Praca z dużymi złożeniami w NX CAD

Zanim przejdziemy do pracy z dużymi złożeniami w NX CAD, zastanówmy się, czym jest duże złożenie? Dla jednej firmy będzie to projekt składający się z 500 części, dla innej z 25 000 lub jeszcze większej liczby elementów. W celu zapewnienia optymalnej pracy z taką ilością danych, trzeba posiadać odpowiedni komputer (stację roboczą), a przede wszystkim odpowiedni system CAD.

Oprogramowanie NX oferuje bardzo zaawansowane narzędzia do projektowania złożeń oraz optymalnej z nimi pracy. Posiada szereg rozwiązań przyspieszających wczytywanie i modyfikację dużych złożeń składających się z kilkudziesięciu tysięcy części. Na rys. 1, znajduje się złożenie, które posiada ponad 22 tys. części.

Złożenie samochodu Tatra, składające się z 22857 części
Rys. 1. Złożenie samochodu Tatra, składające się z 22857 części.

Podstawowym poleceniem umożliwiającym zarządzenie wczytywaniem złożeń jest Opcje wczytywania złożeń. Polecenie dostępne jest na oknie Otwórz, pod przyciskiem Opcje. Umożliwia zdefiniowanie zakresu wczytywanych części oraz miejsca, z którego program ma je wczytywać, rys. 2.

Okno opcje wczytywania złożeń w NX CAD
Rys. 2. Okno opcje wczytywania złożeń

Narzędzie Zmień referencję umożliwia przygotowanie wielu wariantów wyświetlania części lub podzłożeń w złożeniu najwyższego poziomu. Domyślnie dostępne są trzy opcje przyspieszające pracę:

  • Model – wyświetlana jest tylko część bryłowa danego elementu
  • Pusty – część jest wyłączana z widoku
  • Cała część – wyświetlana jest cała część wraz z powierzchniami, płaszczyznami, szkicami, itp.

Kolejnym narzędziem jest możliwość upraszczania części. Można tego dokonać na dwa sposoby. Jednym jest wyodrębnienie geometrii, rys. 3 A. Następnie korzystając poleceń z grupy Synchronous Modeling można uprościć geometrię, rys. 3 B.

Model w NX CAD przed i po uproszczeniu
Rys. 3. Model przed i po uproszczeniu.

Druga metoda polega na zastąpieniu wyświetlania części w złożeniu jej uproszczoną geometrią. Najlepiej jest wykorzystać do tego celu polecenie Obrys uproszczony. Na rys. 4 A widać geometrię przed uproszczeniem, a na 4 B uproszczoną.

Podzłożenie w NX CAD przed i po uproszczeniu
Rys. 4. Podzłożenie przed i po uproszczeniu.

Polecenie Kopia ścianek do złożenia, umożliwia ściągniecie z modelu, pod złożenia (rys. 5A), ścianek zewnętrznych i wyświetlanie, w złożeniu najwyższego poziomu, samej skorupy (rys. 5B). Dzięki temu element będzie mniej zasobożerny.

Model przed podlinkowaniem i po podlinkowaniu powierzchni do złożenia
Rys. 5. Model przed podlinkowaniem i po podlinkowaniu powierzchni do złożenia.

Wymienione wyżej możliwości są podstawowymi poleceniami dostępnymi w środowisku NX. Umożliwia on tworzenie złożeń metodą „od ogółu do szczegółu” i „od szczegółu do ogółu”. Oprogramowanie NX pomaga zarządzać modelami złożeń i nawigować po nich, a także zapewnia właściwą organizację i kontrolę pracy zespołu.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem większej ilości praktycznych informacji na temat pracy z dużymi zespołami w NX CAD, zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru, który odbył się 21 lutego. Nagranie jest dostępne na naszym kanale YouTube.

opracował
Piotr Szymczak
piotr.szymczak@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: