Modelowanie CAD tulejki maszynowej z uwzględnieniem oznaczeń technologicznych w SOLID EDGE

Przyspieszenie procesu tworzenia produktów jest jednym z najważniejszych wyzwań firm produkcyjnych. Prezentacja pt. modelowanie CAD tulejki maszynowej z uwzględnieniem oznaczeń technologicznych pokazuje w jaki sposób, już na etapie projektowania danego produktu, można automatycznie wprowadzać dane do dokumentacji warsztatowej/wykonawczej 2D.

Oczywistym zastosowaniem większości modeli CAD jest przechowywanie informacji nt. wymiarów i kształtu konkretnego produktu. Aby otrzymać gotowy produkt rzeczywisty, realizuje się różnorodne procesy wytwórcze, w których skład wchodzi m.in. obróbka skrawaniem. Podczas wytwarzania, szczególne znaczenie mają informacje technologiczne, zawierające m.in. dane nt. rodzajów i wartości tolerancji kształtu i położenia, a także parametrów chropowatości.

Dokumentacja technologiczna uwzględnia również opis poszczególnych operacji i zabiegów wytwórczych, na podstawie których półfabrykat lub tzw. „przygotówka” etapami zbliża się do zakładanych parametrów wymiarowo-kształtowych. W technologicznych procesach warsztatowych, dla właściwych nastaw konkretnych obrabiarek, często wykorzystuje się ww. dane zawarte w dokumentacji wykonawczej 2D (ew. 3D).

W celu oszczędności czasu oraz uproszczenia procesów konstrukcyjno-wytwórczych, korzystne jest wprowadzanie tych informacji technologicznych już na etapie modelowania 3D,tak, aby ich wprowadzenie do dokumentacji wykonawczej 2D (wraz z późniejszymi zmianami i aktualizacją) przebiegało w sposób zautomatyzowany (szybki i łatwy). System 3D/2D CAD SOLID EDGE oferuje szereg rozwiązań umożliwiających łatwe nanoszenie właściwych oznaczeń technologicznych już podczas projektowania 3D (dla każdej z następujących po sobie operacji), jak też dla modelu 3D nawet bez historii modelowania, np. zaimportowanego (tzw. informacje PMI).

Przedstawiono tutaj przykład zamodelowania 3D konkretnej części maszynowej, w taki sposób, aby oznaczenia technologiczne zostały automatycznie wprowadzone do warsztatowego „drafting’u” wykonawczego 2D.

Dzięki przedstawionej funkcjonalności uzyskuje się znaczące przyspieszenie procesów CAD / CAM.

 

Poniżej znajdują się przyciski do zmiany slajdów niniejszej prezentacji.

Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: