Wydajne projektowanie tłoczników wielotaktowych w systemie NX8

Poznaj specjalizowane narzędzia oraz biblioteki części standardowych NX, które zapewniają wydajne projektowanie tłoczników wielotaktowych.

W zasobach oprogramowania NX (zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE) znaleźć można wiele doskonałych modułów specjalizowanych, a wśród nich Prograssive Die Wizard, wspomagający projektowanie tłoczników wielotaktowych (Fot.1).

Wydajne projektowanie tłoczników wielotaktowych w systemie NX8
Fot.1. Model tłocznika wielotaktowego wykonany w środowisku NX Progressive Die Wizard

Program zawiera szereg zaawansowanych narzędzi i bibliotek, które maksymalizują szybkość i elastyczność procesu projektowania, a także pomagają zmniejszyć koszty tworzonego narzędzia. Nowe narzędzie Quick Quotation oblicza koszt na podstawie danych 3D i wskaźników obciążenia. Dzięki zintegrowaniu rzeczywistego projektu 3D z arkuszem kosztów możliwe jest ciągłe śledzenie kosztów narzędzia w miarę postępu realizacji projektu.

Program zawiera funkcje umożliwiające szybkie stworzenie rozwinięcia detalu na podstawie geometrii produktu końcowego (wczytanej w formacie natywnym lub innego systemu CAD), a następnie zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania (Fot. 2). Przy planowaniu tych operacji dostępne są analizy ich technologiczności oraz sił występujących podczas procesu. Program umożliwia optymalizację rozmieszczenia detali na taśmie, co prowadzi do minimalizacji strat materiałowych.

Wydajne projektowanie tłoczników wielotaktowych w systemie NX8
Fot. 2. Zdefiniowanie serii kolejnych operacji gięcia, przetłaczania i wycinania

W kolejnych krokach, dzięki wbudowanym bibliotekom standardowych korpusów i innych normaliów, możliwe jest szybkie i wygodne zaprojektowanie kompletnego tłocznika. W NX8 dokonano znaczącego usprawnienia tych bibliotek, dzięki czemu wyszukiwanie i wstawianie normaliów jest znacznie szybsze (Fot. 3).

Wbudowane biblioteki standardowych korpusów i innych normaliów
Fot. 3. Wbudowane biblioteki standardowych korpusów i innych normaliów

Wszystkie elementy projektu są w pełni asocjatywne, co znacząco ułatwia wprowadzanie wszelkich zmian konstrukcyjnych. Funkcje zarządzania zmianami wydatnie pomagają podczas projektowania nowych tłoczników dla rodzin części.

Moduł posiada funkcje umożliwiające automatyczne wykrywanie kolizji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy fizycznego narzędzia. W prosty sposób można również przeprowadzać symulację kompletnego tłocznika, tak jakby był on używany na prasie – z uwzględnieniem podniesienia i przesunięcia taśmy.

Uzupełnieniem wbudowanych funkcjonalności są automatycznie generowane listy części i rysunki techniczne.

Zamów ćwiczenia NX9 od koncepcji do wytwarzania - krok po kroku

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: