Praca z dokumentacją BOM w Teamcenter Rapid Start – cz. 1

W niniejszym artykule chciałbym przedstawić terminy „Struktura Precyzyjna/Nieprecyzyjna” jak i „Status Rewizji”, które są podstawową informacją podczas pracy ze złożeniami CAD.

Struktura precyzyjna

Struktura ta pozwala nam „zamrozić” pożądany zestaw części w danym złożeniu niezależnie od obecnego statusu ich rewizji na danych elementach składowych tegoż złożenia. Innymi słowy, gdy określimy naszą rewizję BOM jako precyzyjną, to w jej składzie będą części o ściśle określonych rewizjach i nie będą one zmieniać się w przypadku utworzenia nowej rewizji części składowych. Dla przykładu:

Przyjmijmy architekturę złożenia jak poniżej

Praca z dokumentacją BOM w Teamcenter - wstępna architektura złożenia
Rys. 1. Wstępna architektura złożenia.

A tak widzimy ją w Teamcenter (rys. 2):

Widok przykładowego złożenia w Teamcenter
Rys. 2. Widok przykładowego złożenia w Teamcenter.

Widać, że złożenie zawiera podzłożenie, które korzysta z tej samej części, co złożenie główne.

W tym przypadku do wyświetlania listy części użyta jest struktura nieprecyzyjna: lista materiałowa będzie zmieniać się na podstawie reguł rewizji (tutaj Latest Working).

W tej sytuacji struktura precyzyjna będzie równała się strukturze nieprecyzyjnej:

Struktura precyzyjna:

Złożenie w konfiguracji precyzyjnej
Rys. 3. Złożenie w konfiguracji precyzyjnej.

Struktura nieprecyzyjna:

Złożenie w konfiguracji nieprecyzyjnej
Rys. 4. Złożenie w konfiguracji nieprecyzyjnej.

Wykonajmy teraz rewizję elementu 73/A;1-C4: w wyniku tego powstała rewizja B (rys. 5):

Nowa rewizja części w Teamcenter
Rys. 5. Nowa rewizja części.

Zmodyfikowaliśmy również domyślą regułę rewizji (Latest Working) usuwając z niej zapis o uwzględnieniu struktury precyzyjnej (rys. 6):

Widok reguł rewizji Latest Working.
Rys. 6. Widok reguł rewizji Latest Working.

Nazwaliśmy ją GM Latest Working (rys. 7):

Widok zmodyfikowanego widoku GM Latest Working
Rys. 7. Widok zmodyfikowanego widoku GM Latest Working.

W tym przypadku dostaliśmy dwie różne listy materiałowe:

Systemowa reguła Latest Working (rys. 8):

Praca z dokumentacją BOM w Teamcenter - widok złożenia na podstawie systemowej reguły rewizji.
Rys. 8. Widok złożenia na podstawie systemowej reguły rewizji.

Nasza reguła GM Latest Working (rys. 9):

Praca z dokumentacją BOM w Teamcenter - widok względem zmodyfikowanej reguły rewizji GM Latest Working.
Rys. 9. Widok względem zmodyfikowanej reguły rewizji GM Latest Working.

Widać, że w przypadku nieuwzględnienia statusu precyzyjnego złożenie przyjmuje formę „odświeżoną”, nie planowaną.

Dlaczego struktura precyzyjna jest ważna?

Podczas wydania złożenia na cele produkcyjne struktura precyzyjna pozwala nam określić dokładną wersje produktu, który chcemy zlecić do produkcji. Cały proces jest zapisywany w historii, dzięki czemu w łatwy sposób jesteśmy w stanie odnaleźć wersję produktu z danego okresu.

Czy struktura precyzyjna jest nam potrzebna?

Często w fabrykach można spotkać się z regułą wymienności części. Nieważne, której rewizji używamy w złożeniu, mają one pasować do głównego złożenia. Jednoczenie pozwala nam ona na wyświetlenie listy części w zależności od reguł rewizji. Reguły rewizji przedstawię w następnym artykule.

Więcej przydatnych informacji w kontekście zarządzania listami materiałowymi znajdziecie w nagraniu webinarium.

opracował
Michał Grygonis
michal.grygonis@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: