Ulepszone możliwości symulacji wtrysku polimerów w nowej wersji Moldex3D cz.2

Moldex3D to profesjonalne oprogramowanie CAE do symulacji procesów przetwórczych tworzyw polimerowych, zarówno termoplastycznych, jak i reaktywnych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom stosowane jest ono z powodzeniem w wielu branżach przemysłowych, w których wykorzystuje się produkty polimerowe.

Najnowsza wersja programu Moldex3D, oznaczona symbolem R14, przynosi kolejne funkcjonalności i udogodnienia, które zwiększają jakość prowadzonych analiz, przy jednoczesnym skróceniu czasu ich przygotowania. Niniejszy artykuł stanowi drugą część cyklu prezentacji nowej wersji oprogramowania. Poprzednią część opublikowaliśmy w lutym. W  artykule zaprezentowane zostaną nowe i udoskonalone możliwości podstawowych modułów obliczeniowych systemu Moldex3D.

W Moldex3D R14 zastosowano nowe solwery obliczeniowe, cechujące się dużą niezależnością od jakości i rozdzielczości zastosowanej siatki elementów skończonych. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości wyników symulacji przy znacznie krótszym czasie potrzebnym na naprawę i optymalizację siatki na etapie preprocessingu.

Rys. 1. Solwery Moldex3D R14 znakomicie radzą sobie również z siatkami o niższej jakości
Rys. 1. Solwery Moldex3D R14 znakomicie radzą sobie również z siatkami o niższej jakości

Solwery są również w większym stopniu uniezależnione od zastosowanej w obliczeniach wartości współczynnika przenikania ciepła (HTC).

Rys. 2. Solwery Moldex3D R14 są bardziej niezależne od zastosowanej wartości HTC
Rys. 2. Solwery Moldex3D R14 są bardziej niezależne od zastosowanej wartości HTC.

W nowej wersji programu polepszono możliwości przewidywania występowania linii łączenia i pułapek powietrznych, z większą niezależnością wyników od rozdzielczości siatki.

Rys. 3. Ulepszone w Moldex3D R14 przewidywanie położenia linii łączenia.
Rys. 3. Ulepszone w Moldex3D R14 przewidywanie położenia linii łączenia.

Wprowadzono opcję zapewniającą zgodność ciśnienia z profilem ciśnienia docisku bezpośrednio od punktu przełączenia, co przybliża symulację do warunków rzeczywistych.

Rys. 4. Nowa opcja Moldex3D R14 dotycząca profilu ciśnienia w punkcie przełączenia.
Rys. 4. Nowa opcja Moldex3D R14 dotycząca profilu ciśnienia w punkcie przełączenia.

W Moldex3D R14 dokonano szeregu zmian w ustawieniach domyślnych parametrów chłodzenia. Do obliczeń domyślnie wybierana jest obecnie stal P20 zamiast P6, jako materiał powszechniej używany do konstrukcji form. Ponadto zawężono domyślną tolerancję konwergencji w analizie chłodzenia dla lepszego uchwycenia procesu akumulacji ciepła.

Rys. 5. Nowe nastawy domyślne dla analizy chłodzenia w Moldex3D R14.
Rys. 5. Nowe nastawy domyślne dla analizy chłodzenia w Moldex3D R14.

W Moldex3D R14 dodano nowy solwer dla analizy odkształcenia (Warp Enhanced), pozwalający na lepsze przewidywanie wartości deformacji dzięki uwzględnieniu jednocześnie trzech zjawisk:

  • efekt więzów formy stosowany podczas chłodzenia w formie i swobodna deformacja po wyrzuceniu wypraski z formy,

  • efekt wiskoelastyczności podczas procesu utwardzania tworzywa,

  • efekt zmiennej temperatury w czasie chłodzenia.

Rys. 6. Nowy typ solwera do analizy odkształcenia dostępny w Moldex3D R14.
Rys. 6. Nowy typ solwera do analizy odkształcenia dostępny w Moldex3D R14.

Moduł MCM (Multi-Component Molding) został w wersji R14 rozszerzony o nowe możliwości:

  • wsparcie dla siatki z niedopasowaniem węzłów na styku detalu z wkładką,

  • możliwość symulacji obtrysku kompozytów z uwzględnieniem ortotropowych właściwości wkładki, które mogą być zdefiniowane w programie lub importowane jako wyniki analizy drapowania materiału w systemie LS-Dyna,

Rys. 7. Możliwość symulacji obtrysku wkładek o właściwościach ortotropowych.
Rys. 7. Możliwość symulacji obtrysku wkładek o właściwościach ortotropowych.
  • uwzględnienie pełnych właściwości materiału wkładki uzyskanych z pierwszego/poprzedniego wtrysku, w tym rozkładu temperatury we wszystkich elementach oraz właściwości ortotropowych.

Rys. 8. Możliwość przenoszenia pełnych właściwości materiałowych pomiędzy poszczególnymi etapami obtrysku.
Rys. 8. Możliwość przenoszenia pełnych właściwości materiałowych pomiędzy poszczególnymi etapami obtrysku.

W kolejnym artykule zaprezentowane zostaną nowe rozwiązania zastosowane w modułach dodatkowych Moldex3D R14, znacząco rozszerzające zakres zastosowania programu, m.in. o specyficzne procesy przetwórcze tworzyw polimerowych oraz możliwości współpracy z zaawansowanymi systemami do analiz strukturalnych.

opracował
Piotr Menchen
piotr.menchen@gmsystem.pl

CTA_zapraszamy_na_strone_moldex3D_tips_and_tricks

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: