Wirtualna dokumentacja 2D/3D montażu i demontażu broni strzeleckiej wykonana w Solid Edge

Na naszym blogu publikowaliśmy już przykłady wykorzystania Solid Edge przez studentów i artykuły tego typu cieszyły się dużym zainteresowaniem. „Wirtualna dokumentacja 2D/3D montażu i demontażu broni strzeleckiej” jest artykułem, który rozpoczyna nowy cykl prezentujący szerszej publiczności prace studentów Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, przygotowane w ramach seminariów inżynierskich i magisterskich.

Wirtualna dokumentacja 2D/3D montażu i demontażu broni strzeleckiej wykonana w Solid Edge
Rys. Model 3D broni strzeleckiej w Solid Edge

Ze względu na konieczność ciągłej poprawy komunikacji interpersonalnej podczas różnorodnych procesów inżynierskich, zagadnienia dotyczące wizualizacji modeli CAD stają się coraz istotniejsze.

Czołowi dostawcy rozwiązań CAD dokonują szeregu starań, aby przedstawianie numerycznego zapisu konstrukcji (osobom do tego uprawnionym) odbywało się w sposób coraz łatwiejszy, bardziej komfortowy oraz merytorycznie czytelny.

Zagadnienia te są przeznaczone dla różnych dziedzin techniki, w tym także dla eksploatacji maszyn i urządzeń, m.in. w branży obronnej.

Mogą więc one być z powodzeniem wykorzystywane w procesie nauczania budowy, zasad działania, montażu, demontażu oraz napraw broni strzeleckiej.

Wysoka jakość omawianych rozwiązań do wizualizacji CAD ma w tym przypadku wyjątkowe znaczenie przede wszystkim ze względu na szczególny charakter zastosowania ww. wyrobów końcowych, tj. rzeczywistej broni strzeleckiej. Im lepsze efekty nauczania ww. zasad budowy i eksploatacji broni (uzyskane dzięki możliwie zaawansowanym narzędziom dydaktycznym), tym większe prawdopodobieństwo jej późniejszego prawidłowego użytkowania z jednoczesnym uniknięciem zdarzeń niepożądanych.

SOLID EDGE jest nowoczesnym systemem CAD 3D/2D, który jest powszechnie wykorzystywany m.in. do właściwej wizualizacji różnorodnych aspektów budowy i eksploatacji zamodelowanych obiektów technicznych. Rozwiązania SOLID EDGE są wykorzystywane jednocześnie w przemyśle, jak również w dydaktyce, zarówno przedmiotów dotyczących pola walki (na uczelniach wojskowych), a także podczas dydaktyki przedmiotów technicznych na uczelniach cywilnych i wojskowych.

Z przyjemnością przedstawiamy prezentację PowerPoint (w standardzie SlideShare), będącą ukoronowaniem obrony jednej z prac inżynierskich, do realizacji której wykorzystano system CAD 3D/2D SOLID EGDE.

W pracy tej przedstawiono efekt poprawnego wykonania oraz skutecznego zastosowania wirtualnej dokumentacji 3D/2D przeznaczonej dla nauczania montażu i demontażu wybranej broni strzeleckiej.

Zarówno Autor, jak i promotor tej pracy mają bliski kontakt z branżą obronną.

Zapraszamy do lektury poniższej prezentacji !

Zamów ćwiczenia Modelowanie i Edycja Synchroniczna w Solid Edge ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: