SIEMENS Solid Edge Insight™

Solid Edge Insight™ jest systemem PDM dedykowanym dla Solid Edge, oferuje on rozbudowany zestaw funkcjonalności pozwalających na zarządzanie dokumentami stworzonymi w tym systemie CAD jak również innymi danymi projektowymi, mogą być nimi np.: dokumenty MS Office, PDF, czy też pliki w formatach dwg lub dxf. Pozwala również dzięki zaprojektowaniu go jako aplikacji SharePoint na zarządzanie i nadzór nad całym procesem projektowania.

Microsoft SharePoint jest kompleksowym rozwiązaniem stworzonym w celu umożliwienia współpracy pomiędzy pracownikami zespołu, działami przedsiębiorstwa czy kooperantami w sposób, który jest dla nich najbardziej efektywny. Za pośrednictwem jednej zaawansowanej platformy, można utworzyć dowolny rodzaj witryny sieci Web firmy od intranetowej witryny zespołu dla współpracowników, poprzez witrynę ekstranetową dla partnerów, aż po witrynę internetową dla klientów, którą wraz z publikowanymi na niej informacjami można udostępniać i przeglądać przy użyciu jednego, znajomego systemu.

Solid Edge Insight™ liderem w dziedzinie budowania zarządzania dokumentami stworzonymi systemie CAD opartego na SharePoint. Pierwsza wersja Insight pojawiła się w roku 2001 i w obecnym kształcie jest dojrzałym i sprawdzonym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw produkcyjnych zapewniając najlepszą z możliwych integrację środowiska CAD z PDM.

Oparcie rozwiązania Solid Edge Insight™ o możliwości platformy SharePoint daje możliwość łatwego zintegrowania danych i procesów z działu konstrukcyjno-projektowego z innymi procesami biznesowymi w firmie. Portal Web bazujący na SharePoint może być przeglądany przez wszystkich uprawnionych użytkowników w celu wyszukiwania lub przeglądania danych konstrukcyjnych (w tym modeli 3D), czy tworzenia zestawień materiałowych dla projektów wykonywanych w Solid Edge. Dostęp do danych zawartych w Insight™ nie wymaga użycia Solid Edge, czy innych płatnych aplikacji! Wszystkie dane w tym również modele 3D można przeglądać z wykorzystaniem jedynie przeglądarki internetowej (Internet Explorer).

W odróżnieniu od konwencjonalnych systemów do zarządzania danymi dedykowanych dla systemów CAD, Solid Edge Insight™ nie jest odrębnym pakietem oprogramowania, który wymaga zainstalowania poznania nowego środowiska, przyswojenia dodatkowych poleceń oraz długiego okresu wdrożenia. Insight, jest integralną częścią Solid Edge, więc jest dla użytkowników tego systemu dostępny bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów i nie wymaga wielodniowego szkolenia użytkowników.

Najważniejsze cechy Solid Edge Insight:

 • jest częścią systemu Solid Edge, nie ma więc potrzeby ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup narzędzia do zarządzania dokumentacją,
 • bazuje na technologii Microsoft SharePoint, dzięki czemu może zarządzać nie tylko dokumentami Solid Edge, ale również innymi plikami programów zarejestrowanych w systemie Windows (np. MS Office),
 • Obszerna kontrola dostępu dzięki definiowaniu ról poszczególnych użytkowników systemu, oraz praw dostępu do poszczególnych obszarów roboczych
 • Transparentny proces zarządzania danymi podczas pracy w Solid Edge
 • Typ pracy offline z możliwością synchronizacji dokumentów po powtórnym przyłączeniu do sieci.
 • Bieżąca informacja dla użytkowników o statusie poszczególnych plików,
 • Zarządzanie rewizjami i zatwierdzaniem z możliwością zachowywania poprzednich wersji i historii wprowadzania zmian,
 • Zarządzanie strukturą danych CAD produktu i tworzenie list materiałowych
 • Zarządzanie zadaniami oraz funkcjonalności procesów workflow
 • Portal internetowy, który zapewnia szeroki dostęp do danych konstrukcyjnych, błyskawicznego wyszukiwanie dokumentów i tworzenia raportów.
 • Prostotę wdrożenia i niski koszt całkowity posiadania (TCO)

Korzyści wynikające z wykorzystania systemu Solid Edge Insight:

 • zabezpieczenie danych firmy przed nieautoryzowanym dostępem przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed ich utratą
 • oszczędność czasu poprzez skrócenie czasu, jaki inżynierowie poświęcają na szukanie odpowiednich danych,
 • wyeliminowanie błędów powstałych na skutek wykorzystania nieaktualnej dokumentacji,
 • eliminacja pomyłek podczas ręcznego wprowadzania zmian do produkcji,
 • ustanowienie pojedynczego źródła współdzielonych danych,
 • wzrost ujednolicenia projektów i wykorzystania istniejących, sprawdzonych komponentów,
 • szybki dostęp do archiwum dokumentów, biblioteka części standardowych,
 • zwiększenie stopnia wykorzystania już istniejących części,
 • dokonywanie rewizji projektów w sposób spójny i efektywny,
 • umożliwienie inżynierom współbieżnej pracy w grupie,
 • usprawnienie procesu zarządzania projektami,
 • wprowadzenie kontroli przepływu dokumentów,
 • wymuszenie zachowania zgodności dokumentów z wymaganymi standardami czy normami,
 • zwiększenie skuteczności i konsekwencji w stosowaniu procedur.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: