NX Global Shaping – szybka i elastyczna modyfikacja geometrii produktów

System NX CAD firmy Siemens należy do najbardziej zaawansowanych, zintegrowanych programów wspomagających projektowanie, wytwarzanie i obliczenia inżynierskie (CAD/CAM/CAE). Jednym z wielu atutów tego oprogramowania jest niezwykle wydajny i elastyczny zbiór funkcjonalności służących do modelowania i edycji geometrii produktów. Mają one zastosowanie zarówno dla modeli w postaci bryłowej, jak i powierzchniowej. W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedną z funkcji programu, która pozwala w niezwykle szybki i łatwy sposób modyfikować kształt istniejących modeli przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich zaprojektowanych wcześniej szczegółów konstrukcyjnych.

Funkcja Global Shaping (Kształtowanie globalne) umożliwia wydajne wprowadzanie zmian kształtu produktu poprzez modyfikację istniejącego modelu CAD. Model do edycji może mieć postać bryłową, powierzchniową, jak również być obiektem zaimportowanym w formacie STL. Modyfikacje mogą być wykonywane lokalnie poprzez przesunięcia wyznaczonych punktów kontrolnych powierzchni/ścianki lub też globalnie poprzez dopasowanie całej edytowanej geometrii do powierzchni lub krzywej wzorcowej. Przy kształtowaniu globalnym nadanie produktowi nowego zarysu następuje z zachowaniem wszelkich szczegółowych cech geometrycznych występujących w modelu (rys. 1 – 5).

NX Global Shaping - różne warianty produktu dzięki odwzorowaniu kształtu powierzchni wzorcowej
Rys. 1. NX Global Shaping – różne warianty produktu dzięki odwzorowaniu kształtu powierzchni wzorcowej
NX Global Shaping - modyfikacja geometrii z wykorzystaniem powierzchni wzorcowej
Rys. 2. NX Global Shaping – modyfikacja geometrii z wykorzystaniem powierzchni wzorcowej
NX Global Shaping - modyfikacja geometrii z wykorzystaniem krzywej wzorcowej
Rys. 3. NX Global Shaping – modyfikacja geometrii z wykorzystaniem krzywej wzorcowej
NX Global Shaping - modyfikacja geometrii z wykorzystaniem krzywej wzorcowej
Rys. 4. NX Global Shaping – modyfikacja geometrii z wykorzystaniem krzywej wzorcowej
NX Global Shaping - modyfikacja geometrii z wykorzystaniem krzywej wzorcowej i opcji obrotu
Rys. 5. NX Global Shaping – modyfikacja geometrii z wykorzystaniem krzywej wzorcowej i opcji obrotu

Funkcja ta jest również niezwykle przydatna podczas odwzorowywania skomplikowanych kształtów na swobodnej powierzchni produktu. Pożądany kształt można zaprojektować na płaszczyźnie, a następnie w łatwy sposób przenieść go na ścianę obiektu docelowego (rys. 6).

NX Global Shaping - odwzorowanie kształtu na swobodnej powierzchni produktu
Rys. 6. NX Global Shaping – odwzorowanie kształtu na swobodnej powierzchni produktu

Funkcja Global Shaping, dostępna w module NX Freeform Advanced, umożliwia szybkie i łatwe uzyskiwanie wielu różnych wariantów produktu, nawet gdy dysponuje się tylko jego zeskanowaną geometrią (STL). Czyni to system NX niezwykle przydatnym narzędziem projektowym, znacząco zwiększającym wydajność pracy i skracającym czas potrzebny na dostarczanie nowych produktów na rynek.

Zamów ćwiczenia NX9 od koncepcji do wytwarzania - krok po kroku

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: