NX CAD Kształtowanie globalne

System NX, zintegrowana platforma CAD/CAM/CAE firmy Siemens PLM Software, dostarcza swoim użytkownikom bogaty zestaw zaawansowanych narzędzi wspomagających projektowanie, analizy i wytwarzanie. Wśród licznych narzędzi do modelowania części na uwagę zasługuje rozwiązanie do globalnej modyfikacji kształtu geometrii, które pozwala na szybkie wprowadzanie zmian i ułatwia uzyskiwanie złożonych kształtów. Funkcja NX CAD Kształtowanie globalne (Global Shaping) obejmuje kilkanaście metod modyfikacji kształtu, które mogą być stosowane dla obiektów powierzchniowych, bryłowych oraz uproszczonych. Działanie wybranych zaprezentujemy w niniejszym artykule.

Metoda Do punktu

Metoda Do punktu umożliwia wprowadzenie odkształcenia poprzez przemieszczenie wskazanych punktów odniesienia w wybranym kierunku. Odkształcenie geometrii odbywa się tylko w obszarze wyznaczonym za pomocą zamkniętej krzywej (rys. 1).

Rys. 1. Odkształcanie geometrii metodą „Do punktu”

Metoda Do krzywych

W podobny sposób działa metoda Do krzywych, w której pojedyncze punkty odniesienia zastąpione są przez krzywą. Ścianka obiektu deformuje się w wyznaczonym regionie, przemieszczając się na zadaną odległość w kierunku wskazanej krzywej docelowej (rys. 2).

Rys. 2. Deformacja ścianki powierzchni metodą „Do krzywych”

 

Metoda Otwarty region

Region ograniczający odkształcenie nie zawsze musi być wyznaczony zamkniętym profilem. W metodzie Otwarty region można go określić dwiema odrębnymi krzywymi (rys. 3). W poniższym przykładzie zastosowano ponadto opcję dopasowania wielkości odsunięcia do kształtu wskazanej krzywej docelowej.

Rys. 3. Odkształcenie powierzchni metodą „Otwarty region”

 

Funkcja kształtowania globalnego pozwala również na modyfikację kształtu powierzchni poprzez jej rozciągnięcie i dopasowanie do innej powierzchni. W opisywanej metodzie wskazuje się krawędź edytowanej powierzchni oraz krawędź powierzchni docelowej jako wzorzec tworzonej deformacji (rys. 4).

Rys. 4. Kształtowanie powierzchni metodą „Dopasuj do powierzchni”

 

Metodami bardzo wszechstronnymi, umożliwiającymi bardzo szybkie tworzenie nowych wariantów geometrycznych posiadanych modeli, są te, w których odkształcenie odbywa się zgodnie z różnicą kształtu występującą pomiędzy wskazanymi obiektami bazowymi i kontrolnymi. Deformowanymi obiektami mogą być zarówno powierzchnie i bryły, jak i obiekty uproszczone, pochodzące np. z procesu skanowania 3D produktów fizycznych. Metoda Według krzywej bazuje na przekształceniu geometrii zgodnie ze zmianą kształtu krzywej. Opcja ta posiada ponadto możliwość zdefiniowania skrętu edytowanej geometrii wokół krzywej kontrolnej (rys. 5).

Rys. 5. Deformacja obiektu metodą „Według krzywej”

 

Metoda Według powierzchni

W metodzie Według powierzchni zmiana kształtu następuje w analogiczny sposób, ale z wykorzystaniem powierzchni odniesienia (rys. 6).

Rys. 6. Zmiana kształtu modelu metodą „Według powierzchni”

Metoda ta może być przydatna w sytuacjach, gdy jest potrzeba zamodelowania złożonego kształtu leżącego na powierzchni kształtowej. Wówczas wystarczy utworzyć potrzebny kształt na płaszczyźnie, a następnie odwzorować go na powierzchni docelowej (rys. 7).

Rys. 7. Wykorzystanie kształtowania globalnego do przenoszenia geometrii z powierzchni płaskiej na kształtową

 

Przedstawione powyżej funkcjonalności globalnego kształtowania geometrii dają użytkownikom szerokie możliwości modelowania obiektów o złożonych kształtach w prosty i szybki sposób. Praktyczne zastosowanie tej funkcji będzie można wkrótce prześledzić w jednym z ćwiczeń dotyczących projektowania w NX CAD. Tymczasem zapraszamy do pobierania i korzystania z już dostępnych ćwiczeń.

Opracował: Piotr Menchen

Pobierz ćwiczenia NX CAD

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: