Modyfikacja geometrii - Morfing siatki w Simcenter 3D

Morfing siatki w Simcenter 3D

Morfing jest alternatywą dla aktualizowania siatki tak, aby odpowiadała ona zmodyfikowanej geometrii, bez konieczności ponownego generowania całej siatki obliczeniowej. Podczas aktualizowania siatki system Simcenter 3D usuwa i odtwarza na nowo siatkę, na którą zostały wprowadzone zmiany geometryczne, natomiast morfing zapewnia dostosowanie już istniejącej siatki do zmian geometrii. Warto wykonać morfing siatki zamiast jej aktualizacji, gdy: Istotne jest, by zachować etykiety bieżącego…

Czytaj więcej
Graficzny rozkład konturów temperatury przypisanej przy użyciu tabeli zmiennych w Simcenter 3D

Nakładanie temperatur w formie tabeli pól w środowisku Simcenter 3D

Za pomocą pól i wyrażeń można określić, w jaki sposób warunki graniczne, takie jak obciążenia i więzy, mają różnić się pod względem: Przestrzennych domen niezależnych, np. współrzędnych kartezjańskich, walcowych, sferycznych i parametrycznych. Nieprzestrzennych domen niezależnych, np. czas, temperatura i częstotliwość. Domen niezależnych stanowiących połączenia zmiennych przestrzennych i nie przestrzennych.

Czytaj więcej

Klonowanie komponentów w Solid Edge ST10

Powielanie komponentów złożeń 3D może być prawdziwym wyzwaniem, szczególnie gdy wybrane obiekty mają zostać ‘namnożone’ w sposób dalece wykraczający poza klasyczne szyki. Wielu konstruktorów zauważa potrzebę, aby system CAD samodzielnie ustalał gdzie, w jakiej liczbie i w jakiej orientacji przestrzennej należy wstawić nowe wystąpienia … i szybko realizował te zadania, radykalnie przyspieszając prace projektowe.

Czytaj więcej
Definiowanie warstwy przyściennej na wybranych ściankach geometrii w Simcenter 3D

Tworzenie warstwy przyściennej dla analiz CFD w środowisku Simcenter 3D

W przypadku modelowania turbulencji dla analiz CFD ważna jest wielkość siatki obok powierzchni przepływu. Warstwa przyścienna jest preferowana w przypadku modelowania turbulencji, nawet jeśli można by było spełnić te same wymagania dotyczące wielkości siatki ścianki bocznej przy użyciu równoodległych siatek przy mniejszej łącznej liczbie elementów. Poniżej zaprezentowano możliwości tworzenia warstwy przyściennej w połączeniu z siatką czworościenną 4 – węzłową w środowisku…

Czytaj więcej
Frezowanie 5D - Tube Finish: obróbka kanałków

NX CAM – wybrane nowości modułu frezarskiego

Ciągłe doskonalenie produktu, praca nad nowymi rozwiązaniami i sprostanie wyzwaniom występującym w zakresie projektowania i wytwarzania procesów, skutkuje pojawianiem się kolejnych uaktualnień, które to z czasem przyjmują miano kolejnej wersji programu. I tak jest w tym przypadku. W oczekiwaniu na najnowszą wersję NX 12.0.0 pojawiają się uaktualnienia, które oferują usprawnienia i nowe funkcjonalność we wszystkich…

Czytaj więcej
Siatka zależna 2D – typ symetryczna w Simcenter Multiphysics

Naprężenia montażowe w środowisku Simcenter Multiphysics

Simcenter Multiphysics zapewnia możliwość wykonania analiz wytrzymałościowych, temperaturowych, jak również w pełni sprzężonych dwukierunkowych jak na przykład analiz termiczno – mechanicznych. Program wykorzystuje znakomite narzędzia do krokowego (sekwencyjnego) modelowania pracy konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych, które są niezwykle istotne podczas odwzorowania rzeczywistej pracy konstrukcji. Sekwencyjne modelowanie w środowisku Simcenter zaprezentowano na przykładzie połączenia śrubowego. Podczas dokręcania śrub powstają naprężenia…

Czytaj więcej
System Portal Serwisowy GM System, strona główna

Cyfrowa transformacja Twojej firmy – rozpocznij ją z GM System

Cyfrowa transformacja (Digital transformation) jest zmianą w sposobie działania organizacji, w której to klient, a nie produkt jest w centrum uwagi biznesu. Jej celem jest takie dostosowanie modelu biznesowego organizacji, by dostarczać efektywne rozwiązania w oparciu o doświadczenie współczesnego klienta (customer experience).  Transformacja cyfrowa wpływa na każdą płaszczyznę biznesu, sama będąc czymś w rodzaju dynamicznej plasteliny – tworu, umożliwiającego dopasowanie świata IT do pełnej dynamiki rzeczywistości biznesowej przedsiębiorstwa.…

Czytaj więcej
Simcenter 1D Simulation

Modelowanie systemów mechatronicznych w oprogramowaniu Simcenter 1D Simulation

Simcenter 1D Simulation, znany również pod nazwą LMS Imagine.Lab AMESim to oprogramowanie symulacyjne do modelowania oraz analizy systemów mechatronicznych. Idea modelowania obiektowego umożliwia stworzenie modelu matematycznego bez konieczności posiadania modelu CAD projektowanej lub optymalizowanej konstrukcji. W rezultacie użytkownik poznaje zachowania rzeczywistego systemu na etapie bardzo wczesnej fazy koncepcyjnej.

Czytaj więcej
Przykład urządzenia w NX CAM

Baza narzędzi, oprawek i urządzeń w NX CAM

Jedną z wielu korzyści, jakie otrzymujemy dzięki wdrożeniu system NX CAM, jest możliwość korzystania z bardzo rozbudowanej tekstowej bazy danych dotyczącej narzędzi, oprawek, obrabiarek i parametrów obróbki. Zawierają one przykładowe dane, które należy uzupełnić wpisami konkretnej firmy używającej NX. Poniżej omówiono uzupełnianie bazy narzędzi i oprawek. W NX CAM możemy definiować narzędzia na bieżąco, osobno w każdym programie albo pobierać je z bazy narzędziowej.…

Czytaj więcej
Sprzęgnięcie analizy ruchu z symulacją wytrzymałościową w Simcenter 3D na przykładzie modelu koparki

Sprzęgnięcie analizy ruchu z symulacją wytrzymałościową w Simcenter 3D

Rys. 1. Model koparki   W trakcie opracowywania konstrukcji wyrobów konstruktorzy chcą być pewni jakości projektowanego produktu. W tym celu przeprowadza się analizy wytrzymałościowe. Najtrudniejszą rzeczą w przygotowaniu obliczeń, moim zdaniem, jest dobranie warunków brzegowych. Na przekładzie ramienia koparki przedstawiam możliwości analizy ruchu oraz połączenie wyników takiej analizy z symulacją wytrzymałościową. Ktoś może zadać pytanie: po co symulacja ruchu? Odpowiedź jest prosta:…

Czytaj więcej

GM System głównym sponsorem konferencji w Wojskowej Akademii Technicznej (WAT)

XXXVI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego Firma GM System współpracuje z wieloma polskimi uczelniami technicznymi. Poza dostarczaniem oprogramowania CAx oraz prowadzeniem stosownych szkoleń i certyfikacji, chętnie realizujemy szereg dodatkowych przedsięwzięć. GM System wspiera różnorodne inicjatywy uczelniane, mające na celu ciągłą popularyzację rozwiązań CAx w inżynierii mechanicznej, jak również znaczącą aktywizację naukową wśród studentów w tym zakresie. Dlatego też, z przyjemnością pragniemy…

Czytaj więcej