Nowy szkicownik w NX 1926

Z wielu powodów, powszechnie wszystkim znanych, rok 2020 nie rozpieszcza nas od samego początku. Na szczęście w czerwcu miało miejsce wydarzenie, które może przynajmniej w niewielkim stopniu przyczynić się do bardziej pozytywnego odbioru roku 2020. Mowa o premierze NX 1926. Wraz z nią poznaliśmy nowy szkicownik w NX.

Wśród nowości znaleźć można m.in. zupełnie nowe środowisko do projektowania konstrukcji ramowych – NX Structure Designer. Ale nowością jest także środowisko szkicownika! Można zapytać, po co w XXI wieku, który zdążył już nawet osiągnąć pełnoletniość, skupiać się na środowisku szkicownika? Przecież wszystkie dostępne na rynku systemy CAD wykorzystują już metody oparte na wymiarowaniu i relacjach/wiązaniach geometrycznych. Bywa jednak, że procesy szkicowania są czasochłonne i frustrujące, niezależnie od oprogramowania. Dlatego Siemens Digital Industries Software przeprowadził badanie i okazało się, że w każdej z branż polecenia z zakresu szkicownika zawierają się w przedziale 5-15 % wszystkich używanych poleceń. To z kolei zaowocowało wyzwaniem: stworzyć bardziej wydajne i inteligentne środowisko szkicownika. Czy się udało? Sprawdźmy!

Zacznijmy od tego, że domyślnie nowy szkicownik jest wyłączony. W celu jego włączenia należy kliknąć w Plik -> Narzędzia -> Przełączniki cech (Features Toggles) i na liście odszukać opcję Use the new solver and UI for sketching, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na Off i wybrać On. Od tej pory każdy nowo utworzony szkic będzie już realizowany za pomocą nowego szkicownika, a każdy istniejący (utworzony w dotychczasowej wersji) w momencie edycji zada nam pytanie, czy chcemy go zaktualizować do nowej wersji szkicownika (rys.1.).

Po wejściu do nowego szkicownika zauważyć można drobne zmiany na wstążce – kilka poleceń obecnych w dotychczasowym szkicowniku zostało zastąpionych nowymi. Dotyczy to głównie tych związanych z więzami geometrycznymi oraz wymiarowaniem, gdyż nowy szkicownik między innymi w tym obszarze wnosi znaczące zmiany. Kolejna rzecz rzucająca się w oczy to pionowa i pozioma oś szkicu, którą możemy łatwo wykorzystać do wiązań geometrycznych czy jako oś symetrii. Zapraszamy do obejrzenia filmu, na którym przedstawione zostały podstawowe działania w szkicowniku:

 

Pierwszą nowością przedstawioną na filmie jest to, że obszary zamknięte za pomocą krzywych są automatycznie wypełniane kolorem. Jeśli takie obszary nakładają się na siebie, wówczas dany obszar wspólny ma zwiększone nasycenie koloru wypełnienia. Kolejne nowości to możliwość tworzenia nietrwałych (chwilowych) więzów geometrycznych, w celu szybkiego spozycjonowania elementów. Oczywiście trwałe więzy geometryczne nadal z nami pozostały, jednak możliwość zarządzania nimi przeszła prawdziwą rewolucję. W bardzo prosty sposób możemy odblokować wiązanie geometryczne, które utrudnia nam modyfikację szkicu – wystarczy, że klikniemy raz LPM na symbol tego wiązania, a jego działanie zostaje wstrzymane i szkic staje się od niego uwolniony. Świetnie, rozwiązane zostało wymiarowanie – od tej chwili kliknięcie w element szkicu powoduje wyświetlenie jego wymiaru (np. średnicy czy długości), który wystarczy kliknąć jeszcze jeden raz, by stał się wymiarem sterującym odbierającym określone stopnie swobody. Jednocześnie wymiar sterujący nie oznacza, że zostanie zapisany wśród wyrażeń – to użytkownik decyduje, który wymiar zostanie utworzony jako parametr! Ileż to razy musiałem szukać jakiegoś konkretnego wyrażenia wśród morza niepotrzebnych parametrów tworzonych właśnie z powodu wymiarów w szkicach.

Prześledźmy drugi film:

Zobaczyliśmy na nim możliwości modyfikacji istniejącej geometrii, która podlega wielu różnym wiązaniom geometrycznym. Nowy szkicownik oferuje prostotę zrozumienia oraz poradzenia sobie z kolidującymi wiązaniami, dzięki czemu wykorzystując nowe polecenie Przeciągnij i obróć w szybki sposób możemy dokonać potrzebnych modyfikacji w szkicu – także tym, który tworzył ktoś inny.

Przyjrzyjmy się wspólnie kolejnemu nagraniu:

Widzimy tu świetny przykład dość rozbudowanej i zróżnicowanej geometrii 2D, która zostaje zaimportowana do NX z pliku DXF, a następnie przekształcona na szkic. Możemy zauważyć w jaki sposób nowy szkicownik rozpoznaje zależności geometryczne, oraz jak sobie z nimi poradzić, kiedy chcemy częściowo dokonać modyfikacji zaimportowanej geometrii.

Wartym obejrzenia jest także materiał, który tłumaczy, w jaki sposób przyspieszyć nadawanie wiązań geometrycznych – widać na nim, że istnieje kilka różnych sposobów, różniących się ilością interakcji użytkownika.

Nowy szkicownik w NX 1926 to zupełnie inne podejście do szkicowania niż te, które znamy: prostsze w do zrozumienia, bardziej intuicyjne i zmniejszające ilość kliknięć, jakie użytkownik musi wykonać, aby stworzyć pożądaną geometrię, dzięki czemu praca staje się bardziej wydajna, a dla samego użytkownika mniej nużąca.

Autor: Jakub Kręcisz

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: