Nowości CAx podczas konferencji „GM System Integracja 2013”

Firma GM System regularnie organizuje ogólnopolskie konferencje inżynierskie pn. „GM System Integracja”, podczas których przedstawianych jest szereg nowoczesnych rozwiązań, wprowadzanych do oferowanych przez nią systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Organizowane są wówczas także warsztaty CAx oraz profesjonalne wystąpienia użytkowników, którzy odnieśli sukces dzięki wykorzystaniu systemów CAx, wdrożonych przez GM SYSTEM. Najnowsze wydarzenie z cyklu „GM System Integracja” miało miejsce w Centrum Konferencyjnym „Molo” w Smardzewicach w dniach 2013.09.27-30. Konferencja „GM SYSTEM Integracja 2013” była wydarzeniem 3-dniowym.

Pierwszego dnia zorganizowano warsztaty CAD/CAM/CAE/PDM, podczas których wszyscy licznie przybyli goście mogli osobiście zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami. Warsztaty (konsultacje) dotyczyły następujących elementów oferty GM System, a przeprowadzili je następujący inżynierowie aplikacyjni firmy:

  • CAD: Solid Edge (Adam Budzyński, Maciej Warneński, Tomasz Luźniak, Michał Sroka),
  • CAD: NX CAD (Piotr Menchen),
  • CAM: NX CAM / CAM Express (Marcin Błaszczyk),
  • CAE: NX CAE, Femap (Michał Sroka),
  • CAE: Moldex3D (Piotr Menchen),
  • PDM: Insight, SESP (Krzysztof Kozłowski).

Konsultacje prowadzili także Partnerzy GM System, tj.:

  • Dematec Polska: Obrabiarki CNC (Jan Pietryga),
  • CoreTech System: Moldex3D (Cedric Liu),
  • 3Dconnexion: manipulatory 3D (Mieczysław Trzciński).

Drugi dzień jubileuszowej „Integracji 2013” rozpoczął się od powitania Gości przez Prezesa GM System Grzegorza Kazimierczaka wraz z przedstawieniem zespołu tworzącego firmę.

Kolejnym punktem uroczystości było zaprezentowanie najważniejszych nowości systemu SOLID EDGE ST6 (fot. 1). Prezentację LIVE, z zastosowaniem przykładów z polskiego przemysłu poprowadził inżynier aplikacyjny GM System, Adam Budzyński (szersze opracowanie nt. nowości ST6 można pobrać ze strony www.gmsystem.pl).

Istotnym elementem spotkania było także ciekawe wystąpienie przedstawiciela firmy DEMATEC Polska nt. oferowanych nowoczesnych obrabiarek CNC (fot. 2). Prezentację pt. „Moc twórczej technologii” poprowadził Jan Pietryga (DEMATEC Polska).

Fot. 1. Rozwiązania do optymalizacji konstrukcji (również z zastosowaniem obliczeń wykonanych Metodą Elementów Skończonych) należą do ważniejszych nowości następnej generacji SOLID EDGE ST6.
Fot. 2. Prezentacja firmy DEMATEC Polska, dotycząca nowoczesnych obrabiarek CNC, wzbudziła duże zainteresowanie.

Poruszono istotną kwestię obecności SOLID EDGE na polskich wyższych uczelniach technicznych.

Blok tematyczny pod nazwą „SOLID EDGE w edukacji: sukcesy przyszłych inżynierów wybierających najlepszy system CAD” został rozpoczęty od wystąpienia Mateusza Mazurkiewicza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (WIM UTP). Odczytano podziękowanie WIM UTP za dotychczasową udaną współpracę. Poza dostarczaniem przez GM System rozwiązań CAD/CAE (SOLID EDGE i NX), współpraca ta polega także na prowadzeniu przez inżynierów zajęć ze Studentami WIM UTP nt. praktycznego wykorzystania ww. rozwiązań. Podziękowanie wystosował dr inż. Tomasz Kałaczyński (fot. 3a). Zaprezentowano też wybrany inżynierski projekt dyplomowy, którego tematyka dotyczy zagadnień CAD/CAE w modelu zawieszenia samochodowego (fot. 3b), autorstwa prelegenta.

Fot. 3. Główne elementy wystąpienia Pana Mateusza Mazurkiewicza z WIM UTP: a) podziękowanie za dotychczasową udaną współpracę GM System oraz WIM UTP, b) projekt dyplomowy wykonany w SOLID EDGE.

Przedstawiono także projekty dyplomowe realizowane na kierunku Mechatronika i na Studiach Podyplomowych nt. CAD w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (fot. 4). Zaprezentowali je inżynierowie aplikacyjni GM System, którzy jednocześnie są promotorami przedstawionych prac: Adam Budzyński, Piotr Menchen oraz Maciej Warneński. Również i w tym przypadku odczytano podziękowania dla GM System za udaną współpracę, które wystosował Dyrektor Instytutu Informatyki i Mechatroniki, dr Włodzimierz Masierak.

Fot. 4. Wybrane studenckie projekty inżynierskie, wykonane w SOLID EDGE w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, dotyczące takich zagadnień jak: a) modelowanie powierzchniowe, b) parametryzacja konstrukcji, c) kinematyka układów kroczących.
Promotorami tych prac są inżynierowie aplikacyjni GM System: Adam Budzyński, Piotr Menchen oraz Maciej Warneński.

Głównym elementem bloku tematycznego pod nazwą „SOLID EDGE w przemyśle” było wystąpienie pt. „Zastosowanie SOLID EDGE w praktyce inżynierskiej firmy PKI WILK: projektowanie stacji transformatorowych oraz elementów ich wyposażenia elektrycznego” (fot. 5). Poprowadzili je: Jan Wilk (Dyrektor ds. Technicznych firmy PKI WILK) oraz Adam Budzyński (GM System, współpracujący z firmą PKI WILK w ww. zakresie). Wystąpienie to wzbudziło duże zainteresowanie, m.in. dlatego, że zastosowanie SOLID EDGE w profesjonalnej branży elektrotechnicznej jest jednym z ciekawszych oraz coraz częściej pojawiających się obszarów zastosowań tego rozwiązania CAD.

Fot. 5. Firma PKI WILK wykorzystuje SOLID EDGE w branży elektrotechnicznej do projektowanie kompletnych stacji transformatorowych: a) widok ogólny stacji typu, b) wybrane warianty stacji typu różniące się rodzajem obsługi, rozmiarami oraz sposobem zadaszenia, c) przykładowe modele transformatorów olejowych wykorzystywane w projektach PKI WILK.

Zwieńczeniem prezentacji inżynierskich było wystąpienie nt. najbardziej zaawansowanego środowiska CAD/CAM/CAE na rynku, tzn. systemu NX, również produkowany przez Siemens. Prezentację pt. „NX – zintegrowane rozwiązanie high-end dla procesów projektowania, symulacji i wytwarzania” (fot. 6) poprowadzili wspólnie inżynierowie GM System: Piotr Menchen (zagadnienia CAD oraz CAM) i Michał Sroka (zagadnienia CAE).

Piotr Menchen szczegółowo przedstawił proces technologicznego modelowania elementu blaszanego (fot. 6a) i projektowania narzędzia do jego wytwarzania – wykrojnika (fot. 6b). Michał Sroka obszernie omówił rozwiązania obliczeniowe CAE, dostępne w systemie NX, z uwzględnieniem funkcjonalności służących do wytrzymałościowej analizy MES ww. części blaszanej (fot. 6c). Ponownie zabierając głos, Piotr Menchen przybliżył aspekty obróbki CAM wybranych elementów kształtujących ww. wyrób, wchodzących w skład wykrojnika (fot. 6d).

Zwracano uwagę, iż ww. środowiska CAD, CAM oraz CAE są ze sobą asocjatywnie powiązane, co jest jedną z najbardziej istotnych zalet stosowania zintegrowanego systemu NX.

Fot. 6. Podczas prezentacji na temat środowiska high-end NX szeroko poruszono m.in. następujące zagadnienia:
a) technologiczne modelowanie elementu blaszanego, b) projektowanie narzędzia do jego wytwarzania, tj. wykrojnika,
c) analizy wytrzymałościowe MES oraz inne zagadnienia CAE, d) obróbka CAM wybranych elementów kształtujących wykrojnika.

Licznie zgromadzeniu gości konferencji „GM SYSTEM Integracja 2013” bardzo pozytywnie wypowiadali się nt. rentowności wdrożenia omawianych rozwiązań w praktyce inżynierskiej firm, które reprezentowali.

Relację sporządził
dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: