Najważniejsze funkcje w NX CAM 2306 okiem naszego inżyniera

Narzędzia usprawniające obróbkę skrawaniem, w tym nowa aplikacja Cloud Connect Tool Manager, jeszcze większe możliwości w zakresie postprocessingu i odświeżony interfejs poprawiający komfort oraz wydajność pracy – to zaledwie niektóre nowości zaprezentowane wraz z ostatnią odsłoną programu rozwijanego przez Siemens Digital Industries Software. Najważniejsze funkcje NX CAM 2306 przedstawia inżynier systemów CAM Jakub Andrys.

NX CAM 2306: Lepsze efekty pracy dzięki nowym możliwościom

NX CAM to najbardziej kompletny i elastyczny program CAM, którego najnowsza wersja ma sprawić, że praca inżynierów systemów CAM stanie się jeszcze bardziej efektywna.

Jak przekonuje Siemens, NX CAM 2306 to wydanie zorientowane na to, by zwiększać produktywność – procesu programowania maszyn CNC i w efekcie całych środowisk produkcyjnych. Mają to umożliwić zarówno liczne udoskonalenia dotychczasowych funkcjonalności, jak i zupełnie nowe, takie jak oparta na technologii chmurowej aplikacja Cloud Connect Tool Manager pozwalająca zarządzać biblioteką narzędzi i uchwytów.

Wykonywanie wymagających zadań związanych z wytwarzaniem ułatwiają nowo dodane możliwości. To m.in. operacja obróbki zgrubnej (Quick Roughing), operacja wieloosiowego usuwania zadzioru czy opcja umieszczania części na obrabiarce, pozwalająca w łatwiejszy sposób przygotowywać pożądane procesy obróbcze. Inżynierowie, którzy tworzą własne postprocesory w zintegrowanej aplikacji Post Configurator, z pewnością docenią bardzo przydatne narzędzie, jakim jest edytor zdarzeń użytkownika (UDE).

Ulepszone w NX CAM 2306 zostały także poszczególne operacje dla sond pomiarowych. Nowością jest sondowanie na obrabiarce (NX CAM On-Machine Probing), czyli wprowadzona w tym wydaniu operacja, która wprowadza szereg funkcji związanych z prowadzeniem niezbędnych pomiarów przy pomocy sond.

Udoskonalenia wprowadzone wraz z NX CAM 2306 objęły również interfejs i ogólną architekturę programu. Rozwiązania takie, jak m.in. połączenie przycisków odtwarzania i pauzy dla funkcji animacji ścieżki narzędzia, zaimplementowanie pomiaru odległości na ścieżce narzędzia podczas korzystania z okna dialogowego pomiaru czy też wyodrębnienie obszaru obróbki z poziomu operacji, znacząco skracają czas potrzebny na wykonywanie poszczególnych czynności.

Szczegółowy przegląd nowych funkcji

Najnowsza wersja oprogramowania Siemens NX do programowania maszyn i robotów przynosi znacznie więcej wartych odnotowania nowości. Ich szczegółowy przegląd przygotował mgr. inż. Jakub Andrys, specjalista w dziedzinie systemów CAM z wieloletnim doświadczeniem, który w swoim opracowaniu wymienia najciekawsze usprawnienia dla systemu NX CAM 2306, tłumacząc jak mogą one przełożyć się na optymalizację obróbki skrawaniem.

Spis treści

 1. Nowości w NX CAM 2306 w zakresie narzędzi skrawających
 2. Nowości w NX CAM 2306 w zakresie frezowania, postprocessingu i symulacji
 3. Nowości w NX CAM 2306 w zakresie architektury programu oraz interfejsu
 4. Nowości w NX CAM 2306 w zakresie operacji dla sond pomiarowych

Nowości w NX CAM 2306 w zakresie narzędzi skrawających

 

Menedżer narzędzi – Cloud Connect Tool Manager

Cloud Connect Tool Manager to nowa aplikacja oparta na technologii chmurowej. Aplikacja CCTM umożliwia wydajne zarządzanie biblioteką narzędzi i uchwytów. CCTM zapewnia przyjazny oraz intuicyjny interfejs graficzny dla użytkownika. Dynamiczny podgląd i wymiarowanie narzędzi znacznie ułatwiają ich definiowanie i edycję. Aplikacja dodatkowo posiada inteligentniejszą funkcję wyszukiwania z wieloma formułami, symbolami i słowami kluczowymi. Aplikacja posiada możliwość importowania narzędzia z baz danych dostawców.

Funkcjonalność:

 • Łatwy i intuicyjny interfejs graficzny
 • Wydajne zarządzanie danymi narzędzi oparte na technologii chmurowej
 • Dynamiczny podgląd do edycji i sprawdzania poprawności
 • Import narzędzi w chmurze od dostawcy narzędzi
Rys. 1-1. Nowy menedżer narzędzi – Cloud Connect Tool Manager (CCTM)
Rys. 1-1. Nowy menedżer narzędzi – Cloud Connect Tool Manager (CCTM)

Narzędzie do frezowania jaskółczego ogona – Dovetail Mill

NX CAM 2306 umożliwia łatwą i uproszczoną definicję dla nowego typu narzędzia (Dovetail Mill) do frezowania jaskółczego ogona.

Rys. 1-2. Nowe narzędzie typu - Dovetail Mill
Rys. 1-2. Nowe narzędzie typu – Dovetail Mill

Ulepszona funkcjonalność dla tworzenia trzonków narzędzi – definiuj trzonek

NX CAM 2306 posiada dodatkową bibliotekę oraz ulepszoną metodykę dla tworzenia trzonków narzędzia. Obsługiwana jest nieograniczona liczba stopni trzonka. Nowa funkcjonalność umożliwia wyodrębnienie danych trzonka z modelu bryłowego 3D, dzięki czemu tworzenie trzonka jest już dużo prostsze i bardziej wydajne.

Funkcjonalność:

 • Biblioteka wieloczęściowa
 • Łatwa definicja trzonka w wielu krokach
 • Wyodrębnienie danych z części 3D i określenie pozycji początkową profilu trzonka
 • Kompaktowy zestaw danych dla skomplikowanego trzonka narzędzia
Rys. 1-3. Dokładniejsze odwzorowanie trzonków za pomocą funkcji - definiuj trzonek
Rys. 1-3. Dokładniejsze odwzorowanie trzonków za pomocą funkcji – definiuj trzonek

Domyślna lokalizacja wyświetlania narzędzi

Wyświetlanie narzędzia jest teraz dostępne z poziomu dwóch nowych domyślnych lokalizacji. Jest to nowe rozwiązanie dla szybkiego i łatwego wyświetlania narzędzi w kontekście zaprogramowanej sytuacji obróbki. Usprawnione wyświetlanie narzędzia, pomoże użytkownikowi w szybszym podejmowaniu decyzji, dzięki mniej obowiązkowym interakcjom i sytuacji, w której narzędzie może być np. zasłonięte przez komponenty graficzne. Narzędzie jest wyświetlane, gdy użytkownik wybiera operację lub edytuje narzędzie.

Korzyści:

 • Istniejąca domyślna lokalizacja wyświetlania narzędzi została rozszerzona o dwa kolejne poziomy
 • Wiele wybranych operacji pokaże dodatkowo narzędzie z pierwszej operacji
 • Edycja narzędzia wyświetli jego zarys w neutralnej orientacji bez kontekstu dla ścieżki narzędzia
 • Krótszy czas programowania i mniej ręcznych interakcji
Rys. 1-4. Szybkie i łatwe wyświetlanie narzędzi w domyślnej lokalizacji
Rys. 1-4. Szybkie i łatwe wyświetlanie narzędzi w domyślnej lokalizacji

Automatyczne tworzenie kształtu oprawki narzędzi tokarskich na podstawie wykrytej kolizji

Wbudowana funkcja automatycznie oblicza kształt oprawki tokarskiej i tworzy niezbędny kształt 2D. Jeśli nie zdefiniowano kształtu oprawki, to podczas generowania ścieżki narzędzia system utworzy alternatywny kształt w celu sprawdzenia kolizji. Użytkownik jest informowany przez system o wystąpieniu kolizji IPW (In Process Workpiece) z oprawką. W takich sytuacjach pojawi się komunikat dotyczący kolizji oraz pojawi się też informacja, która wskaże użytkownikowi pary kolidujące ze sobą.

Korzyści:

 • Automatyczne obliczanie kształtu oprawki narzędzi tokarskich w celu sprawdzenia kolizji
 • Zminimalizowana ingerencja w ustawienia warstw podczas procesu tworzenia narzędzia
 • Geometria 2D kształtu oprawki jest tworzona automatycznie podczas weryfikacji ścieżki
 • Zwiększone bezpieczeństwo procesu obróbki w zakresie kontroli kolizji uchwytów i oprawek
Rys. 1-5. Automatyczne obliczanie kształtu 2D dla oprawki tokarskiej
Rys. 1-5. Automatyczne obliczanie kształtu 2D dla oprawki tokarskiej

Automatyczna aktualizacja narzędzia

Mechanizm automatycznej aktualizacji narzędzi powoduje, iż użytkownik otrzyma natychmiastowe powiadomienie, gdy używane narzędzie stanie się nieaktualne (tak samo jak w przypadku obrabiarek). Jeśli narzędzie (złożenie lub parametryczne) zostało pobrane z biblioteki, która została zmodyfikowana,
to użytkownik otrzyma powiadomienie i wybór aktualizacji dla używanego narzędzia. Wszystkie narzędzia z biblioteki w konfiguracji są analizowane i porównywane z ich definicjami bibliotek w celu zidentyfikowania niezbędnych aktualizacji.

Korzyści:

 • Analiza między używanymi narzędziami w konfiguracji i przechowywanymi w bibliotece
 • Powiadomienie, jeśli używane narzędzie w konfiguracji CAM uległo zmianie
 • Zapewnienie spójnych ustawień CAM dotyczących narzędzi używanych z biblioteki
 • Zapewnienie, że konfiguracja jest zawsze aktualna
Rys. 1-6. Mechanizm automatycznej aktualizacji narzędzi
Rys. 1-6. Mechanizm automatycznej aktualizacji narzędzi

Nowości w NX CAM 2306 w zakresie frezowania, postprocessingu i symulacji

 

Szybka obróbka zgrubna (Quick Roughing)

Szybka obróbka zgrubna to nowa frezerska operacja zgrubnego usuwania materiału z prostszym interfejsem użytkownika. Ta operacja wymaga określenia korpusu części i półwyrobu, a generowanie ścieżki narzędzia jest w pełni wielowątkowe. Szybka obróbka zgrubna zapewnia solidne unikanie kolizji oprawki freza przy zachowaniu określonych wartości luzu. Wybór wzorca jest automatyczny na podstawie typu regionu. W przypadku regionów półotwartych używany jest szyk skrawania wzdłuż części. W przypadku całkowicie otwartych lub zamkniętych regionów używany jest szyk skrawania wzdłuż obrzeży. Pozostały materiał można obrobić podczas obróbki otaczającego półwyrobu. Typ zakresu obróbki może być automatyczny lub zdefiniowany przez użytkownika. W przypadku zakresu automatycznego górna i dolna wysokość geometrii części jest używana jako zakres obróbki. W zakresie zdefiniowanym przez użytkownika, można określić górną i dolną płaszczyznę obróbki.

Aby ograniczyć strefy obróbki, można określić granice przycięcia. Sterowanie wygładzaniem narożników pomaga zredukować osadzanie się narzędzia w ostrych obszarach ścieżki. Podsumowując, ta operacja jest zalecana do szybkiej konfiguracji obróbki prostszych części pryzmatycznych, wnęk form i rdzeni, matryc, odlewów i odkuwek o konturowych kształtach przy użyciu płaskich poziomów skrawania.

Korzyści:

 • Szybka operacja dla obróbek zgrubnych z prostszym interfejsem użytkownika
 • Solidne unikanie kolizji oprawek przy zachowaniu odpowiednich wartości luzu uchwytu
 • Wydajne i bezpieczne usuwanie materiału
 • Wykrywanie kolizji narzędzia
Rys. 2-1. Szybkie programowanie i generowanie operacji obróbki zgrubnej z przesunięciem
Rys. 2-1. Szybkie programowanie i generowanie operacji obróbki zgrubnej z przesunięciem

Wieloosiowe usuwanie zadzioru – obsługa narzędzi do fazowania

Operacja wieloosiowego usuwania zadzioru, obsługuje teraz narzędzia dedykowane dla usuwania ostrych pozostałości materiału oraz fazowania. Dzięki tej operacji narzędzia do fazowania mogą być używane w zabiegach, które wymagają zastosowania jednoczesnej obróbki 5-osiowej lub 4-osiowej obrotowej a także standardowej obróbki 3-osiowej. W przypadku narzędzi do fazowania można określić wysokość kontaktu dla narzędzia parametrycznego, co umożliwia użytkownikowi obróbkę części w różnych stałych miejscach na powierzchni skrawającej narzędzia.

Rys. 2-2. Wieloosiowe usuwanie ostrych pozostałości materiału frezami fazującym
Rys. 2-2. Wieloosiowe usuwanie ostrych pozostałości materiału frezami fazującym

Pozycjonowanie części i osprzętu w kontekście maszyny

Podczas wymiany obrabiarki w obecnej sesji CAM, użytkownik ma teraz możliwość skorzystania z nowej opcji – umieść część na obrabiarce.

Ta nowa opcja wykona następujące czynności:

 • Ukryje poprzednią maszynę, jeśli użytkownik ją wymienia
 • Pokaże część i powiązane oprzyrządowanie jako obiekt ograniczający (kostka lub walec)
 • Zezwoli użytkownikowi na wybranie punktu przyciągania
 • Przesunie część na obrabiarce, zamiast maszyny wokół części

Korzyści:

 • Dynamiczne pozycjonowanie uchwytu jako obiekt ograniczający
 • Pozycjonowanie części i powiązanych zespołów osprzętu
 • Dynamiczne przenoszenie konfiguracji zamiast maszyny
 • Lepsza widoczność ustawień w obrabiarce
 • Poprawiona użyteczność i widoczność podczas umieszczania części w kontekście obrabiarki
Rys. 2-3. Pozycjonowanie części i oprzyrządowania z wykorzystaniem nowej funkcjonalności
Rys. 2-3. Pozycjonowanie części i oprzyrządowania z wykorzystaniem nowej funkcjonalności

Ścieżki przejścia między operacjami definiowane w kinematyce obrabiarki

Ścieżka przejścia pomiędzy operacjami definiowane w kinematyce obrabiarki, mogą być generowane w kinematyce obrabiarki (Machine Tool Builder). Dzięki temu projektowi użytkownik będzie mógł zobaczyć, sprawdzić i zmodyfikować ruchy przejścia. Ponieważ ścieżka przejścia zależy w dużej mierze od kinematyki używanej maszyny, ważne jest, aby podczas tworzenia ścieżki wykorzystać informacje o kinematyce. Szablon definicji ścieżki przejścia jest predefiniowany w modelu kinematyki maszyny. Po załadowaniu zestawu maszyny definicja ścieżki przejścia jest dostępna do wygenerowania w grupie programów. Użytkownicy mogą zdefiniować zasady, w jakiej kolejności poruszają się osie maszyny podczas przechodzenia z jednej pozycji do drugiej. A co ważniejsze, jest to pojedyncza definicja do konfigurowania reguł ścieżki przejścia, które są następnie wykorzystywane przez weryfikację, edycję i przetwarzanie ścieżki narzędzia.

Użytkownicy mogą tworzyć i edytować szablon ścieżki przejścia między operacjami w modelu kinematyki maszyny. Można łatwo utworzyć domyślny szablon ścieżki przejścia na podstawie konfiguracji kinematyki lub ponownie wykorzystać istniejące szablony dla ścieżek przejścia między operacjami, które były definiowane w innym modelu kinematyki maszyny.

Rys. 2-4. Definiowanie i konfiguracja ścieżek przejścia między operacjami w kinematyce obrabiarki
Rys. 2-4. Definiowanie i konfiguracja ścieżek przejścia między operacjami w kinematyce obrabiarki

Rozszerzenie możliwości edytora zdarzeń użytkownika dla aplikacji Post Configurator

Edytor zdarzeń użytkownika (UDE) jest przydatnym narzędziem dla inżynierów, którzy tworzą własne postprocesory w aplikacji Post Configurator. Dzięki ulepszeniu poprzez rozszerzenie możliwości dla edytora UDE, można łatwo zobaczyć informacje o plikach każdego zdarzenia UDE oraz można te informacje przypisać do edytowalnych plików cdl. Dodatkowo dostępna jest też opcja ukrywania warstw UDE podczas konfiguracji postprocesora.

Rys. 2-5. Konfiguracja w edytorze zdarzeń użytkownika (Post Configurator)
Rys. 2-5. Konfiguracja w edytorze zdarzeń użytkownika (Post Configurator)

Nowości w NX CAM 2306 w zakresie architektury programu oraz interfejsu

 

Połączone przyciski odtwarzania i pauzy w animacji ścieżki narzędzia

Pojawiło się nowe rozwiązanie w NX CAM 2306, które łączy przyciski odtwarzania i pauzy dla funkcji – animacja ścieżki narzędzia. Spowoduje to usunięcie bieżącego przycisku pauzy i zamiast tego umożliwi odtwarzanie i wstrzymywanie za pomocą jednego przycisku. Użytkownik może patrzeć na ekran z obróbką podczas animacji ścieżki narzędzia i nie musi dodatkowo skupiać się na panelu szukając przycisku pauzy. Aby przełączyć się między odtwarzaniem a pauzą, kursor myszy może pozostać bez ruchu. Takie samo rozwiązanie jest też wprowadzone dla opcji odtwarzaj do tyłu, odtwarzaj do końca ruchu i odtwarzaj do początku ruchu. Podsumowując, metoda połączeń przycisków w animacji ścieżki narzędzia pozwala bardziej skupić się na samym ekranie z widoczną obróbką oraz zapewnia wygodniejszą obsługę.

Rys. 3-1. Połączone przyciski odtwarzania i pauzy (animacja ścieżki narzędzia)
Rys. 3-1. Połączone przyciski odtwarzania i pauzy (animacja ścieżki narzędzia)

Pomiar odległości ścieżki narzędzia

Jest to nowe rozwiązanie dla NX CAM 2306, które umożliwia pomiar odległości na ścieżce narzędzia podczas korzystania z okna dialogowego pomiaru. Szybki sposób weryfikacji pomiarów związanych ze ścieżką narzędzia, zapewni użytkownikowi bardziej elastyczną metodę pracy podczas konfigurowania strategii obróbczych. Gdy wyświetlana jest ścieżka narzędzia, można teraz zmierzyć odległość między dwoma punktami na ścieżce, jak również odległość między punktem na ścieżce a obiektem geometrii w oknie dialogowym pomiaru.

Funkcjonalność:

 • Pomiar odległość między dwoma punktami na ścieżce narzędzia
 • Pomiar odległość między punktem na ścieżce narzędzia a obiektem geometrii
Rys. 3-2. Pomiar odległości między dwoma punktami na ścieżce narzędzia
Rys. 3-2. Pomiar odległości między dwoma punktami na ścieżce narzędzia

Wyodrębnienie obszaru obróbki z poziomu operacji

Użytkownicy mogą teraz wyodrębnić wybór geometrii dla obszarów obróbki z poziomu operacji i wypełnić obiekt geometrii MILL_AREA. Użytkownik może teraz ponownie wykorzystać wyodrębnioną geometrię do kolejnych operacji innego typu, które będą znajdować się w grupie wypełnionego obiektu geometrii MILL_AREA.

Korzyści:

 • Ograniczenie kliknięć myszką dla ponownego wyboru geometrii
 • Ponowne wykorzystanie geometrii do kolejnych operacji innego typu
Rys. 3-3. Wyodrębnianie obszaru obróbki z operacji
Rys. 3-3. Wyodrębnianie obszaru obróbki z operacji

Ulepszona zakładka przewidywania operacji w oparciu o posuw i obroty

Użytkownik ma teraz dodatkową możliwość kontroli oraz edycji posuwów i obrotów w zakładce przewidywania operacji (Prognoza). Generowanie posuwów i obrotów jest wspomagane poprzez inteligentne prognozowanie parametrów. W tym rozwiązaniu system analizuje działania użytkownika na danej operacji oraz następnie powiela te działania dla następnych podobnych przypadków obróbki w zakresie posuwu i obrotów.

Rys. 3-4. Kontrola parametrów obróbki z poziomu zakładki przewidywania
Rys. 3-4. Kontrola parametrów obróbki z poziomu zakładki przewidywania

Zapis obiektu IPW jako obiekt fasetowany

NX CAM 2306 posiada teraz dodatkowe okno zapisu obiektu IPW z poziomu animacji ścieżki narzędzia.
Gdy animacja ścieżki narzędzia zostanie zatrzymana, pozwoli to na zapisanie obiektu IPW na dowolnym
etapie jako obiekt fasetowany.

Korzyści:

 • Dostępna akcja zapisu IPW, gdy animacja ścieżki narzędzia jest wstrzymana
 • Wspomaga pracę użytkownika w kontekście kontroli ścieżki narzędzia oraz IPW
 • Możliwość zapisu IPW na dowolnym etapie jako obiekt fasetowany w nawigatorze części
Rys. 3-5. Zapis obiektu IPW z poziomu animacji ścieżki narzędzia
Rys. 3-5. Zapis obiektu IPW z poziomu animacji ścieżki narzędzia

Nowości w NX CAM 2306 w zakresie operacji dla sond pomiarowych

 

Sondowanie na obrabiarce (NX CAM On-Machine Probing)

Jest to nowa operacja dla sond pomiarowych w NX CAM 2306.

Funkcjonalność:

 • Integracja cykli pomiarowych w jednej operacji
 • Konfiguracja dla różnych zadań pomiarowych
 • Podpowiedź w postaci wyboru cyklu na podstawie wybranej geometrii
 • Inteligentny system propozycji wybrania danego cyklu pomiarowego
 • Konfiguracja funkcji kontrolnych na podstawie geometrii cech
 • Bogata baza cykli pomiarowych dla analizy części frezowanych
 • Wizualizacja, symulacja i weryfikacja ścieżek dla sond pomiarowych
 • Cykle dostępne dla sterowania Siemens i Heidenhain
Rys. 4-1. Interfejs operacji sondowania na obrabiarce (On-Machine Probing) oraz konfiguracja
Rys. 4-1a. Interfejs operacji sondowania na obrabiarce (On-Machine Probing) oraz konfiguracja
Rys. 4-1b. Baza cykli pomiarowych dla analizy części frezowanych
Rys. 4-1c. Inteligentny system podpowiedzi oraz propozycji wyboru danego cyklu pomiarowego
Rys. 4-1d. Konfiguracja funkcji kontrolnych na podstawie geometrii cech

Podsumowanie

NX CAM 2306 zawiera w sobie nowy asortyment funkcjonalności będący kolejnym krokiem dla usprawnienia produkcji w zakresie wytwarzania.

Przedstawione tutaj nowe rozwiązania systemu wkrótce opiszemy jeszcze dokładniej. Zarówno w artykułach (dostępnych na naszym blogu https://gmsystem.pl/blog oraz Social Media), jak i podczas webinarów prowadzonych na żywo.

Opracował: Jakub Andrys

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: