Wybrane nowości NX 12 CAD

Firma Siemens PLM Software, wiodący na świecie dostawca zaawansowanych rozwiązań PLM dla przemysłu, nieustannie pracuje nad udoskonalaniem swoich produktów. Nie inaczej jest z NX – flagowym, zintegrowanym systemem CAD/CAM/CAE, który w każdej kolejnej wersji oferuje swoim użytkownikom nowe funkcjonalności i ulepszenia, znacząco ułatwiające i przyspieszające codzienną pracę nad zaawansowanymi, często skomplikowanymi projektami. Poniżej przedstawiamy kilka wybranych nowości w zakresie wspomagania projektowania (CAD), które pojawią się w systemie NX 12 CAD, już wkrótce dostępnym dla inżynierów z wielu różnych branż przemysłu.

Podczas pracy z wieloma plikami projektowymi z pewnością dużym ułatwieniem będzie nowo wprowadzona możliwość wyświetlania na ekranie wielu różnych plików jednocześnie, rozmieszczania ich w oknach swobodnie lub według dostępnych układów oraz działania w różnych aplikacjach programu (rys. 1).

Praca na wielu plikach jednocześnie w NX 12 CAD
Rys. 1. Praca na wielu plikach jednocześnie.

 

Wśród dostępnych w programie opcji zaznaczania pojawi się nowa funkcja wyboru obiektów za pomocą kostki 3D, usprawniająca zaznaczanie obiektów w przestrzeni projektu (rys. 2). Ponadto ułatwione zostanie usuwanie wprowadzonego wcześniej zaznaczenia – teraz wystarczy tylko kliknąć kursorem w tło ekranu. Podwójne kliknięcie w tło ekranu spowoduje natomiast aktywowanie się polecenia Dopasuj, wyświetlającego cały model w obszarze ekranu.

Zaznaczanie kostką 3D w NX 12 CAD
Rys. 2. Zaznaczanie kostką 3D.

 

W środowisku Modelowania dostępne będą dwa nowe polecenia. Pierwsze z nich, Obiekt według równania, umożliwiało będzie import złożonych powierzchni zdefiniowanych matematycznie w programie Symbolica (rys. 3). Druga funkcja (Siatka) będzie z kolei generowała model przestrzennej siatki o różnych typach oczek i z określoną grubością drutu. W obu przypadkach otrzymywany będzie lekki obiekt konwergentny, możliwy do dalszej edycji lub wyprodukowania za pomocą przyrostowych technik wytwarzania.

Obiekt według równania w NX 12 CAD
Rys. 3. Obiekt według równania.

 

Wśród funkcjonalności modelowania powierzchniowego ulepszone zostaną między innymi możliwości polecenia Zmienne odsunięcie ścianki, która wzbogaci się o opcję automatycznego generowania obiektu bryłowego (rys. 4).

Generowanie bryły w wyniku zmiennego odsunięcia ścianki w NX 12 CAD
Rys. 4. Generowanie bryły w wyniku zmiennego odsunięcia ścianki

 

W poleceniu Rozwijanie i formowanie, pozwalającemu na rozwijanie powierzchni swobodnych, dodane zostaną dodatkowe opcje, między innymi możliwość wyboru obszarów utwierdzonych, definiowania alternatywnej granicy rozwinięcia, czy też wskazania krawędzi do rozcięcia przed utworzeniem rozwinięcia powierzchni ścianki (rys. 5).

Opcja rozcięcia krawędzi rozwijanej powierzchni
Rys. 5. Opcja rozcięcia krawędzi rozwijanej powierzchni.

 

Zmiany przewidziane są również w grupie funkcjonalności dotyczących inżynierii odwrotnej. Dla użytkowników wykorzystujących modele zeskanowane dostępne będzie nowe środowisko do modelowania wielokątowego (Poligon Modeling), skupiające wszystkie dotychczasowe oraz nowe funkcje służące do edycji modeli uproszczonych (obiektów STL). Pojawią się w nim między innymi nowe polecenia do łączenia i dzielenia obiektów, zmiany ich rozmiaru i kształtu (rys. 6) oraz wprowadzania cech szczegółowych, takich jak zaokrąglenia i fazy (rys. 07).

Zmiana kształtu obiektu STL poprzez lokalne odsunięcie ścianki w NX 12 CAD
Rys. 6. Zmiana kształtu obiektu STL poprzez lokalne odsunięcie ścianki.

 

Wprowadzanie cech szczegółowych na obiekcie STL w NX 12 CAD
Rys. 7. Wprowadzanie cech szczegółowych na obiekcie STL.

 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wybrane, nowe funkcjonalności CAD systemu NX 12 z pewnością usprawnią pracę konstruktorów w wielu różnych zadaniach projektowych. O innych nowościach NX 12, również z zakresu CAM i CAE, będziemy informować w kolejnych publikacjach.

opracował
Piotr Menchen
piotr.menchen@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: