Wybrane zastosowania Solid Edge w odlewnictwie

W kolejnej publikacji przedstawiającej obszary skutecznego wykorzystania systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE w branży narzędziowej – pragniemy przedstawić przykłady jego zastosowania w ODLEWNICTWIE.

Analogicznie, jak w przypadku branży polimerowej (przedstawionej w poprzednim artykule i prezentacji), SOLID EDGE jest tutaj wykorzystywany m.in. do następujących zadań inżynierskich:

  1. Zaprojektowania wyrobu końcowego (odlewu),
  2. Zamodelowania narzędzia go kształtującego.

Podczas modelowania kształtującego narzędzia odlewniczego, uwzględnia się, np.

a) naprawę uszkodzonego modelu CAD reprezentującego wyrób
końcowy (odlew), gdy to niezbędne,

b) sprawdzenie poprawności technologicznej modelu odlewu oraz przeprowadzenie właściwych modyfikacji jego geometrii (gdy niezbędne),

c) dobór rodzaju formy (np. wielokrotnego lub jednorazowego użytku),

d) ustalenie podziału na modelu odlewu,

e) przeskalowanie modelu do zaformowania ze względu na zjawisko fizyczne skurczu odlewniczego,

f) rozpatrzenie obecności oraz geometrii dodatkowych rdzeni kształtujących,

g) ustalenie obecności i geometrii kanałów (wlewu głównego, przelewowego), etc.

SOLID EDGE dobrze sprawdza się podczas wspomagania realizacji również i powyższych zadań inżynierskich, co pragniemy tu i teraz przedstawić.

Zapraszamy do lektury poniższej prezentacji SlideShare!

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: