Modelowanie CAD 3D/2D układów rur ciętych i złączy rurowych w SOLID EDGE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą prezentacją pod tytułem: Modelowanie CAD 3D/2D układów rur ciętych i złączy rurowych w SOLID EDGE.

Projektowanie instalacji rurowych oraz rurociągowych jest bardzo wymagającym i złożonym obszarem działań CAD. Jest to spowodowane specyfiką tych instalacji, gdzie szczególne znaczenie mają m.in. trajektorie (ścieżki) wzdłuż których prowadzi się kompletne lub cząstkowe rurociągi (tzw. spule, uwzględniające np. spady), konieczność uzbrojenia zespołów rur (złącza rurowe, mocowania, kołnierze, zespoły części złącznych, itd.), a także kompletne zestawienia materiałowo-montażowe BOM (ang. Bill Of Material).

W związku z tym, w przemyśle bardzo cenione są rozwiązania CAD, które ułatwiają pracę projektantów również i w tym ważnym obszarze działań inżynierskich. System 3D/2D CAD SOLID EDGE posiada wiele specjalizowanych rozwiązań, dedykowanych właśnie dla branży „tubing” oraz „piping”.

W niniejszym opracowaniu prezentujemy wybrane narzędzia SOLID EDGE, przeznaczone m.in. do tworzenia i edycji określonych ścieżek rurociągów pomiędzy danymi przyłączami (króćcami), a także wykorzystywania bibliotek normaliów w doborze rodzajów i typoszeregów zastosowanej armatury (rur, złączy rurowych, łączników gwintowych, przyłączy). Zilustrowano również wprowadzanie elastycznych zmian dla globalnie oraz lokalnie zastosowanej armatury, jak również wybrane zagadnienia tworzenia tzw. izometryków rurociągowych. Zwrócono szczególną uwagę na tworzenie list materiałowych BOM, zarówno 3D, jak i 2D.

Opisywane rozwiązania SOLID EDGE, dostępne w specjalizowanym środowisku „XpresRoute” już od wielu lat cieszą się zasłużonym uznaniem wśród stosujących je inżynierów CAD.

 

Poniżej znajdują się przyciski do zmiany slajdów niniejszej prezentacji.

 

Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: