Symulacja wtrysku w systemie NX 8.5

System NX od dawna należy do czołowych rozwiązań wspomagających projektowanie i wytwarzanie produktów z tworzyw polimerowych, formowanych metodą wtrysku. Bogaty zestaw narzędzi przeznaczonych do kontroli poprawności geometrycznej i weryfikacji technologiczności stworzonego modelu został w najnowszej wersji (NX 8.5) rozszerzony o możliwość symulacji rozpływu tworzywa podczas procesu wtrysku.

Zastosowane rozwiązanie, zwane NX EasyFill Analysis, oparte zostało na sprawdzonej technologii firmy CoreTech System, czołowego dostawcy zaawansowanych systemów do symulacji wtrysku, stosowanej od lat w produktach serii Moldex3D.

NX EasyFill Analysis jest w pełni zintegrowanym narzędziem do symulacji procesu wtrysku, przeznaczonym dla konstruktorów wyprasek i form wtryskowych do analizy technologiczności wyprasek już na wczesnym etapie procesu projektowego. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy NX mogą uzyskać dokładne wyniki symulacji w kilku prostych krokach, bez potrzeby przełączania się pomiędzy aplikacjami, konwersji plików czy też manualnego tworzenia siatki elementów skończonych.

Wykonanie symulacji obejmuje cztery etapy:

1. Zdefiniowanie położenia punktu wtrysku

Symulacja wtrysku w NX - zdefiniowanie położenia punktu wtrysku

2.Wybór materiału, określenie wartości parametrów procesu oraz pożądanej dokładności analizy.

Symulacja wtrysku w NX - wybór materiału, określenie wartości parametrów procesu oraz pożądanej dokładności analizy

3. Automatyczne generowanie siatki elementów skończonych i obliczenia.

Symulacja wtrysku w NX - automatyczne generowanie siatki elementów skończonych i obliczenia

4. Wizualizacja wyników symulacji (wykonanych np. dla różnych wariantów położenia punktu wtrysku, różnych wariantów geometrycznych modelu).

Symulacja wtrysku NX - wizualizacja wyników symulacji (wykonanych np. dla różnych wariantów położenia punktu wtrysku, różnych wariantów geometrycznych modelu)

Symulacja wtrysku NX - wizualizacja wyników symulacji (wykonanych np. dla różnych wariantów położenia punktu wtrysku, różnych wariantów geometrycznych modelu)

Wyniki symulacji dostępne są w pliku części, również z poziomu Nawigatora części.

Wyniki symulacji dostępne są w pliku części z poziomu Nawigatora części.

NX EasyFill Analysis zapewnia szybkie obliczenia nawet dla dużych, skomplikowanych modeli dzięki zastosowaniu technologii obliczeń równoległych, pozwalającej na pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych procesorów wielordzeniowych.

Moduł NX EasyFill Analysis posiada bazę danych materiałów polimerowych, obejmującą ponad 5000 tworzyw znajdujących się w ofercie czołowych światowych dostawców. Dla każdego z tych tworzyw można uzyskać szczegółowe informacje o zalecanych przez producentów wartościach parametrów procesu wtrysku.

Moduł NX EasyFill Analysis posiada bazę danych materiałów polimerowych

Dla łatwiejszego odnalezienia właściwego materiału do symulacji, w programie dostępna jest wygodna wyszukiwarka tworzyw, umożliwiająca odfiltrowanie bazy danych według typu tworzywa, nazwy producenta, nazwy handlowej, czy też według wartości wskaźnika szybkości płynięcia (MFI – z ang. Melt Flow Index) lub udziału procentowego włókien.

Wygodna wyszukiwarka tworzyw dostępna w NX

Moduł NX EasyFill Analysis dostępny jest w dwóch wariantach. Wersja podstawowa została zaimplementowana w modułach NX Molded Part Validation i NX Mold Wizard. Umożliwia ona wizualizację rozpływu tworzywa w modelu wypraski, pozwalając tym samym ocenić geometrię pod kątem położenia potencjalnych zamknięć powietrza i linii łączenia. W postaci modułu dodatkowego dostępna jest natomiast wersja rozszerzona, która pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji, takich jak dokładne położenie linii łączenia i zamknięć powietrza, udział poszczególnych punktów wtrysku w wypełnieniu,  rozkład temperatury, spadek ciśnienia i przewidywany czas chłodzenia.

Zapraszamy również do obejrzenia poniższego filmu:

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: