Projektowanie obudowy z blach giętych narożnikowo w systemie Solid Edge

Poniższa 23 slajdowy instruktaż przedstawia projektowanie obudowy z blach giętych narożnikowo w systemie Solid Edge.

Znacząca część elementów wykonywanych z cienkościennych blach jest kształtowanych przez operacje technologiczne gięcia prostego. Osie poszczególnych zagięć są wówczas przeważnie oddalone od siebie, tak aby obszary odkształcone plastycznie nie kolidowały ze sobą i były połączone chociaż względnie niewielkim fragmentem płaskim (niezdeformowanym).

Istnieją jednak zastosowania przemysłowe, gdzie kilka (dwa lub więcej) osi zagięć musi posiadać punkt wspólny, co oznacza, że wówczas obszary odkształcone plastycznie łączą się ze sobą. Często ww. osie zagięć mają punkt wspólny na krawędzi zewnętrznej elementu blaszanego. W takich przypadkach mówi się o tzw. blachach giętych narożnikowo.

Wytwarzanie tego typu obiektów jest stosunkowo złożone, a projektowanie 3D wymaga nowoczesnego systemu CAD.

System CAD dedykowany do projektowania takich elementów klasy „Sheet Metal” powinien umożliwiać wykonanie kilku gięć narożnikowych rozchodzących się z jednego punktu, gdzie każde indywidualne gięcie jest parametryczną i edytowalną operacją. Co więcej, wymaga się, aby rozwiązanie CAD umożliwiało generowanie bezbłędnych rozwinięć 2D tych elementów blaszanych (tzw. flat pattern / nesting) oraz przesyłanie odpowiedniego zapisu rozwinięcia 2D do właściwych maszyn (wycinarki lasowe, plazmowe, waterjet, etc.).

Wiadomo, że jednym z wyznaczników zaawansowania i jakości systemu CAD jest m.in. modelowanie tego typu obiektów, z czym spora część systemów CAD dostępnych na rynku sobie raczej nie radzi.

Sprawdzonym, nowoczesnym i powszechnie uznanym rozwiązaniem CAD, posiadającym m.in. powyższe zalety jest oprogramowanie Solid Edge.

W niniejszym opracowaniu przedstawiamy wyjątkowo łatwy oraz intuicyjny sposób modelowania 3D/2D opisywanych blach giętych narożnikowo.

Przedstawiony tutaj wyrób znajduje się w produkcji jednego z największych polskich producentów wyrobów elementów blaszanych, który m.in. z powyższych względów wykorzystuje rozwiązanie SOLID EDGE.

 

Poniżej znajdują się przyciski do zmiany slajdów niniejszej prezentacji.

 

 

Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: