Obliczenia zbiornika ciśnieniowego za pomocą siatki bryłowej i powłokowej

Poniższy przykład przedstawia wybrane zagadnienia obliczeń wytrzymałościowych dostępnych w oprogramowaniu FEMAP.

Zaprezentowano obliczenia wytrzymałościowe zbiornika do oczyszczalni ścieków. Zbiornik jest obciążony ciśnieniem zewnętrznym odwzorowującym nacisk ziemi oraz wód gruntowych na ścianki zbiornika w stanie pustym umieszczonym w ziemi. W modelach obliczeniowych pokazano sposób przeprowadzenia kompletnej analizy, od wczytania geometrii po analizę wyników. Na filmach pokazano m.in. jak zdefiniować materiał, obciążenie zmienne oraz jak zdefiniować ilość procesorów do obliczeń.

Model bryłowy:

Na filmie pokazano sposób przygotowania modelu obliczeniowego jako model bryłowy. W modelu bryłowym jest nałożona rzadka siatka gdzie na grubości ścianki mamy jedną warstwę elementów skończonych. Chcąc zobaczyć jak wygląda rozkład naprężeń na przekroju ścianki modelu siatkę należałoby odpowiednio zagęścić. Ze względu na czas obliczeń oraz porównanie z obliczeniami powłokowymi pozostawiono siatkę rozrzedzoną.

Model powłokowy:

Ponieważ geometria do obliczeń jest konstrukcją cienkościenną pokazano sposób przygotowania modelu powłokowego, który jest wykonywany równie szybko jak model bryłowy, natomiast mamy możliwość szybkiej zmiany grubości ścianek. Porównując obie metody modelowania można zauważyć, że w tym samym czasie jesteśmy w stanie sprawdzić 3 różne grubości ścianek, w porównaniu do czasu obliczeń modelu bryłowego.

Liniowa i nieliniowa analiza MES

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: