Co nam przyniesie Solid Edge ST10 – zapowiedź nowości

Jeszcze nie ochłonęliśmy do końca po premierze Solid Edge ST9, a już zaprezentowano nam kilka nowości, które zostaną wprowadzone w kolejnej wersji  ST10.

Doroczne spotkanie użytkowników Solid Edge University, tak jak zawsze, zakończyło się zapowiedzią tego, co czeka nas w kolejnej odsłonie Solid Edge – wersji Synchronous Technology 10. Prezentujemy niewielką część nowości, które w pełni poznamy wiosną 2017 roku.

Szersze wsparcie technologii synchronicznej w modelowaniu blaszanym

Edycja wycięcia umieszczonego na zagięciu blachy przy wykorzystaniu Technologii Synchronicznej
Rys. 1. Edycja wycięcia umieszczonego na zagięciu blachy przy wykorzystaniu Technologii Synchronicznej

W https://gmsystem.pl/solid-edge/ ST10, za sprawą rozwoju technologii synchronicznej, użytkownicy będą mieli możliwość bezpośredniej edycji cech i operacji w części blaszanej. Przykładem jest relokacja wycięcia utworzonego na zagięciu blachy za pomocą uchwytu sterowego, bez wykonywania rozgięcia, co dotychczas było niemożliwe. Za sprawą automatycznych aktualizacji, każda zmiana wprowadzona w ten sposób będzie miała odzwierciedlenie na rozwinięciu blachy.

Automatyczne tworzenie ścieżek przewodów i rur

Dotychczas tworzenie ścieżki 3D dla przewodów i rur wiązało się z ręcznym wskazywaniem punktów prowadzenia ścieżki, często połączonym z nawigowaniem pomiędzy wieloma częściami skomplikowanych złożeń. W Solid Edge ST10 wprowadzona zostanie dodatkowa możliwość utworzenia automatycznej ścieżki 3D pomiędzy, np. punktem początkowym i końcowym. Program stworzy ścieżkę prowadzenia przewodów czy rur, nie powodując kolizji z istniejącą geometrią, uwzględniając naddatki
i stosując bezpieczne promienie zagięć w odpowiednich miejscach.

Usprawnienia w tworzeniu szyków wzdłuż krzywej

Modelowanie łańcucha za pomocą szyku wzdłuż krzywej
Rys. 2. Modelowanie łańcucha za pomocą szyku wzdłuż krzywej.

Istniejąca funkcja tworzenia szyku po krzywej zostanie wzbogacona o dodatkowe opcje, m.in. nowy sposób modelowania łańcucha, który pozwoli na lepszą kontrolę nad jego parametrami
i geometrią, poprzez – przykładowo – możliwość pominięcia określonej liczby ogniw. Dzięki temu stworzenie i animacja pracy łańcucha staną się prostsze i bardziej efektywne.

Historia rewizji

Narzędzie do wyszukiwania duplikatów w Menedżerze projektu
Rys. 3. Narzędzie do wyszukiwania duplikatów w Menedżerze projektu.

Nowości w Solid Edge ST10 dotyczyć będą także wbudowanego systemu zarządzania danymi (PDM). Użytkownicy uzyskają szybki dostęp do historii wprowadzanych zmian w kolejnych rewizjach modelu, którą to historię będzie można zwizualizować na przejrzystym drzewie. Będą mogli dodatkowo komentować wprowadzane zmiany, a także jednym kliknięciem wykonywać zapytania o to, czy istnieje nowsza wersja danego modelu. Menedżer projektu zostanie wzbogacony o narzędzie do wyszukiwania i zamiany duplikatów modeli, sprawdzając m. in. czy geometrie powielonych modeli odpowiadają sobie wzajemnie, czy na ich podstawie zostały stworzone rysunki, oraz kiedy i w jakiej wersji Solid Edge zostały ostatnio zapisane.

Jeszcze szersze wsparcie dla Microsoft Surface Pro

Solid Edge ST10 jeszcze lepiej wykorzysta możliwości Microsoft Surface Pro
Rys. 4. Solid Edge ST10 jeszcze lepiej wykorzysta możliwości Microsoft Surface Pro.

Solid Edge ST9 umożliwił pracę na tablecie Microsoft Surface Pro, wspierając jego multidotykowy ekran w połączeniu z dedykowanym wskaźnikiem (rysikiem), jednak tworzenie szkiców za pomocą wskaźnika odbywało się pośrednio w aplikacji Catchbook.  W Solid Edge ST10 użytkownicy otrzymają jeszcze szersze wsparcie dla wskaźnika, za pomocą którego będą w stanie tworzyć automatycznie zrelacjonowane szkice bezpośrednio w szkicowniku programu Solid Edge, czy wykonywać operacje, np. wyciągnięcia w środowisku 3D.

Inżynieria odwrotna

Konwersja siatki poligonowej na bryłę za pomocą Reverse Engineering
Rys. 5. Konwersja siatki poligonowej na bryłę za pomocą Reverse Engineering.

Solid Edge ST10 zostanie wzbogacony o dodatek Reverse Engineering, który na podstawie chmury punktów czy siatki poligonowej pochodzącej ze skanera laserowego lub tomografii komputerowej, pozwoli odtworzyć bryłę. Moduł Reverse Engineering będzie wyposażony w narzędzia do czyszczenia i naprawy zaimportowanej siatki, a także do rozpoznawania zaimportowanych lic
i konwertowania ich na elementy powierzchniowe, z których użytkownik będzie mógł stworzyć obiekt bryłowy, podlegający edycji w Solid Edge.

Convergent Modeling – nowy paradygmat modelowania

Jednoczesna praca na siatce poligonowej i obiektach bryłowych dzięki technologii Convergent Modeling
Rys. 6. Jednoczesna praca na siatce poligonowej i obiektach bryłowych dzięki technologii Convergent Modeling.

W Solid Edge ST10 użytkownicy będą mogli wykorzystać nową technologię stworzoną przez Siemens, w zakresie projektowania części zoptymalizowanych pod kątem druku 3D. Convergent Modeling znacznie upraszcza proces pracy z geometrią składającą się jednocześnie z siatki figur płaskich, obiektów bryłowych i powierzchniowych. Brak konieczności konwersji takiego zestawu danych do klasycznej geometrii b-rep przyspiesza i ułatwia projektowanie części.

Skalowanie jednorodne i niejednorodne

Wprowadzona zostanie możliwość skalowania we wszystkich, bądź wybranych kierunkach. Znajdzie to zastosowanie w zakresie prototypowania, wydruków 3D i projektowania form wtryskowych.

Drukowanie 3D z poziomu Solid Edge ST10

Solid Edge ST10 umożliwi drukowanie modeli w technologii druku 3D bezpośrednio z poziomu programu, bez konieczności użycia programu 3D Builder. Interfejs pozwoli także na komunikację z usługą druku 3D on-line ulokowaną w chmurze.

To oczywiście nie wszystkie nowości, jakie zostaną wprowadzone w wersji ST10, ale tych kilka przykładów pozwala wierzyć w to, że jubileuszowe wydanie okaże się kolejną udaną odsłoną Solid Edge. Odpowiedź przyniesie wiosna 2017 roku.

Źródło: www.engineering.com, kanał Nancy Jonhson na YouTube

Opracował:
Jakub Kręcisz
jakub.krecisz@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: