Szybki dostęp do własnych poleceń w Femap

Femap jest zaawansowanym systemem do przeprowadzania zróżnicowanych analiz inżynierskich. Poniższy wpis demonstruje sposób w jaki można tworzyć własne polecenia w systemie Femap (ustawienie okien, tworzenie indywidualnych skrótów klawiszowych czy ikon), w celu ułatwienia i usprawnienia pracy.

Tworzenie własnych poleceń, ikon i skrótów na klawiaturze

Femap pozwala na pełną personalizację programu, ustawienie okien, pasków poleceń, ikon oraz tworzenie skrótów klawiaturowych. Femap jest programem, który umożliwia tworzenie własnych poleceń, pisanych za pomocą Visual Studio, Visual Basic lub C++.

Po stworzeniu własnego polecenia często chcielibyśmy mieć do niego bezpośredni dostęp poprzez ikonę lub skrót na klawiaturze. W tym celu należy:

  • Kliknąć prawym klawiszem myszy na wolnej przestrzeni rejonie pasków narzędziowych i wybrać Customize lub menu Tools > Toolbars > Customize
  • W oknie Customize nalezy przejść na kartę User Commands
  • W polu „program” należy kliknąć ikonkę aby odnaleźć własne polecenie do którego chcemy utworzyć skrót klawiaturowy. 
  • W polu „Command Name” wpisać nazwę polecenia. 

Po wprowadzeniu powyższych danych można kliknąć przycisk AddClose. Polecenie zostało dodane do programu ale nie jest nigdzie widoczne ani jako ikona na paskach ani jako polecenie w menu. Aby to zmienić należy:

  • Ponownie otworzyć okno Customize i przejść na kartę Keyboard
  • W polu Category ustawić User Commands, w polu Commands zostaną wyświetlone wszystkie dodane polecenia. 
  • Zaznaczyć wybrane polecenie i polu Press new shortcut key wprowadzić kombinacje klawiszy jaki chcemy przypisać do tego polecenia. Po kliknięciu Assign polecenie otrzyma skrót klawiaturowy jaki wprowadziliśmy. 

Opisaną powyżej procedurę, prezentuje poniższy film:

Wstawianie ikony na pasek narzędziowy

Jeżeli chcemy wstawić ikonę na paskach narzędziowych należy:

  • Przejść na kartę Commands
  • W polu Categories wybrać User Commands, w polu Commands wyświetlą się wprowadzone przez nas polecenia. 
  • Polecenie możemy przeciągnąć i umieścić w dowolnym pasku narzędziowym. 

Polecenie mamy już umieszczone na paskach narzędziowych, ale ponieważ jest to polecenie stworzone przez nas, nie ma ono ikony tylko wyświetloną nazwę. Klikając prawym klawiszem myszy nowym poleceniu (okno Customize musi być cały czas otwarte) można wybrać polecenie do przypisania ikony lub stworzyć własną ikonę, można też określić czy ikona ma mieć wyświetlony tekst czy nie. To tyczy się tak naprawdę każdej ikony. Przykładowo, jeżeli ktoś wyświetlił cały pasek narzędziowy View orient, może on zajmować dużo przestrzenie ze względu na wyświetlone nazwy poleceń, można je wyłączyć i zaoszczędzić miejsce.

Poniższy film zawiera instrukcję dodania polecenia do pasków narzędziowych.

Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi informacjami na temat personalizacji interfejsu systemu FEMAP zapraszam do kontaktu.

Liniowa i nieliniowa analiza MES

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: