawigatora, które występują jedynie w aplikacji NX Routing Electrical. Mowa tu o nawigatorze komponentów elektrycznych i połączeń elektrycznych. Z ich poziomu możliwe jest zaawansowane zarządzanie utworzonymi połączeniami i zakwalifikowanymi komponentami, łącznie z informacjami na temat długości przewodów oraz pomiędzy którymi urządzeniami, konektorami czy pinami przewody te są rozpięte.

Funkcjonalności NX Routing Electrical

Rys. 2 Nawigator połączeń elektrycznych przedstawia wszystkie połączenia w układzie

Dzięki możliwości zapisania najczęściej wykorzystywanych komponentów elektrycznych w podręcznej bibliotece Reuse Library,  użytkownik w prosty sposób może stworzyć i ciągle rozbudowywać zbiór na przykład typowo stosowanych przewodów czy zacisków. Za każdym razem, kiedy zajdzie potrzeba wykorzystania tego samego komponentu co już zdefiniowany w bibliotece, wystarczy w prosty sposób przeciągnąć go do obszaru roboczego. Co więcej – biblioteka ta jest już częściowo uzupełniona, a dodatkowo mamy możliwość skorzystania z produktów producentów z branży elektrycznej, które zostały umieszczone we wbudowanej w NX bibliotece CADENAS. Trasowanie ścieżki w NX Routing Electrical realizowane jest za pomocą wygodnych poleceń przypominających szkicownik 3D, na zasadzie ścieżek liniowych lub krzywych sklejanych przechodzących przez konkretne punkty czy zdefiniowane porty. Do użytku dostępne są inteligentne polecenia umożliwiające dzielenie, łączenie, naprawianie ścieżek, a także ich upraszczanie czy zautomatyzowane tworzenie narożników przecinających się segmentów.

Funkcjonalności NX Routing Electrical

Rys. 3 Tworzenie ścieżek układu elektrycznego w złożeniu

Jeżeli na danym etapie procesu projektowania użytkownik nie chce umieszczać w złożeniu konkretnych przewodów, możliwa jest opcja rezerwacji miejsca w przestrzeni złożenia. Dzięki temu wstępnie wytyczony zostanie przebieg połączeń elektrycznych, co pozwoli użytkownikowi na zaplanowanie wyglądu kompletnego produktu. W trakcie projektowania układu elektrycznego możliwe jest określenie reguł, jakim mają podlegać jego komponenty. Przykładowo, kiedy zamodelowany zostaje odkształcalny przewód elektryczny, użytkownik może określić jego minimalny promień zagięcia. Reguła ta sprawdza, czy wygięcie nie jest zbyt silne, biorąc pod uwagę średnicę wiązki i w razie przekroczenia określonych bezpiecznych wartości informuje nas o tym w komunikacie. Innym przykładem jest reguła zgodności połączeń, która czuwa nad tym, czy połączone komponenty są zgodne pod kątem rozmiaru, typu połączenia i ich budowy (konektor męski/żeński). Aby skrócić czas produkcji, NX Routing Electrical z łatwością tworzy informacje na temat produkcji wiązek. Użytkownik może w automatyczny sposób utworzyć spłaszczony model wiązki przewodów, z całą jego „inteligencją elektryczną” i szczegółowymi informacjami, takimi jak występowanie opasek, klipsów, przelotek,  czy długością i kolorami poszczególnych żył. Dzięki temu zespoły produkcyjne otrzymują jasne i szczegółowe instrukcje na temat wykonania wiązek o określonych parametrach, w postaci rysunku 2D wyposażonego w czytelne zestawienia tabelaryczne.

Funkcjonalności NX Routing Electrical

Rys. 4 Rysunek wykonawczy ze spłaszczonym widokiem wiązki

NX Routing Electrical to szereg inteligentnych i w pełni funkcjonalnych narzędzi, które znajdą zastosowanie w każdej firmie, która wytwarza produkty wykorzystujące układy elektryczne czy elektroniczne. Jednocześnie zyskujemy też możliwość integracji z oprogramowaniem do analizy logiki schematów elektrycznych, która w czasie rzeczywistym jest weryfikowana na przykład w programie Capital Logic, należącego do portfolio Siemens.

Funkcjonalności NX Routing Electrical

Rys. 5 Analiza logiczna w czasie rzeczywistym poprzez integrację z Capital Logic

Możliwość stworzenia kompletnej dokumentacji technicznej, która dotyczyć będzie części nie tylko mechanicznych, ale również układu elektrycznego danego produktu, jak również wygoda projektowania, szerokie możliwości zarządzania, kontroli i analizy układów elektrycznych to tylko niektóre z zalet stosowania aplikacji NX Routing Electrical. A przecież jest to tylko jedno ze środowisk wbudowanych w najbardziej zintegrowanym systemie CAD/CAM/CAE na rynku – oprogramowaniu Siemens NX. Już dzisiaj umów się na bezpłatną prezentację możliwości tego systemu. Pozbądź się ograniczeń projektowych na które napotykasz i pozostaw swoją konkurencję w tyle.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: