Już wkrótce premiera Solid Edge ST10!

W najbliższy poniedziałek, 8 maja 2017, odbędzie się światowa premiera systemu Solid Edge 
w wersji ST10 organizowana przez firmę Siemens.

Premiera Solid Edge ST10

Zanim dostarczymy Państwu kompletne materiały udostępnione przez producenta, już dziś zapowiadamy kluczowe rozwiązania wprowadzone w Solid Edge ST10:

1. Inżynieria odwrotna (Reverse Engineering) – dwukierunkowe kompletne rozwiązanie umożliwiające budowę modelu na bazie danych otrzymanych z urządzeń skanujących oraz jego bezpośredni wydruk 3D/obróbkę addytywną.

2. Modelowanie konwergentne (Convergent Modelling) – szybsze wytwarzanie produktu, dzięki tworzeniu hybrydowych modeli zawierających kombinacje bryłowych obiektów B-Rep oraz „fasetek” STL pochodzących z urządzeń skanujących.

3. Modelowanie generatywne (Generative design) – zautomatyzowana optymalizacja i generowanie nowych rozwiązań w oparciu o zadane warunki wytrzymałościowe, specyfikę stosowanych materiałów, rodzaj obróbki czy koszt całkowity produktu.

4. Zintegrowane analizy przepływów (Integrated Flow Analysis) – osadzone 
w interfejsie Solid Edge narzędzia do przeprowadzania symulacji przepływu czynnika.

5. Interaktywna dokumentacja techniczna (Technical Publications) – zintegrowane narzędzia do publikacji interaktywnych, powiązanych z modelem 3D, instrukcji i katalogów.

6. Bezkonkurencyjne rozwiązania PDM (Built-In PDM and Teamcenter) – nowe unikatowe możliwości w zakresie wbudowanego w Solid Edge systemu PDM oraz integracji z rozwiązaniem Teamcenter.

7. Portal Solid Edge – rozwiązanie chmurowe przeznaczone do przechowywania 
i publikowania dokumentacji Solid Edge z dostępem bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

Zachęcamy do śledzenia naszego BLOGA oraz strony internetowej. 
Więcej informacji już wkrótce!

opracował
Tomasz Luźniak

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: