NX CAD: tworzenie dokumentacji płaskiej

Mimo szybkiego wzrostu wykorzystania technik informatycznych w przedsiębiorstwach wciąż najczęściej wykorzystywanym środkiem wymiany informacji, pomiędzy działem konstrukcyjnym a warsztatem, pozostaje dokumentacja płaska. Oprogramowanie NX CAD udostępnia szereg narzędzi przyspieszających tworzenie dokumentacji płaskiej.

Oprogramowanie NX CAD udostępnia możliwość wyświetlania wymiarów na modelach 3D, służą do tego wymiary PMI. Taki sposób wyświetlania wymiarów pozwala na ograniczenie możliwości występowania pomyłek przy wykonaniu elementu wynikające z błędu odczytania dokumentacji. Posiadając dokumentację wykonaną w starszych wersjach oprogramowania można przekonwertować wymiary na PMI i wyświetlać je na modelu. Można w podobny sposób postępować w drugą stronę wymiary PMI można w szybki sposób wyświetlić na szablonie dokumentacji płaskiej.

Na szybkość tworzenia rysunków płaskich wpływa fakt, iż funkcje posiadają bardzo dużo opcji pozwalających automatyzować wymiarowanie podobnych fragmentów rysunków, np. otworów.

Z poziomu NX Drafting możliwe jest włączenie moduły NX Layout. Jest to środowisko pozwalające na szybkie tworzenie rysunków koncepcyjnych. Pozwalają w szybki sposób zweryfikować koncepcję bez konieczności opracowywania poszczególnych modeli i złożeń.

Środowisko NX Layout posiada budowę zbliżoną do środowiska złożeń . Dzięki temu można, już na etapie koncepcji, tworzyć strukturę złożenia i komponentów. Po zatwierdzeniu koncepcji można automatycznie ze środowiska 2D stworzyć pliki złożenia wraz ze szkicami, stworzonymi w NX Layout.

Rysunki dokumentacji płaskiej poza przenoszeniem informacji o modelu, takich jak wymiary czy tolerancje wykonania, przenoszą również różnego rodzaju informacje jak uwagi. Dzięki poleceniom wbudowanym w oprogramowanie możliwe jest dodawanie uwag i komentarzy do całego arkusza, oraz do poszczególnych krawędzi czy lic.

Środowisko NX Drafting umożliwia tworzenie rysunków z poszczególnych części oraz ze złożeń składających się z dowolnej ilości części.

Przedstawione funkcjonalności pozwalają tworzyć rysunki wykonawcze pojedynczych części czy całych złożeń, zapewniając optymalne wykorzystanie czasu konstruktora.

opracował Piotr Szymczak
Interesuje Cię program NX CAD? Skontaktuj się z nami: www.gmsystem.pl/kontakt

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: