Zastosowanie Solid Edge w branży maszyn i urządzeń spożywczych

Jak Solid Edge sprawuje się w branży maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego? Prezentacja, którą przygotowaliśmy na potrzeby tego artykułu zawiera przegląd urządzeń zaprojektowanych przy użyciu tego systemu przez jednego z naszych Klientów, firmę WAMMA. WAMMA zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz instalacją linii uboju trzody, owiec i bydła, a także transportu kolejkowego przeznaczonego do magazynów poubojowych, ekspedycji, wychładzalni czy linii rozbiorowych. Ze względu na wysoką złożoność projektów,…

Czytaj więcej

Zastosowanie Solid Edge w branży ciężkich maszyn i urządzeń roboczych

Solid Edge wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa działające w wielu różnych branżach. W niniejszym artykule zaprezentujemy jego zastosowanie w branży ciężkich maszyn i urządzeń roboczych na przykładzie produktów bydgoskiej firmy Goster. Powstała w 2003 roku firma, od początku swojej działalności koncentrowała się na projektowaniu i produkcji maszyn dla przemysłu wydobywczego. Wśród klientów spółki znajdziemy cementownie, międzynarodowe korporacje, zakłady chemiczne, żwirownie, składy węgla oraz instytucje badawcze. W ofercie znaleźć możemy między…

Czytaj więcej

Wybrane zastosowania Solid Edge w odlewnictwie

W kolejnej publikacji przedstawiającej obszary skutecznego wykorzystania systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE w branży narzędziowej – pragniemy przedstawić przykłady jego zastosowania w ODLEWNICTWIE. Analogicznie, jak w przypadku branży polimerowej (przedstawionej w poprzednim artykule i prezentacji), SOLID EDGE jest tutaj wykorzystywany m.in. do następujących zadań inżynierskich: Zaprojektowania wyrobu końcowego (odlewu), Zamodelowania narzędzia go kształtującego. Podczas modelowania kształtującego narzędzia odlewniczego, uwzględnia się, np. a) naprawę…

Czytaj więcej

Formowanie wyprasek z zastosowaniem modelowania powierzchniowego w Solid Edge

SOLID EDGE, jako zaawansowany system CAD 3D/2D jest regularnie stosowany także w branży narzędziowej. W niniejszym artykule przedstawimy prezentację pod tytułem: „Formowanie wyprasek z zastosowaniem modelowania powierzchniowego w systemie 3D/2D Solid Edge”. Znacząca część branży narzędziowej to firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem form wtryskowych, służących z kolei do produkcji wyprasek polimerowych o uprzednio zadanej geometrii. Do najważniejszych elementów form wtryskowych należą komponenty kształtujące ostateczny wyrób,…

Czytaj więcej

Projektowanie części maszyn w systemie 3D/2D SOLID EDGE na wybranych przykładach

System CAD 3D/2D SOLID EDGE doskonale sprawdza się także w obszarze komputerowego wspomagania projektowania dla branży maszynowej. Kontynuując rozpoczęty cykl opracowań, pragniemy zaprezentować następujące zastosowania rozwiązań SOLID EDGE w ww. dziedzinie aktywności inżynierskiej: wykorzystanie tzw. generatorów CAD do tworzenia modeli 3D głównych komponentów przekładni mechanicznych, np. kół zębatych, kół pasowych, kół łańcuchowych, wałów, etc., wybrane aspekty zautomatyzowanego modelowania 3D…

Czytaj więcej

Zastosowanie Solid Edge do parametrycznego projektowania CAD mebli

Rynek konsumencki cechuje się ciągłym wzrostem wymagań wobec wyrobów na nim oferowanych. Dotyczy to m.in. różnorodności produktów w ogóle, jak również wielowariantowości produktu konkretnego typu. Jednym ze skuteczniejszych sposobów możliwie szybkiego i łatwego uzyskania wielowariantowości danego wyrobu jest wykorzystywanie tzw. parametryzacji w procesie jego konstruowania z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań CAD. Parametryzacja w systemie CAD polega na zdolności błyskawicznej zmiany wartości różnorodnych parametrów, charakteryzujących geometrię (rozmiary i kształt),…

Czytaj więcej

Wirtualna dokumentacja 2D/3D montażu i demontażu broni strzeleckiej wykonana w Solid Edge

Na naszym blogu publikowaliśmy już przykłady wykorzystania Solid Edge przez studentów i artykuły tego typu cieszyły się dużym zainteresowaniem. „Wirtualna dokumentacja 2D/3D montażu i demontażu broni strzeleckiej” jest artykułem, który rozpoczyna nowy cykl prezentujący szerszej publiczności prace studentów Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, przygotowane w ramach seminariów inżynierskich i magisterskich. Ze względu na konieczność ciągłej poprawy komunikacji interpersonalnej podczas…

Czytaj więcej

Jak stosować zautomatyzowane rozwiązania do wymiarowania współrzędnościowego w Solid Edge ST7?

W poniższym artykule przedstawimy w jaki sposób rozbudowano rozwiązania służące do zautomatyzowanego wymiarowania współrzędnościowego w środowisku Rysunku 2D systemu SOLID EDGE ST7. Wymiarowanie współrzędnościowe jest popularnym sposobem nanoszenia informacji 2D na temat lokalizacji określonych cech produktu, zwłaszcza w branży maszynowej i narzędziowej. Wynika to m.in. z tego, iż ten rodzaj wymiarowania jest powszechnie uznany za czytelny oraz intuicyjny nawet w przypadku znaczącego nagromadzenia wymiarów, a dodatkowo docenia się fakt,…

Czytaj więcej

GM System uczestniczy w budowie polskiego, sztucznego serca!

Od ponad 10 lat GM System bierze udział w programie budowy polskich protez serca, dostarczając pracowni sztucznego serca Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu najnowszych rozwiązań CAD – systemu Solid Edge. Z okazji międzynarodowego festiwalu filmów medycznych, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi nakręciła materiał promujący program Polskie Sztuczne Serce. Rezultatem tego programu jest utworzona, w pracowni sztucznego serca, nowa rodzina polskich protez…

Czytaj więcej

Jak czytelnie wyświetlać środki mas i początki układów współrzędnych w dokumentacji 2D SOLID EDGE ST7?

W kolejnym odcinku naszego cyklu „Wybrane Nowości Solid Edge ST7” opiszemy jak czytelnie wyświetlać środki mas i początki układów współrzędnych w dokumentacji 2D. Jedną z ważniejszych nowości środowiska Rysunku 2D systemu Solid Edge ST7 jest możliwość wyraźnego i czytelnego wyświetlania środków mas modeli oraz początków układów współrzędnych (zarówno dla układów podstawowych, jak też układów dodanych przez użytkownika). Należy przy tym pamiętać, że we wcześniejszych wersjach…

Czytaj więcej

Jak funkcjonuje wizualna prezentacja komponentu projektu z poziomu listy części BOM w Solid Edge ST7

Lista części BOM (ang. Bill Of Material) tworzona w dokumentacji złożeniowej 2D w sposób zautomatyzowany – głównie na podstawie modelu złożenia 3D – może zawierać wiele różnych informacji natury alfa-numerycznej. Informacje te mogą być przypisane do różnorodnych składników projektu, zarówno do pojedynczych komponentów złożenia, jak również dla jego poszczególnych podzespołów. Do zbioru omawianych informacji natury alfa-numerycznej należeć mogą dane właściwe dla…

Czytaj więcej