Jak szkoliliśmy WZL z Łodzi i dlaczego otrzymaliśmy referencje

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 (WZL) to jeden z głównych filarów polskiego przemysłu obronnego, należący jednocześnie do największych przedsiębiorstw działających w branży śmigłowców wojskowych w tej części Europy. Działalność spółki koncentruje się przede wszystkim na remontach głównych oraz obsługach i modernizacjach śmigłowców używanych w Wojsku Polskim. Ponadto, firma jest znanym dostawcą usług w zakresie obróbki mechanicznej, pokryć galwanicznych oraz metrologii. Na przełomie września i października bieżącego roku zrealizowaliśmy szkolenie według indywidualnego programu, dzięki czemu zyskaliśmy cenne referencje.

MI-24D

Indywidualne programy szkoleniowe dla naszych Klientów

Szkolenia są bardzo ważnym obszarem rynkowych działań GM System. Rozbudowane programy oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra inżynierów aplikacyjnych powodują, że wiele firm inwestuje w podnoszenie kompetencji zawodowych swojej kadry inżynierskiej korzystając z naszych usług.

Oprócz standardowych programów szkoleniowych, każdy z Klientów ma możliwość zamówienia szkolenia szytego na miarę. Chodzi o to, aby szkoląc tworzyć wartość dodaną do codziennej pracy konstrukcyjnej danej firmy.

Co przygotowaliśmy dla WZL Nr 1 z Łodzi?

Cele szkolenia, zdefiniowane na etapie projektowania programu, były następujące:

  • przyspieszenie prac 3D/2D w wyniku stosowania nowych rozwiązań wprowadzonych do Solid Edge,
  • zwiększenie elastyczności prac konstrukcyjnych dzięki wdrożeniu zintegrowanego rozwiązania inżynierskiego „CAD + baza danych”, umożliwiającego szybkie uzyskanie tzw. wielo-wariantowości modelu projektowego (tzw. parametryzacja konstrukcji),
  • eliminacja błędów CAD oraz kosztowych zmian w dokumentacji poprzez rozpoczęcie stosowania narzędzi optymalizacyjnych.

Chodziło o to, aby zaprezentować wszystkie rozwiązania CAD 3D/2D, przeznaczone dla branży lotniczej i obronnej, które są dostępne w najnowszych generacjach systemu https://gmsystem.pl/solid-edge/ (do wersji ST8 włącznie), a następnie pokazać, w jaki sposób można je wdrożyć w codzienną, inżynierską praktykę technologiczno-konstrukcyjną WZL.

Podczas szkolenia, szczególną uwagę zwrócono na następujące zagadnienia:

  • modelowanie elementów blaszanych o dużym stopniu złożoności geometrycznej (zarówno elementów rozwijalnych, jak i tzw. nierozwijalnych),
  • tworzenie złożeń z wykorzystaniem komponentów podatnych,
  • zautomatyzowane wykonywanie dokumentacji 2D, zarówno wykonawczej, jak i złożeniowej,
  • wybrane metody pracy z geometrią CAD pochodzącą ze źródeł zewnętrznych,
  • parametryzacja projektów CAD z wykorzystaniem baz danych,
  • optymalizacja konstrukcji, ze względu na różnorodne kryteria.

Szkolenie trwało 7 dni, było bardzo rozbudowane i miało charakter warsztatowy. Wzięło w nim udział 8 konstruktorów, dla których przygotowano specjalny konspekt szkoleniowy w oparciu o ich indywidualne potrzeby. W trakcie całego szkolenia konstruktorzy mieli okazję do zadawania wielu pytań, na które otrzymywali natychmiastowe odpowiedzi z wykorzystaniem ich projektów, plików i modeli CAD.

Dlaczego otrzymaliśmy referencje?

Zaoferowaliśmy bardzo rozbudowany program, który uwzględniał aktualne potrzeby spółki oraz specyfikę produkcji i charakter realizowanych projektów. Wysoki poziom profesjonalizmu dr. inż. Adama Budzyńskiego, który doskonale orientuje się w zagadnieniach wojskowej techniki lotniczej, pozwolił przekazać wiedzę pracownikom WZL w sposób przystępny i skuteczny.

„W ciągu siedmiu dni szkolenia, pracownicy rozszerzyli zakres wiedzy oraz pozyskali szereg nowych umiejętności. Skorzystanie ze szkoleń przeprowadzonych przez GM System uznajemy za bardzo korzystne dla naszej spółki.”

Grzegorz Ścibor, Kierownik Sekcji Konstruktorów Działu Technologicznego

Referencje dostępne są pod tym linkiem. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń oraz do kontaktów z naszym biurem w celu zamówienia indywidualnego programu szkoleniowego.

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną - nowe ćwiczenia

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: