Poznajcie aplikację – Rozwijanie Blach Solid Edge

Rozwijanie blach Solid Edge jest jedną z autorskich aplikacji GM System rozszerzającą możliwości Solid Edge o funkcjonalności przydatne w codziennej pracy inżyniera.

W odróżnieniu od typowej funkcjonalności Solid Edge, wymagającej stworzenia w pierwszej kolejności rozwinięcia elementu blaszanego, które jest następnie zapisywane oddzielnie dla każdego dokumentu do formatu DXF, „Rozwijanie blach Solid Edge” umożliwia zautomatyzowanie tego procesu dla wszystkich elementów blaszanych znajdujących się we wskazanym folderze.

Program pozwala na wybranie zestawu dokumentów do konwersji i zdefiniowanie nazewnictwa wyjściowej dokumentacji w jednym oknie dialogowym.

Pierwszym krokiem procesu jest wskazanie folderu (przycisk Folder Wejściowy), w którym znajdują się dokumenty części blaszanych (PSM).
Aplikacja Rozwijanie blach Solid Edge
Nazwy odnalezionych dokumentów części blaszanych zostaną wpisane do listy w oknie aplikacji

Folder wejściowy aplikacja rozwijanie blach Solid Edge
Pola wyboru w pierwszej kolumnie listy pozwalają określić, które dokumenty będą eksportowane (domyślnie zaznaczone są wszystkie), dwukrotne kliknięcie w nagłówek kolumny odznacza/zaznacza wszystkie pola wyboru.

Druga kolumna zawiera nazwę pliku oryginalnego (dokumentu części blaszanej), trzecia natomiast jest proponowaną nazwą pliku (w formacie DXF), odpowiadającą nazwie pliku wejściowego. Czwarta z kolumn zawiera pełną ścieżkę zapisu pliku z uwzględnieniem lokalizacji folderu domyślnego.

Nazwę pliku docelowego można edytować wprowadzając ją bezpośrednio w tabeli (kolumna Nazwa pliku).

Edycja nazwy pliku docelowego - aplikacja Rozwijanie blach Solid Edge
Zawartość kolumny ze ścieżką zapisu zostanie zaktualizowana po dwukrotnym kliknięciu w jej nagłówek lub po zmianie folderu docelowego dla zapisu plików.
Lokalizacja zapisu plików aplikacja rozwijanie blach Solid Edge
Na koniec pozostaje tylko kliknąć przycisk Eksportuj, aby rozpocząć proces translacji plików części blaszanych do formatu DXF…

Translacja plików części blaszanych do formatu DXF
…oraz poczekać na wyświetlenie komunikatu:

Potwierdzenie wykonania translacji plików w aplikacji Rozwijanie blach Solid Edge
Autorskie aplikacje GM System są tworzone w odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowania użytkowników Solid Edge, jako rozwiązania realizujące funkcje, które dzięki automatyzacji żmudnych, powtarzalnych czynności, oszczędzają czas, redukują nakład pracy oraz zwiększają komfort pracy użytkowników Solid Edge.

TIPS & TRICKS

Domyślnie aplikacja „Rozwijanie blach Solid Edge” proponuje nazwę pliku docelowego w formacie DXF odpowiadającą nazwie pliku dokumentu części blaszanej (PSM). Te domyślne ustawienie można w prosty sposób zmienić i wykorzystać w nazwach plików DXF właściwości dokumentu części blaszanej, z której powstają.

Jak to zrobić? Poniżej krótka instrukcja.

KROK 1
W folderze gdzie zainstalowana jest aplikacja (domyślnie c:Program Files (x86)GM SystemRozwijanie blach Solid Edge) należy odnaleźć plik DxfNaming.xml.

KROK 2
W jego zawartości odnaleźć i zamienić wartość opcji <useNamingRulesDXF> z false na true.

Rys_Krok_2

KROK 3
Uruchomić aplikację i rozpocząć definiowanie procesu konwersji.

Po wskazaniu folderu, w którym znajdują się dokumenty części blaszanych (PSM), tak jak do tej pory nazwy odnalezionych dokumentów części blaszanych zostaną wpisane do listy, natomiast zamiast ścieżki i nazwy pliku DXF pojawi się informacja, iż będzie ona budowana dynamicznie podczas zapisu.
Rys_Krok_3a
Jak łatwo się domyślić w sekcji <naming> znajduje się definicja schematu budowania nowej nazwy pliku. Wiersze zawierające poszczególne komponenty nazwy można usuwać pozostawiając te, które nas interesują

Rys_krok_3b
Pomiędzy komponentami w nazwie pliku wstawiane są znaki podkreślenia (_), kolejność komponentów określa wartość właściwości order (numerowane od 0).

Pozostawiając opcje komponentów bez zmian uzyska się efekt w postaci następującego schematu nazwy plików:
NrDokumentu_Tytuł_Temat_(GrubośćMateriału_NazwaMateriału).dxf

Przykładowo:
2015-00000-1003-01_Blacha_60G005_(2.50 mm_ S235JR).dxf

Zapraszamy do testowania aplikacji GM System. Zainteresowanych prosimy o przesłanie wiadomości na adres marketing@gmsystem.pl

Opracował
Krzysztof Kozłowski

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: