Zintegrowane rozwiązania symulacji wtrysku w NX 8.5

Proces projektowania wyprasek polimerowych oraz form służących do ich wytwarzania stanowi jeden z krytycznych etapów cyklu rozwoju nowych produktów. Przed ich konstruktorami stoi wiele wyzwań związanych z dużą złożonością procesów zachodzących podczas wtrysku tworzyw polimerowych. Aby pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom, firma Siemens wprowadziła do najnowszej wersji systemu NX zintegrowane rozwiązanie do symulacji wtrysku NX EasyFill, bazujące na sprawdzonej technologii obliczeń dostarczanej przez Moldex3D.

„NX jest światowym liderem w zakresie wspomagania projektowania zaawansowanych produktów z tworzyw oraz form wtryskowych w wielu różnych sektorach przemysłu. Wierzymy, że wprowadzenie technologii symulacyjnej Moldex3D znacząco zwiększy możliwości naszych klientów dotyczące wczesnej walidacji projektów i unikania późniejszych problemów technologicznych. Moduł EasyFill Analysis w NX 8.5 potwierdza nasze ciągłe zaangażowanie w dostarczaniu naszym klientom zintegrowanych rozwiązań wspomagających projektowanie i analizowanie części wytwarzanych z tworzyw sztucznych,” powiedział Jim Rusk, wiceprezes działu Product Engineering Software w firmie Siemens PLM Software.

Zintegrowane w NX 8.5 narzędzia analizy płynięcia tworzywa w gnieździe formującym (rys. 1) odgrywają niezwykle ważną rolę w procesie rozwoju produktów i narzędzi, pomagając kontrolować i optymalizować projekty wyprasek i form wtryskowych w wirtualnym środowisku już na wczesnym etapie projektowania. Pozwala to firmom na znaczne zwiększenie efektywności i opłacalności procesu rozwoju produktu poprzez ograniczenie liczby błędów, wykonywanych prób fizycznych oraz koniecznych poprawek.

Zintegrowane rozwiązania symulacji wtrysku w NX 8.5
Rys. 1. Wizualizacja rozpływu tworzywa analizy NX EasyFill

Więcej na temat modułu NX EasyFill można przeczytać w artykule:

Symulacja wtrysku w systemie NX 8.5

 

Moldex3D, czołowy dostawca kompleksowych rozwiązań do symulacji wtrysku tworzyw polimerowych, oferuje ponadto bardziej zaawansowane systemy obliczeniowe, integrujące się z interfejsem systemu NX (rys. 2). Pakiet Moldex3D eDesign z rozszerzeniem eDesignSYNC for NX umożliwia przeprowadzanie kompletnych analiz procesu wtrysku, obejmujących fazę wypełniania, docisku, chłodzenia oraz deformacji. Pozwala na łatwe i wygodne definiowanie w symulacjach układów zimno- i/lub gorącokanałowych, wtrysku sekwencyjnego, zaprasek, wkładek w formie, a także konformalnych kanałów chłodzących.

Zintegrowane rozwiązania symulacji wtrysku w NX 8.5
Rys. 2. Narzędzia symulacji wtrysku Moldex3D zintegrowane z systemem NX

Zobacz, jak łatwe jest przygotowanie symulacji w Moldex3D eDesignSYNC for NX: http://www.youtube.com/watch?v=kQrH_p_KK94&feature=share&list=PL379F134D63ED1B24

Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. z Wrocławia, będąc partnerem handlowym i technicznym zarówno firmy Siemens, jak i CoreTech System (producent Moldex3D) jest jedynym w Polsce dostawcą kompleksowych rozwiązań CAD/CAM/CAE, znajdujących się w portfolio obu tych firm, wspomagających rozwój produktów wykonywanych z tworzyw polimerowych oraz narzędzi służących do ich wytwarzania.

Seria wydawnicza CAx dla praktyków oferuje zestaw ćwiczeń, który jest bardzo przydatny dla wszystkich inżynierów pracujących w branży narzędziowej.

Zamów ćwiczenia NX9 od koncepcji do wytwarzania - krok po kroku

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: