Zastosowanie Solid Edge do parametrycznego projektowania CAD mebli

Rynek konsumencki cechuje się ciągłym wzrostem wymagań wobec wyrobów na nim oferowanych. Dotyczy to m.in. różnorodności produktów w ogóle, jak również wielowariantowości produktu konkretnego typu.

Jednym ze skuteczniejszych sposobów możliwie szybkiego i łatwego uzyskania wielowariantowości danego wyrobu jest wykorzystywanie tzw. parametryzacji w procesie jego konstruowania z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań CAD.

Parametryzacja w systemie CAD polega na zdolności błyskawicznej zmiany wartości różnorodnych parametrów, charakteryzujących geometrię (rozmiary i kształt), budowę (obecność poszczególnych komponentów składowych), a także różnorodne aspekty dotyczące przeznaczenia i działania zamodelowanego wyrobu.

Parametry te należą (w ogólnym rozumieniu) do trzech grup:

  1. wymiarowe (wartości odpowiednich wymiarów długości i kąta),
  2. skalarne (liczby sztuk poszczególnych komponentów)
  3. logiczne (potwierdzenie lub negacja obecności danych składników w kompletnym modelu CAD, czyli w numerycznym zapisie konstrukcji konkretnego produktu).

SOLID EDGE jest systemem CAD 3D/2D oferującym rozbudowany zestaw nowoczesnych rozwiązań umożliwiających tzw. modelowanie parametryczne, czyli projektowanie z wykorzystywaniem korzyści wynikających z ww. parametryzacji. Należy zwrócić uwagę, iż SOLID EDGE umożliwia elastyczne sterowanie wartościami ww. parametrów, zarówno z poziomu własnej tzw. tabeli zmiennych, jak również z zastosowaniem zewnętrznego arkusza kalkulacyjnego.

Z dumą przedstawiamy Państwu niniejszą prezentację PowerPoint (w standardzie SlideShare), która została wykonana do zobrazowania efektów uzyskanych podczas tworzenia pracy podyplomowej, zrealizowanej z zastosowaniem systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE.

Autor Pracy umiejętnie przedstawił skuteczne wykorzystanie rozwiązań SOLID EDGE przeznaczonych do parametryzacji modeli CAD, w branży meblarskiej, w której posiada znaczące doświadczenie zawodowe.

Autor Pracy wykorzystuje SOLID EDGE także w swej codziennej, przemysłowej praktyce inżynierskiej.

Zapraszamy do przestudiowania poniższej prezentacji!

Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: