Projektowanie połączeń śrubowych w NX11 za pomocą polecenia złożenie elementów złącznych

W trakcie opracowywania nowych modeli maszyn i urządzeń, połączenia śrubowe stanowią istotny komponent procesu projektowego. Oprogramowanie NX udostępnia narzędzia automatyzujące tworzenie połączeń tego typu. Na rys. 1 pokazano przykładowe złożenie składające się kilku elementów. Warto zwrócić uwagę, iż część otworów jest przelotowa, natomiast części brakuje pod kątownikiem.  W artykule opiszę w jaki sposób, za pomocą systemu NX, możemy automatycznie utworzyć poprawne połączenia śrubowe w złożeniach.

Projektowanie połączeń śroubowych w NX 11
Rys. 1 Mocowanie płyt

Do automatyzacji połączeń śrubowych służy polecenie złożenie elementów złącznych (zakładka Narzędzi/Biblioteka części używanych/Złożenie elementów złącznych). Po wywołaniu polecenia należy wskazać, w które otwory program ma wstawić połączenie śrubowe. Następnym krokiem jest przejście do konfiguracji, w której użytkownik wybiera normę jaką program ma wykorzystać oraz budowę połączenia śrubowego, rys. 2. Po zdefiniowaniu parametrów program wyświetli na modelu gotowe połączenie. Jeżeli użytkownik chce wprowadzić zmiany, np. zwiększyć średnicę podkładki, zmienić długość śruby może tego dokonać przechodząc do opcji.

Okno konfiguratora części złącznych w NX11
Rys. 2. Okno konfiguratora części złącznych

Po kliknięciu OK. program doda elementy złączne, jak na rys. 3.

Złożenie w NX 11 z dodanymi elementami złącznymi
Rys. 3. Złożenie z dodanymi elementami złącznymi

W trakcie projektowania użytkownik nie zawsze od razu wie, gdzie będą znajdowały się otwory łączące poszczególne komponenty. NX w szybki sposób umożliwi tworzenie wycięć w częściach z połączeniami śrubowymi. Na rys. 4 pokazany jest przekrój na modelu 3D, na którym widać, iż otwory wykonane są tylko w kątowniku, w pozostałych częściach tworzących złożenie ich nie ma.

Przekrój na modelu 3D w NX11
Rys. 4. Przekrój na modelu 3D

Pierwszym krokiem będzie dodanie połączenia śrubowego w wyżej opisany sposób. Do wykonania otworów służy polecenie kieszeń wielokrotnego użytku (zakładka Narzędzia/Biblioteka części używanych/Więcej/Kieszeń wielokrotnego użytku). Jako narzędzie należy wskazać dodane połączenie śrubowe. I kliknąć OK. Program doda wycięcia w częściach przecinających się z elementami złącznymi (Rys. 5).

Złożenie z dodanymi elementami złącznymi i z otworami
Rys. 5. Złożenie z dodanymi elementami złącznymi i z otworami

Tworzenie połączeń śrubowych w NX 11 za pomocą złożenie elementów złącznych jest szybkie i bardzo intuicyjne. Dzięki temu można w znaczący sposób skrócić czas projektowania, a co za tym idzie wyprodukowania gotowego elementu.

opracował
Piotr Szymczak
piotr.szymczak@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: