Zarządzanie zasobami za pomocą Schedule Manager programu Teamcenter

Schedule Manager to jeden z modułów programu Teamcenter, który jako system znany jest głownie z zarządzania dokumentacją konstrukcyjną oraz okołoprojektową. Praca z projektami to jednak nie tylko tworzenie i zatwierdzanie dokumentów: aby wszystkie prace nad projektem przebiegały sprawnie i w sposób zorganizowany, potrzebne jest narzędzie, które pozwoli koordynować wszystkie zadania i przypisywać je odpowiednim osobom. Takim narzędziem jest moduł Schedule Manager. Pozwala nie tylko na stworzenie spójnego harmonogramu zadań, ale również przypisanie tych zadań do wykonania odpowiednim zasobom oraz zbieranie od nich informacji zwrotnych o postępie prac.

Kiedy manager harmonogramu ma już opracowany zestaw powiązanych ze sobą zadań, może przystąpić do przydzielenia ich odpowiednim zasobom. W Schedule Manager ma trzy możliwości do wyboru:

  • Przypisać bezpośrednio zadanemu użytkownikowi systemu
  • Przypisać tzw. puli zasobów
  • Przypisać tzw. dyscyplinie

 

Przypisanie zadania bezpośrednio wybranemu użytkownikowi jest tylko pozornie najprostszą czynnością. Jeśli ma ono zostać wykonane w ciągu najbliższych dni, to jest to dobra opcja, ale jeśli planujemy zadania na wiele tygodni czy miesięcy do przodu, to już nie. Nikt nie zna przyszłości, więc nie wiadomo, co będzie się działo z pracownikiem. Być może będzie obecny w pracy i będzie mógł wykonać zadanie, ale równie dobrze może nie zdążyć się zaszczepić i zachoruje na COVID. Dlatego dla harmonogramów długoterminowych zdecydowanie lepszą opcją jest przypisanie do zadania puli zasobów lub dyscyplinę. Rodzi się jednak pytanie – jaka jest między nimi różnica?

Na pierwszy rzut oka są bardzo podobne do siebie. W obu przypadkach jest niczym innym jak po prostu grupą osób, która może wykonać to zadanie, np. technolodzy. Ponieważ ostatecznie i tak do zadania musi zostać wyznaczony użytkownik (wybrany z grupy np. przez bezpośredniego przełożonego), więc zasadnicza różnica tkwi w tym, w jaki sposób ta czynność zostanie wykonana.

Na początek przyjrzyjmy się puli zasobów. W administracyjnym znaczeniu systemu Teamcenter można powiedzieć o niej, że jest to kombinacja grupy i roli do jakiej należy użytkownik. W praktyce, to nie administrator wybiera, kto jest w danej puli zasobów (przynajmniej nie bezpośrednio), ale sam użytkownik. Użytkownik musi zasubskrybować swoje członkostwo w puli. Wykonuje tą czynność na swoim profilu użytkownika.

 

Jeśli użytkownik posiada taką subskrypcję, wówczas samodzielnie przypisuje sobie zadanie. W sekcji „Zadania harmonogramu”, w zakładce „Zespół” pokazują się wszystkie zadania dla pól zasobów zasubskrybowanych przez użytkownika. Następnie pracownik zaznacza zadanie i przypisuje je dla siebie. Zatem używając puli zasobów, za ostateczne przypisanie użytkownika do zadania odpowiedzialny jest sam użytkownik.

Dyscyplina jest to obiekt w systemie Teamcenter, któremu tylko administrator systemu jest w stanie przydzielić członków. Więc w tym przypadku użytkownik nie dokonuje już żadnej subskrypcji. Jeśli do zadania zostanie przypisana dyscyplina, wówczas użytkownik nie ma wpływu na to, jakie zadanie otrzyma do wykonania. Przed terminem rozpoczęcia zadania to manager musi wykonać operację wyznaczenia dyscypliny. Mówiąc krótko, jest to operacja zamiany grupy użytkowników na pojedynczą osobę.

Zatem używając dyscyplin, za ostateczne przypisanie użytkownika do zadania odpowiedzialny jest manager harmonogramu.

Niezależnie od przyjętej metody przydziału zadań, managera interesuje przede wszystkim obciążenie poszczególnych zasobów. Od wersji 13.0 programu Teamcenter, dostępny jest nowy widok o nazwie „Zasoby” (ang. „Resource load”). Jest bardzo intuicyjny i przejrzysty i nie ukrywam, że bardzo go brakowało we wcześniejszych wersjach programu. W postaci tabelki można przejrzeć przydział poszczególnych zasobów, ale również pól zasobów i dyscyplin. Po kliknięciu w odpowiednie pole na przecięciu daty oraz zasobu, w dolnej części widzimy spis przypisanych zadań wraz ze szczegółami.

Z początkiem roku pojawiła się wersja 13.1 programu Teamcenter. Na stronie internetowej firmy Siemens wyczytałem, że dla tego widoku wprowadzono wiele zmian. Zatem kończę już pisanie tego bloga i czym prędzej przechodzę do testowania wersji 13.1.

Opracował: Michał Murdza

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: