Solid Edge Insight – Zarządzanie danymi projektowymi i ich bezpieczeństwo

Solid Edge Insight oferuje rozbudowany zestaw funkcjonalności pozwalających na pełne zarządzanie danymi projektowymi specjalnie stworzony i przygotowany do współpracy z Solid Edge.

Zbudowanie przez Siemens PLM rozwiązania opartego na SharePoint, platformie Microsoft zaprojektowanej z myślą o obsłudze złożonych aplikacjach webowych wraz z ich zarządzaniem i zabezpieczeniem wymiany danych pomiędzy użytkownikami w sieci korporacyjnej, pozwala na wykorzystanie potencjału tej największej na świecie korporacji tworzącej i rozwijającej oprogramowanie PC. Użytkownicy Solid Edge posiadający infrastrukturę Windows potrzebują do uruchomienia Insight jedynie serwera oraz wymaganych licencji SQL Server, co jest niewielkim kosztem w porównaniu do nakładów koniecznych na wdrożenie innych rozwiązań PLM. Dodatkową zaletą Insight wyraźnie dystansującą go od innych rozwiązań jest „przeźroczystość” jego interfejsu w Solid Edge, nie wymaga dzięki temu nakładów na szkolenia użytkowników czy też czasu na przyzwyczajenie ich do nowej aplikacji.

Solid Edge Insight - Zarządzanie danymi projektowymi i ich bezpieczeństwo

Ponieważ Solid Edge Insight opiera się na technologii SharePoint Microsoftu można go rozbudowywać o wszelkie dostępne jej możliwości, jego zadanie jednak koncentruje się na wspieraniu użytkowników Solid Edge. W rezultacie nie został zaprojektowany jako w pełni funkcjonalne rozwiązanie PLM, ale raczej rozwiązanie do zarządzania danymi konstrukcyjnymi, które jest szybkie we wdrożeniu, użyciu i łatwo zintegrować je z organizacją środowiska technologii .NET w firmie.

Solid Edge Insight - Zarządzanie danymi projektowymi i ich bezpieczeństwoSolid Edge Insight - Zarządzanie danymi projektowymi i ich bezpieczeństwo

Główne możliwości Insight to m.in.:

 • Zabezpieczenie danych – Solid Edge Insight zarządza danymi o produktach (np. pliki i związane z nimi informacje) w zorganizowanych obszarach roboczych, które umożliwiają łatwe wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie danych. Bezpieczeństwo i dostęp do danych są zapewnione m.in. poprzez uprawnienia oparte na rolach, zabezpieczenia na poziomie dokumentu, ewidencjonowanie (check-in, check-out), szybkie wyszukiwanie, „gdzie użyte”.
 • Kompleksowa kontrola dostępu przez konfigurowalne role – można z łatwością przypisać role dla każdego użytkownika danych projektowych oraz ustalić reguły dostępu do danych projektowych (np. rysunków, modeli i innych dokumentów). Użytkownik może być członkiem więcej niż jednej grupy i członkostwo w nich może zmieniać się dla różnych projektów.
 • Zarządzanie rewizjami (wersjami) – Solid Edge wykorzystuje Insight do kontroli wersji i tworzenia rewizji zarządzanych danych.
 • Zarządzanie publikowaniem dokumentów – Od dokumentu dostępnego po wydany oraz poprzez wszystkie zmiany wprowadzone później, Insight zarządza procesem projektowania, dzięki czemu zmiany mogą zostać wprowadzone, sprawdzone i zatwierdzone. Asystent cyklu życia może być wykorzystywany bez użycia Solid Edge do zatwierdzania części, złożeń i rysunków w sposób predefiniowany i kontrolowany.
 • Zarządzanie strukturą CAD produktu i tworzenie zestawień materiałowych (BOM) – struktura złożeń jest automatycznie przechwytywana przez Insight i udostępniana użytkownikom za pośrednictwem portalu internetowego w  formacie zestawienia materiałowego. Insight automatycznie zarządza tymi zestawieniami definiującymi produkt i stanowiącymi początek wielu innych procesów biznesowych. Dane BOM można wyodrębnić w formacie XML w celu systemu integracji z systemem ERP lub innymi systemami w przedsiębiorstwie.
 • Szybkie wyszukiwanie i raportowanie „gdzie użyty” – umiejętność oceny wpływu decyzji projektowych poprzez szybkie wyszukiwanie i znajdowanie wszystkich zarządzanych danych, które będą dotknięte przez zmiany, w tym wszystkich powiązanych rysunków 2D. W standardowej operacji otwierania pliku Solid Edge, projektanci mogą używać wbudowanego narzędzia do wyszukiwania, aby znaleźć dane projektowe przez dowolne zdefiniowanie kryteriów wyszukiwania. Ponadto można uruchomić, wyszukiwanie „w całym tekście” aby znaleźć określony tekst w dokumentach Solid Edge włącznie z uwagami umieszczonymi na rysunkach 2D.
 • Przydzielanie zadań i zarządzanie przepływem pracy –  zadania i przepływy pracy  dostępne SharePoint są w pełni dostępne dla użytkowników Insight. To pozwala im na zarządzanie codziennymi zadaniami  i wdrożenie dodatkowych przepływów pracy w celu wspierania procesów specyficznych dla ich przedsiębiorstwa.
 • Portal sieci Web dla szerszego dostępu do danych projektowych –  Insight wykorzystuje technologię Microsoft SharePoint w celu stworzenia portalu ułatwiającego współpracę nad projektem, przeglądania projektów 2D i 3D z zarządzaniem dostępem do danych.
 • Tryb offline z synchronizacją po ponownym połączeniu –  Insight pozwala użytkownikom Solid Edge na pracę nad projektem nawet gdy są odłączeni od firmowej sieci. Zmiany są następnie synchronizowane po ponownym podłączeniu  użytkownika.
 • Insight Connect –  samodzielny klient Insight, który zapewnia dostęp do dodatkowych narzędzi w tym „Widoku i uwagi”, „Asystent cyklu życia” czy  „Menedżer Rewizji”. Jest on zwykle używany przez kierowników technicznych i menedżerów biur projektowych do analizowania projektów i wprowadzania do nich uwag, rozpoczynania nowych projektów konstrukcyjne i zatwierdzania wyrobów do produkcji.

Jak wcześniej wspomniano, Insight został zaprojektowany w celu zapewnienia możliwości przejrzystego zarządzania danymi projektowymi dla użytkowników Solid Edge. Siemens PLM dokonał tego poprzez „przeźroczyste” osadzanie szeregu kluczowych funkcji zarządzania danymi w poleceniach Solid Edge, np. polecenia Otwórz i Zapisz są w Insight automatycznie rozszerzane w funkcje wyedewincjonowania/zaewidencjonowania (check-in/check-out).

Kilka kluczowych funkcji i ulepszeń zorientowanych na zarządzanie w Insight:

 • Zwiększenie wydajności otwierania złożeń zawierających kopie Inter-part,
 • Zintegrowane rewizjonowanie i zarządzanie wydaniami,
 • Wspieranie poleceń złożenia takich jak: „Zastąp część”, „Zapisz jako”,
 • Pathfinder złożenia wyświetla status komponentów, przez kogo są edytowane i czy są dostępne ich nowe wersje,
 • Filtry rewizji przy otwieraniu zespołów,
 • Dostęp do bazy bezpośrednio z Solid Edge,
 • Status pliku Solid Edge jest widoczny w całym procesie zatwierdzania.

Korzyści wynikające z wykorzystania systemu Solid Edge Insight™ to m.in.:

 • Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem nadpisaniem czy usunięciem dokumentów,
 • Gwarancja spójność projektów,
 • Zabezpieczenie przed multiplikacją danych,
 • Umożliwienie inżynierom współbieżnej pracy w grupie,
 • Skrócenie czasu, wyszukiwania danych projektowych,
 • Eliminacja błędów powstałych na skutek wykorzystania nieaktualnej dokumentacji,
 • Wzrost ujednolicenia projektów i wykorzystania istniejących, sprawdzonych komponentów,
 • Szybki dostęp do archiwum dokumentów, biblioteki elementów standardowych,
 • Usprawnienie procesu zarządzania projektami,
 • Wprowadzenie kontroli przepływu dokumentów,
 • Wymuszenie zachowania zgodności dokumentów z wymaganymi standardami czy normami,
 • Zwiększenie skuteczności i konsekwencji w stosowaniu procedur.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: