Jak wykonać sparametryzowany model łyżki koparki w Solid Edge?

Jak wykonać sparametryzowany model łyżki koparki w Solid Edge? Poniższa prezentacja zawiera wskazówki krok po kroku.

Jednym z ważniejszych wymagań współczesnego projektowania CAD 3D/2D jest wprowadzanie zmian w numerycznym zapisie konstrukcji.

W większości przypadków są to dość poważne zmiany i dotyczą wielu, a czasem nawet wszystkich elementów składowych projektu, do których należeć mogą m.in.:

 • geometria pojedynczych komponentów,
 • struktura złożenia wraz z relacjami (dla zespołów),
 • wartości parametrów fizycznych,
 • wartości parametrów alfanumerycznych (np. numeracja dokumentów),
 • dokumentacja 2D wraz z informacjami nt. wielkości tolerowanych, a także z uwzględnieniem list części, list zagięć blach, zestawień elementów instalacji elektrycznych etc.

Wymaga się, aby zmiany te zachodziły możliwie szybko i zawsze poprawnie.

SOLID EDGE umożliwia swym Użytkownikom elastyczne wprowadzanie znaczących zmian w realizowanych projektach, w zasadzie bez względu na liczbę komponentów wchodzących w ich skład.

Jednym z rozwiązań umożliwiających osiągnięcie ww. celów jest sterowanie wartościami odpowiednich parametrów w projekcie, które to parametry reprezentują następujące rodzaje zmiennych wyróżnionych w modelu CAD 3D/2D:

 • zmienne wymiarowe (odpowiadają za wartości wymiarów liniowych i kątowych ustanowionych w CAD, wraz z jednostkami miary, np. mm lub deg),
 • zmienne skalarne (określają liczbę wystąpień określonych obiektów, np. liczbę wybranych operacji w pliku części, a także liczbę komponentów w złożeniu; są to wielkości „bezjednostkowe”),
 • zmienne logiczne (odpowiadają za fakt, czy dana operacja ma wystąpić, czy też nie,  ew. czy dany komponent ma się w ogóle pojawić w złożeniu, czy też nie; zmienne te operują dwiema wartościami: 0 i 1, co odpowiada twierdzeniu: TAK lub NIE).

Bardzo wygodnym sposobem profesjonalnego sterowania ww. parametrami jest wykorzystanie Tablicy Zmiennych wbudowanej w SOLID EDGE wraz z jej opcjonalnym powiązaniem z zewnętrznymi bazami danych, np. z popularnym arkuszem kalkulacyjnym EXCEL.

Wykorzystanie opisywanych rozwiązań nosi nazwę tzw. modelowania parametrycznego. Dzięki jego stosowaniu, Użytkownicy SOLID EDGE odnoszą następujące korzyści:

 • do projektu wprowadzane są jedynie te wartości zmiennych, które mają technologiczne uzasadnienie lub mogą należeć do odgórnie zatwierdzonych zakresów,
 • aktualizacja projektu następuje szybko i przebiega poprawnie,
 • geometria pojedynczych części w złożeniach dopasowuje się do siebie, zgodnie z oczekiwaniami,
 • proces aktualizacji uwzględnia również odpowiednie rysunki 2D (np. wykonawcze i złożeniowe).

Najważniejszą korzyścią jest fakt, iż raz wykonany projekt może zmieniać się w czasie, tak aby dostosować się do kolejnych wymagań inżynierskich, stawianych np. przez nowych Klientów.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono proces tworzenia projektu CAD 3D/2D łyżki koparki, wykonanego w SOLID EDGE z zastosowaniem modelowania parametrycznego.

 Poniżej znajdują się przyciski do zmiany slajdów niniejszej prezentacji.

 

Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: