NX Reuse Library – biblioteka elementów do ponownego wykorzystania.

Prawdopodobnie każdy konstruktor znalazł się kiedyś w sytuacji, w której konieczne było wykorzystanie w obecnie tworzonym projekcie geometrii stworzonej poprzednio, przy okazji prowadzonych w przeszłości prac. Cechą wspólną takich sytuacji jest to, że ponowne wykorzystanie okazuje się problematyczne, a presja czasu sprawia, że decyzja o ponownym utworzeniu takiej geometrii niesie za sobą ryzyko popełnienia błędu lub przeoczenia czegoś istotnego. Z pomocą przychodzi nam oprogramowanie Siemens NX, które oferuje rozwiązanie o nazwie Reuse Library, czyli bibliotekę elementów do ponownego wykorzystania.

Biblioteka Reuse Library oferuje możliwość konfiguracji i dostosowania do potrzeb danej firmy, ponieważ można w niej umieścić dowolne typy elementów projektowych, na przykład:

  • części znormalizowane,
  • rodziny złożeń i części,
  • szablony produktów,
  • cechy projektowe,
  • symbole,
  • przekroje 2D,
  • zestawy funkcji – UDF,
  • krzywe,
  • kształty.
Przykładowy widok biblioteki części NX Reuse Library do ponownego wykorzystania
Rys. 1 Przykładowy widok biblioteki części do ponownego wykorzystania

W ramach Reuse Library dostępna jest także wbudowana biblioteka maszynowych części znormalizowanych (śruby, podkładki, nakrętki, łożyska, itp.) zgodna z międzynarodowymi normami, między innymi ISO, DIN, ANSI, UNI, GOST. Biblioteki wszystkich norm dostępne są do pobrania na stronie Siemens WebKey.

Edytowanie zawartości biblioteki możliwe jest dzięki wbudowanemu menedżerowi, który w prosty sposób pozwala użytkownikowi na dodawanie bądź usuwanie kolejnych części składowych, oraz przypisywanie ich do konkretnych aplikacji występujących w NX. Dzięki temu baza elementów do ponownego wykorzystania może zostać precyzyjnie zdefiniowana i zapisana w optymalnej postaci wyświetlania dla każdego ze środowisk programu NX (rys. 2).

Okno zarządzania biblioteką części znormalizowanych
Rys. 2 Okno zarządzania biblioteką części znormalizowanych

Przy pomocy okna Obiekt wielokrotnego użytku, po otworzeniu dowolnego, istniejącego już pliku, można zdefiniować (poprzez wskazanie lub za pomocą zwykłego obrysu), jakie typy geometrii mają zostać pobrane i zapisane do biblioteki elementów w celu ich ponownego wykorzystania. Na tym etapie definiuje się także uchwyt zakotwiczenia tej geometrii, a więc odniesienie, które zostanie wykorzystane w czasie wstawiania geometrii do nowego projektu. Zwykle są to ścianki bazowe, referencyjne, osie symetrii, punkty środkowe okręgów lub lic walcowych, itp. Kiedy biblioteka została już uzupełniona o interesujący nas element geometrii, wystarczy otworzyć plik docelowy, na pasku zasobów wybrać Bibliotekę części używanych i z odpowiedniego folderu przeciągnąć w przeznaczone miejsce wybrany element. Pojawi się okno wklejania obiektu wielokrotnego użytku, które oferuje także dodatkowe opcje, takie jak wybór metody wklejenia według logiki Bool’a czy możliwość stworzenia szyku wstawianego obiektu (rys. 3).

Definiowanie obiektu wielokrotnego użytku oraz umieszczanie go w innym projekcie
Rys. 3 Definiowanie obiektu wielokrotnego użytku oraz umieszczanie go w innym projekcie

W przypadku posiadania szerokiej bazy elementów, może przydarzyć się sytuacja, że użytkownik nie będzie pamiętał, w którym miejscu biblioteki znajduje się dany element. Z pomocą przychodzi dedykowana wyszukiwarka, która w połączeniu z opcjonalnym indeksowaniem elementów biblioteki, daje szerokie możliwości tworzenia zapytań i filtrowania elementów względem przypisanych do nich atrybutów (rys. 4). Bibliotekę Reuse można używać w trybie samodzielnej instancji NX oraz w trybie integracji z systemem Teamcenter, zachowując przyjętą klasyfikację i reguły nazewnictwa plików.

Przykładowe wyniki wyszukiwania - NX Reuse Library
Rys. 4 Przykładowe wyniki wyszukiwania

Oprogramowanie Siemens NX oferuje także integrację geometrii wchodzącej w skład biblioteki części do ponownego wykorzystania z plikiem arkusza kalkulacyjnego Excel. W pierwszej kolejności należy w bibliotece umieścić pożądaną geometrię. Następnie należy wprowadzić do odpowiednich komórek arkusza kolejne wartości parametrów (wyrażeń), tworzących geometrię. Na tym etapie mamy także możliwość zdefiniowania pliku graficznego, który ukaże się nam w czasie wstawiania elementu biblioteki do projektu, przykładowo informując z jaką geometrią mamy do czynienia lub co oznaczają kolejne parametry. Plik arkusza musi być stworzony i zapisany w zrozumiałej dla NX formie, stąd położenie kolejnych komórek nie może być przypadkowe (rys. 5).

Plik arkusza kalkulacyjnego zawierający wartości kolejnych parametrów geometrii w NX
Rys. 5 Plik arkusza kalkulacyjnego zawierający wartości kolejnych parametrów geometrii w NX

Ostatnim etapem jest utworzenie z poziomu NX pliku .KRX, który łączy ze sobą stworzony plik arkusza kalkulacyjnego z elementem biblioteki, którym ma sterować.

W wyniku takiej integracji, element biblioteki w czasie jego umieszczania w nowym projekcie, pobiera wartości poszczególnych zmiennych tworzących geometrię 2D lub 3D z kolejnych komórek pliku arkusza kalkulacyjnego, którego ascetyczna forma przyjmuje wygląd przyjaznego dla użytkownika formularza z rozwijalnymi listami wartości (rys. 6). Możliwość opisanej integracji pozwala na wygodne wstawianie poszczególnych składników rodziny części, ponieważ nie ma konieczności dodawania do biblioteki całych typoszeregów części, a wystarczy odpowiednie zdefiniowanie geometrii bazowej.

Dodanie komponentu zintegrowanego z plikiem arkusza kalkulacyjnego
Rys. 6 Dodanie komponentu zintegrowanego z plikiem arkusza kalkulacyjnego

W skali wielu projektów, każdorazowe tworzenie od podstaw geometrii, która jest typowa dla zastosowań danej firmy, jest niezwykle żmudne i czasochłonne. Dzięki wykorzystaniu NX Reuse Library – biblioteki elementów do ponownego wykorzystania, użytkownicy systemu Siemens NX mają możliwość znacznego skrócenia czasu projektowania części czy budowania złożeń.

Temat biblioteki elementów do ponownego wykorzystania omówiliśmy bardziej szczegółowo podczas specjalnego webinarium. Zapraszamy do obejrzenia nagrania tego wydarzenia:

opracował
Jakub Kręcisz
jakub.krecisz@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: