Zaawansowanie wyszukiwanie geometryczne w oprogramowaniu PARTsolutions

Oprogramowanie PARTSolutions zapewnia dostęp do obszernych bibliotek przestrzennych modeli części, które są normalizowane zgodnie
z międzynarodowymi normami DIN, EN, ISO i innymi. W jaki sposób korzystać
z zaawansowanego wyszukiwania geometrycznego w tej aplikacji, aby jeszcze efektywniej wykorzystać posiadany system CAD?

Wyszukiwanie geometryczne (Geometrical Search) jest jedną z metod wyszukiwania modeli CAD, dostępną w programie PARTsolutions. Kryteriami, które w tym przypadku są brane pod uwagę podczas przeszukiwania bazy danych programu, są kształt oraz rozmiar modelu. Przy czym możliwe jest wyszukiwanie zarówno modeli 3D jak i 2D.

Wyszukiwanie może być prowadzone w całej bazie programu (normy krajowe i międzynarodowe, katalogi producentów, modele natywne użytkownika) lub w wybranym jej obszarze. Częścią bazową do wyszukiwania podobieństwa geometrycznego może być dowolny model (3D lub 2D) z bazy PARTsolutions lub z systemu CAD użytkownika.

Po wybraniu modelu bazowego w PARTdataManager i uruchomieniu funkcji Search, w zakładce Geometrical Search mamy możliwość zdefiniowania:

 • kryteriów wyszukiwania:
  • 2D,
  • 3D z uwzględnieniem kształtu,
  • 3D z uwzględnieniem kształtu i rozmiaru,
 • wartości współczynnika określającego zależność pomiędzy prędkością wyszukiwania, a jego dokładnością.
Zaawansowanie wyszukiwanie goemetryczne w oprogramowaniu PARTsolutions
Rys. 1 Okno wyszukiwania geometrycznego.

W oknie Geometrical Search istnieje także możliwość wczytania geometrii bazowej z pliku w formacie STL i użycia jej w procesie wyszukiwania geometrycznego.

W przypadku konieczności wyszukania części podobnej do modelu zaprojektowanego (nawet zgrubnie) w systemie CAD użytkownika, używa się opcji Geometrical Search dostępnej w interfejsie PARTsolutions dla danego systemu CAD.

Wykorzystanie interfejsu PARTsolutions w programie CAD
Rys. 2 Wykorzystanie interfejsu PARTsolutions w programie CAD.

Jako model bazowy do wyszukiwania można wskazać pojedynczą część, jak i wybrany zespół części. Na podstawie zaznaczonego modelu program generuje pomocniczy plik w formacie STL, który później będzie wykorzystywany do porównywania geometrii. W oknie PARTcadAssistant określa się zakres oraz parametry wyszukiwania, a także preferowaną liczbę wyświetlanych wyników.

Okno wyszukiwania geometrycznego PARTcadAssistant
Rys. 3 Okno wyszukiwania geometrycznego PARTcadAssistant.

Wyniki przeprowadzonego wyszukiwania wyświetlane są w postaci tabeli, zawierającej:

 • informacje o producencie części,
 • datę aktualizacji katalogu producenta,
 • nazwę i opis części,
 • wartości zewnętrznych wymiarów modelu,
 • procentowe wartości współczynników podobieństwa kształtu i rozmiaru.
Wyniki wyszukiwania geometrycznego w PARTsolutions
Rys. 4 Wyniki wyszukiwania geometrycznego.

W jednym z kolejnych wpisów zostanie zaprezentowana funkcjonalność porównywania geometrycznego, która jest jedną z możliwości jakie uzyskujemy po otrzymaniu wyników wyszukiwania geometrycznego.

Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: