Skróty klawiaturowe w Solid Edge

Personalizacja ustawień w Solid Edge jest bardzo wszechstronna, mamy do dyspozycji możliwość ustawienia wstążek, ikon oraz skrótów klawiaturowych. W niniejszym opracowaniu chciałem pokazać możliwość tworzenia skrótów klawiaturowych.

Często jest tak, że chcemy przyśpieszyć pracę wywołując dane polecenia za pomocą myszy lub klawiatury. Solid Edge posiada przypisane odpowiednie skróty klawiaturowe już po instalacji. Typowe polecenia, które znamy z innych aplikacji tj. cofnij, zapisz, drukuj są takie same więc praca jest prosta i przyjemna. Siemens chcą zwiększyć łatwość i przyjemność pracy umożliwia stworzenie własnych skrótów do każdego polecenia. W celu dodania nowego skrótu do danego polecenia należy najpierw wywołać okno Dostosuj. Rozwijając ikonę Dostosuj na pasku szybkiego dostępu i wybraniu polecenia Dostosuj.

W oknie Dostosuj możemy przejść na kartę Klawiatura. Mamy dostęp do każdego polecenia. Domyślnie program pogrupował polecenia tak jak są poustawiane na wstążkach. Rozwijając pozycję Narzędzia główne, następnie rozwijamy daną grupę poleceń na wstążce np. Schowek i widzimy polecenia znajdujące sie tej grupie poleceń, jeżeli jakieś polecenie ma przypisany skrót to od razu jest widoczny. W przypadku pustego pola możemy przypisać nowy skrót klawiaturowy do naszego polecenia. Aby skróty były zapamiętane należy pamiętać aby zapisać zmiany w temacie odpowiedzialnym za personalizacje.

Każde polecenie które posiada przypisany skrót ma go opisany w opisie polecenia, wystarczy najechać kursorem na ikonę polecenia i opisie polecenia jest dany skrót pokazany. Nie jest to wygodne do nauki wszystkich istniejących skrótów. Możemy wydrukować listę wszystkich istniejących skrótów. W tym celu w oknie dostosuj na karcie Klawiatura należy z listy rozwijalnej Wybierz polecenia z: wybrać pozycję Wszystkie przypisane skróty klawiaturowe. Na dole okna znajduje się przycisk Drukuj. Program wydrukuje na cała listę ze wszystkimi skrótami ustawionymi w danym środowisku.

Poniżej film przedstawiający możliwość tworzenia skrótów klawiaturowych.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: