Projektowanie koncepcyjne w NX 10

Projektowanie koncepcyjne jest pierwszym etapem procesu wdrażania nowych produktów na rynek, polegającym na wprowadzaniu i weryfikacji nowych pomysłów. W wielu przypadkach jest kluczowe dla pomyślnej realizacji nowych konstrukcji. Wynika to z faktu, że ważne decyzje projektowe podjęte odpowiednio wcześnie, czyli jeszcze w fazie koncepcyjnej, mają kolosalny wpływ na wydajność całego późniejszego procesu opracowania i realizacji projektu.

System NX firmy Siemens PLM Software, będący wiodącą na rynku zintegrowaną platformą CAD/CAM/CAE, udostępnia swoim użytkownikom również zaawansowane narzędzia dedykowane do projektowania koncepcyjnego, znacząco ułatwiające i przyspieszające ten etap prac inżynierskich. Należą do nich moduły NX Layout oraz NX Realize Shape.

NX Layout

NX Layout został opracowany do tworzenia koncepcyjnych rysunków 2D, które są łatwiejsze i szybsze do przygotowania w porównaniu z modelami 3D, a równocześnie pozwalają na wygodne prezentowanie i rozważanie nowych pomysłów projektowych.

NX layout

NX Layout umożliwia tworzenie rysunków z wykorzystaniem tzw. komponentów 2D, będących w pełni parametrycznymi rysunkami poszczególnych części składowych opracowywanego produktu. Technika ta, poza szybkim utworzeniem rysunku, pozwala na jednoczesne utworzenie struktury („drzewa”) projektowanego złożenia.

Struktura projektowanego złożenia NX

NX Layout jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami systemu NX. Komponenty 2D są tworzone i edytowane z wykorzystaniem znanych narzędzi szkicowania modułu NX Drafting, dzięki czemu użytkownicy nie muszą uczyć się nowych funkcji. System pozwala również na łatwe zaimplementowanie rysunków pochodzących z innych programów, importowanych w formacie DXF, DWG lub IGS. Narzędzia Modelowania Synchronicznego 2D umożliwiają szybkie wprowadzanie na nich modyfikacji pod kątem aktualnych potrzeb. Komponenty 2D mogą być wykorzystywane wielokrotnie, między innym dzięki możliwości ich zapisywania w zasobach biblioteki Reuse Library.

Komponenty 2D

NX Layout umożliwia nadawanie więzów geometrycznych pomiędzy komponentami 2D oraz pozwala na szybką edycję geometrii w kontekście złożenia 2D.

Szybka edycja geometrii w kontekście złożenia 2D

Projekt koncepcyjny utworzony w NX Layout może być łatwo wykorzystany w kolejnych etapach procesu projektowego. Na podstawie struktury komponentów 2D system automatyczne tworzy analogiczną strukturę plików złożenia 3D, zapisując w nich szkice utworzone na etapie koncepcyjnym. Szkice te będą stanowiły podstawę do zamodelowania brył 3D poszczególnych części.

Tworzenie bryły ze szkiców koncepcyjnych 2D

NX Realize Shape

NX Realize Shape to zaawansowany moduł do swobodnego modelowania kształtu produktu, pozwalający na szybkie tworzenie i edycję wielu alternatywnych stylizacji modelu. Zastosowana tutaj technika modelowania (Subdivision Modeling) ułatwia uzyskanie skomplikowanych kształtów wyrobu z zachowaniem wysokiej jakości powierzchniach zewnętrznych i warunków ich ciągłości. Uzyskane obiekty mogą być następnie z powodzeniem modyfikowane i uszczegółowiane z wykorzystaniem innych narzędzi modelowania i stylizacji.

NX realize shape

Stylizowany model tworzony jest na podstawie jednego z kształtów podstawowych, takich jak kula, walec, prostopadłościan, torus, koło lub prostokąt. Dzięki funkcjom dzielenia modelu na segmenty i wielu możliwościom ich swobodnego kształtowania można szybko i łatwo uzyskać pożądany kształt produktu.

NX realize shape

Dostępna jest również możliwość tworzenia własnych kształtów poprzez wyciągnięcia i obroty przygotowanych wcześniej polilinii. Uzyskane w ten sposób powierzchnie mogą być następnie modyfikowane i łączone ze sobą.

NX realize shape

Moduł NX Realize Shape jest w pełni zintegrowany z pozostałymi aplikacjami systemu NX. Generowane w nim obiekty bryłowe i powierzchniowe mogą być w kolejnych krokach z powodzeniem poddawane tradycyjnym operacjom modelowania bryłowego i powierzchniowego.

Przedstawione moduły systemu NX, dzięki dużej wszechstronności i elastyczności oraz łatwości użycia, stanowią doskonałe narzędzia wspomagające prace projektowe na etapie koncepcyjnym, a wspólnie z pozostałymi modułami NX tworzą jednolitą, zaawansowaną platformę CAD/CAM/CAE.

Zamów ćwiczenia NX9 od koncepcji do wytwarzania - krok po kroku

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: