Praca z dokumentacją BOM w Teamcenter Rapid Start – cz. 2

W poprzednim wpisie na temat pracy z oprogramowaniem Teamcenter omówiliśmy pojęcia reguł rewizji jak i struktur (precyzyjnej i nieprecyzyjnej). Dzisiejszym wpisem rozszerzymy zakres reguł rewizji o funkcję „obowiązywanie odniesienia”.

Wiemy już, w jaki sposób Teamcenter Rapid Start potrafi wyświetlić listę materiałową (precyzyjną bądź nieprecyzyjną). Osoby, które czytają niniejszy artykuł  zapraszam do przeczytania także poprzedniego oraz do obejrzenia webinarium z pierwszej części tej serii.

Revision Effectivity – obowiązywanie odniesienia

Termin „effectivity” i może być kojarzony na kilka sposobów jednak poprawnym tłumaczeniem jest „Obowiązywanie odniesienia” w kontekście nomenklatury Teamcenter. Wiemy już, że mechanizm reguł rewizji potrafi wyświetlić listę materiałową na podstawie statusu wydania (30,60,90) czy wedle najnowszych danych (rewizji) znajdujących się w systemie. Daje to nam możliwość stworzenia podstawowej konfiguracji produktu i późniejsze jej rozszerzanie bez potrzeby tworzenia rewizji złożeń w systemie.

Obowiązywanie odniesienia (effectivity) wprowadza następną zmienną podczas wyświetlania listy BOM budowaną na podstawie reguł rewizji.

Pozwala to określić ramy czasowe występowania określonej rewizji danej części w złożeniu.

Praca z dokumentacją BOM w Teamcenter Rapid StartNa podanym przykładzie widzimy typowy przykład zastosowania tej zmiennej w procesie tworzenia listy materiałowej.

 1. W procesie tworzenia (Design stage) rewizja A nie przeszła weryfikacji, podjęto więc prace nad rewizją B elementu.
  Praca z dokumentacją BOM w Teamcenter Rapid Start - cz. 2
 2. Rewizja B przeszła pozytywnie procesu przeglądu i wydania na produkcję, co narzuciło na nią nielimitowany czas wystąpienia (znamy już to z reguły rewizji np. Latest Working).
 3. W niedługim czasie zastąpiła propozycja ulepszenia części (rewizja C). Jako że rewizja B jest obecnie produkowana i musi być ważna aż do skończenia procesu zamówienia dla klienta, wejście do produkcji Rewizji C musi być opóźnione. Wedle tego zamysłu w bazie powstały dwie rewizje o statusie produkcyjnym!
  Praca z dokumentacją BOM w Teamcenter Rapid Start - cz. 2

  Jednakże kiedy wyświetlimy listę BOM, naszym oczom ukaże się tylko ta rewizja, która obecnie ma obowiązywać względem już wcześniej ustalonych ram czasowych.

  Praca z dokumentacją BOM w Teamcenter Rapid Start - cz. 2

  I tutaj właśnie widzimy siłę „Obowiązywania odniesienia”. Mimo, że rewizja C przeszła przez proces zatwierdzenia i została wydana na produkcje nie będzie ona widoczna, aż minimalny czas produkcji Rewizji B nie zostanie przekroczony.

Oczywiście to tylko  jest to jedynie niewielka część możliwości, jaką daje Teamcenter Rapid Start: Np. zamiast daty występowania możemy określić również ID, które możemy dowolnie definiować. Kolejne wpisy przyniosą dalsze informacje na temat funkcjonowania tego niezwykle wydajnego narzędzia.

opracował
Michał Grygonis
michal.grygonis@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: