“Wybrane nowości SOLID EDGE ST6″ – Część 5 – Modelowanie 3D elementów blaszanych

1. Wstęp

Branża „sheet metal” jest jednym z trudniejszych obszarów prac inżynierskich CAD, m.in. dlatego, iż w modelu należy uwzględnić wiele aspektów natury materiałowo – technologicznej. Należą do nich np. skład stopowy blachy, jej grubość, promienie i kąty zagięć, rodzaje i wymiary podcięć zagięć oraz zamknięć naroży, wartości współczynnika warstwy obojętnej, a także wynikające z siebie nawzajem postaci wyrobu na gotowo i w rozwinięciu. Podczas prac projektowych, powyższe powinno zostać dobrane z uwzględnieniem właściwości dostępnego parku maszynowego (wycinarki, prasy, etc.).

System CAD 3D/2D SOLID EDGE, dysponując właściwymi narzędziami do realizacji ww. złożonych procesów konstrukcyjnych dla elementów wykonywanych z giętych i tłoczonych blach, od wielu lat jest uznawany za wiodące rozwiązanie CAD w segmencie mid-range.

Dzięki nowościom wersji ST6, dominująca pozycja systemu jest jeszcze wyraźniejsza, czego efektem jest dalszy wzrost liczby jego licencji wdrożonych w m.in. polskim przemyśle.

2. Nowe narzędzia do modelowania elementów przetłoczonych

Na podstawie geometrii narzędzia do odciśnięcia, ST6 generuje model cienkościennego obiektu przetłoczonego wraz z opcjonalnymi odsunięciami oraz zaokrągleniami technologicznymi. Funkcjonalność ta („Przetłoczenie”, rys. 1) osiągalna jest również w środowisku części (Part).

Podczas modelowania synchronicznego, analogiczne operacje można także przeprowadzać w kontekście złożenia, teraz już bez konieczności uprzedniego wykonania kopii Inter-Part (rys. 2).

3. Projektowanie blach z operacjami obróbki plastycznej wykonanymi jednocześnie na sąsiadujących licach oraz łączących je zagięciach

Rozwiązanie to (rys. 3) dotyczy takich poleceń jak: „Wgłębienie liniowe” (a, b), „Wgłębienie” (c, d) , a także „Wycięcie z zagięciem” (e, f).

4. Dodawanie operacji typowych dla modelowania blach do cienkościennych obiektów, które nie są blachami

Operacje typowe dla branży „sheet metal” można teraz stosować (rys. 4) także na zwykłych cienkościennych częściach (PART sekwencyjny) o stałej grubości (a). Nie ma konieczności ich przekształcania na blachę, wystarczy przełączyć środowiska modelowania z części do blachy.

Nowość ta dotyczy takich operacji jak „Zagięcie”, „Zagięcie profilowe”, „Wgłębienie”, „Wycięcie z zagięciem”, „Wgłębienie liniowe” (b) oraz „Zagnij” (rys. c).

5. Nowe opcje dla zagięć profilowych

Rozbudowano możliwości tworzenia zagięć profilowych (rys. 5) m.in. na krawędziach już istniejących tego typu zagięć (a), a także na stycznych łańcuchach krawędzi (b, c).

6. Jeszcze łatwiejsze udostępnianie informacji o parametrach części blaszanej

Informacje materiałowe nt. parametrów części blaszanej (ang. „Gage”) w danym modelu (rys. 6), dobrze znane m.in. z poziomu Tablicy Materiałów (a) zostały dodane do listy „Tekst Właściwości” (b), dzięki czemu można je czytelnie przedstawić z zastosowaniem m.in. adnotacji PMI, zarówno w środowisku części blaszanej, złożenia (c) oraz rysunku (d), np. w listach części oraz w uwagach.

7. Nowe zmienne środowiska modelowania blach

Zmienne środowiska „sheet metal” zostały rozbudowane o następujące pozycje (rys. 7):
„Model rozwinięcia_RozmiarArkuszaX”, „Model rozwinięcia_RozmiarArkuszaY” oraz
„Model rozwinięcia_Maksymalny_RozmiarArkuszaX” , a także
„Model rozwinięcia_Maksymalny_RozmiarArkuszaY”.

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: