Zmiany wprowadzane na modelu – przenoszenie szkicu w NX CAD

W dzisiejszych czasach od konstruktorów wymaga się, aby jak najszybciej reagowali na zmieniające się zapotrzebowania rynku. Im szybciej zmiany zostaną wprowadzone do modelu, tym większa jest szansa na osiągnięcie pełnego sukcesu.

W niniejszym artykule przedstawiam jedno z narzędzi umożliwiające szybkie przenoszenie szkicu, a co za tym idzie, operacje z nim powiązane.

Model przed i po zmianach
Rys. 1. Model przed i po zmianach

Na rys. 1 pokazany jest model przed zmianami i po zmianach. W celu przeniesienia całego wyciągnięcia, mieszczącego się na przedniej ściance (rys. 1), na górne lico, należy poddać edycji operacje z której geometria powstała. W tym przypadku jest to wyciągnięcie bazowe (rys. 2).

Edycja operacji bazowej w NX CAD
Rys.2. Edycja operacji bazowej w NX CAD

Przejdź do Szkic przekroju, czerwone obramowanie (rys. 3). Wywołaj polecenie Ponownie przyłącz, Strona główna/Szkic/Ponownie przyłącz. Wyświetlone zostanie okno Ponownie przyłącz szkic.

Okno "ponownie przyłącz szkic" w NX CAD
Rys.3. Okno „ponownie przyłącz szkic”

Opcje znajdujące się na nim umożliwiają wskazanie na nowo:

  • płaszczyzny szkicu (rys. 4 A) – płaskiej ścianki, płaszczyzny, na którą szkic będzie przeniesiony;
  • orientacji szkicu (rys. 4 B) – krawędzi, linii lub krzywej definiującej poziomy lub pionowy kierunek szkicu;
  • początku szkicu (rys. 4 C) – w którym miejscu będzie znajdował się punkt 0,0 przenoszonego szkicu.

Na rys. 4 pokazane są kolejne kroki przenoszenia szkicu.

Kolejne kroki przenoszenia szkicu w NX CAD
Rys. 4. Kolejne kroki przenoszenia szkicu

Po wskazaniu poszczególnych opcji kliknij OK. Program ustawi się na kierunku normalnych do nowo wskazanej płaszczyzny. Wyjdź ze szkicownika. Nastąpi aktualizacja geometrii zgodnie z nowymi nastawami.

W celu lepszego zobrazowania opisanego powyżej procesu przygotowałem krótki film:

Oprogramowanie NX CAD udostępnia szeroki wachlarz narzędzi umożliwiających szybkie i bezproblemowe wprowadzanie zmianami, dzięki czemu czas dostarczenia produktu do klienta ulega znaczącemu skróceniu.

opracował
Piotr Szymczak
piotr.szymczak@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: