Nowe funkcje modelowania konwergentnego w NX 12

Technologia modelowania konwergentnego (Convergent modeling), wprowadzona w NX w wersji 11, umożliwia szybkie i łatwe wykorzystanie modeli uproszczonych, pochodzących z różnego typu urządzeń skanujących lub aplikacji obliczeniowych. Zaimportowane do NX obiekty w formacie STL, po przekonwertowaniu na modele konwergentne, mogą być teraz bezpośrednio modyfikowane podstawowymi funkcjami modelowania bryłowego lub mogą stanowić wzorzec kształtu dla innych modeli, bez konieczności czasochłonnego odtwarzania powierzchniowej geometrii ścianek, jak to ma miejsce w procesie klasycznej inżynierii odwrotnej. Zamodelowane w ten sposób obiekty mogą być z powodzeniem wykorzystywane do przeprowadzania analiz i symulacji oraz być wytwarzane różnymi metodami przyrostowymi. W NX 12 rozszerzono zakres dostępnych funkcjonalności do bezpośredniej edycji modeli konwergentnych.

Ze względu na fakt, że zeskanowana geometria nie zawsze jest najwyższej jakości, niezwykle przydatne jest nowe narzędzie do analizy i naprawy tego typu obiektów. Funkcja Wygładź obiekt uproszczony (Cleanup facet body) wykrywa nieprawidłowości geometrii i uwypukla je kolorystycznie. Zawiera ona również opcję automatycznej naprawy znalezionych błędów (rys. 1).

Wykrywanie i naprawa błędów modelu uproszczonego oraz efekt działania funkcji wypełniania otworów i wygładzania ścianek
Rys. 1. Wykrywanie i naprawa błędów modelu uproszczonego oraz efekt działania funkcji wypełniania otworów i wygładzania ścianek.

 

W NX 12 pojawiła się również możliwość wydzielania lub łączenia ze sobą ścianek na modelu uproszczonym, dzięki czemu można dużo łatwiej przygotować geometrię do kolejnych etapów projektowych, np. analiz na wybranych ścianach produktu (rys. 2).

Wydzielanie ścianek na modelu uproszczonym w NX 12
Rys. 2. Wydzielanie ścianek na modelu uproszczonym.

 

Ponadto wprowadzono nowe funkcje do modyfikacji kształtu obiektu uproszczonego. Odsunięcie lokalne (Local offset) umożliwia przesuwanie zaznaczonego obszaru modelu uproszczonego w celu uzyskania wypukłości lub zagłębienia. Przemieszczana ścianka może łączyć się ze ściankami sąsiednimi poprzez zaokrąglenie lub przez ostrą krawędź (rys. 3).

Lokalne odsunięcie regionu na modelu uproszczonym w NX 12
Rys. 3. Lokalne odsunięcie regionu na modelu uproszczonym.

 

Nowa funkcja Utwórz przejście (Create transition) umożliwia dodawanie cech szczegółowych, takich jak zaokrąglenia i fazy, bezpośrednio na modelu uproszczonym. Wystarczy wskazać kilka punktów leżących na modyfikowanej krawędzi (rys. 4) i określić, czy tworzona cecha ma być otwarta czy ma stanowić zamkniętą pętlę.

Dodawanie zaokrągleń i faz na modelu uproszczonym w NX 12
Rys. 4. Dodawanie zaokrągleń i faz na modelu uproszczonym

 

Przedstawione powyżej nowe funkcje NX 12 do edycji obiektów uproszczonych pozwalają na jeszcze łatwiejsze i wydajniejsze modelowanie konwergentne, przyczyniając się do szybszego rozwoju nowych wersji produktów.

opracował
Piotr Menchen
piotr.menchen@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: