Projektowanie parametryczne trójnika wykonanego z blach w systemie Solid Edge

W opracowaniu przedstawiono sposób zamodelowania trójnika rurowego, wykonanego z dwóch zwijanych elementów blaszanych, w systemie CAD 3D SOLID EDGE.

Poszczególne odnogi trójnika są do siebie nachylone pod określonym kątem, natomiast ich osie są przekoszone (nie przecinają się ze sobą i są przesunięte o zadaną wartość).

Wykorzystano możliwości modelowania parametrycznego w systemie SOLID EDGE, dzięki czemu, po elastycznej zmianie wartości poszczególnych średnic oraz odsunięcia osi trójnika, w projekcie szybko zachodzi niezbędna aktualizacja.

Przedstawiono eksport rozwinięć elementów blaszanych do formatu DXF, z opcjonalnym zachowaniem wcześniejszego wymogu, aby wszystkie krzywoliniowe zarysy zostały zamienione na zbiór stycznych łuków.

 Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas materiałem instruktażowym, który krok po kroku zilustruje proces tworzenia trójnika.

Poniżej znajdują się przyciski do zmiany slajdów niniejszej prezentacji.

 

 

Najnowsza wersja systemu Solid Edge oznaczona jako ST7, zawiera liczne usprawnienia i nowe narzędzia środowiska blach. Zachęcamy do skorzystania z ćwiczeń Modelowanie i Edycja Synchroniczna w ST7, które pozwalają użytkownikom programu nauczyć się praktycznego wykorzystania Technologii Synchronicznej.
Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: