Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

W Solid Edge ST5 użytkownik znajdzie nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych – są to obliczenia MES dla stanu ustalonego, które dotyczą m.in. (od podstawowych do coraz bardziej złożonych):

1. Rozkłady różnic temperaturowych (Rys. 1.1, Rys. 1.2),

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

 

2. Rozkłady różnic temperaturowych również ze zwróceniem uwagi na kwestię przewodzenia cieplnego (kondukcji) dla przegród cieplnych Rys. 2.1, Rys. 2.2, Rys. 2.3),

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

 

3. Zagadnienia powierzchniowych strumieni cieplnych wraz ze zjawiskiem przekazywania ciepła (konwekcji) (Rys. 3.1, Rys. 3.2, Rys. 3.3, Rys. 3.4),

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

 

4. Zagadnienia przestrzennych strumieni cieplnych wraz z konwekcją (Rys. 4.1, Rys. 4.2, Rys. 4.3),

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

 

5. Rozkłady temperaturowe dla zróżnicowanych temperatur otoczenia oraz współczynników przewodnictwa ciepła (Rys. 5.1, Rys. 5.2, Rys. 5.3, Rys. 5.4),

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

 

6. Zagadnienia promieniowania cieplnego, również z zagadnieniami „znalezienia się w cieniu termicznym” oraz „tworzenia cienia cieplnego” (Rys. 6.1, Rys. 6.2),

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

 

7. ANALIZY ŁĄCZNE, tj. cieplno – strukturalne, cieplno – wyboczeniowe, gdzie wartości wynikowe z analizy cieplnej są wartościami wejściowymi dla analiz strukturalnych i wyboczeniowych (Rys. 7.1, Rys. 7.2, Rys. 7.3, Rys. 7.4 , Rys. 7.5).

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

Nowe rozwiązania dla obliczeń cieplnych w SOLID EDGE ST5

 

Jak można zauważyć, ST5 umożliwia uwzględnienie w obliczeniach 3 podstawowych sposobów cieplnego przepływu energii:

a)   Konwekcji,

b)   Przewodzenia,

c)   Promieniowania.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: