GM System podwójnym Mistrzem Polski i Platynowym Partnerem Siemens!

Rekordowe wyniki sprzedaży GM System pozwoliły nam zdobyć 3 tytuły i pozostać największym Partnerem Siemens Industry Software w Polsce. Podczas dorocznego spotkania Partnerów Biznesowych Siemens Industry Software podsumowującego wyniki działań biznesowych w roku finansowym FY2015, odebraliśmy 2 puchary i otrzymaliśmy tytuł Platynowego Partnera. Nasze sukcesy: Osiągnęliśmy największy wzrost sprzedaży produktów Siemens spośród wszystkich polskich Partnerów Biznesowych, Pozyskaliśmy największą liczbę nowych Klientów,…

Czytaj więcej

VII Ogólnopolskie Spotkanie Klientów GM System

W dniach 25-27 września odbyło się doroczne spotkanie Klientów i Partnerów GM System. W tym roku ponad 160 osób spotkało się w malowniczo położonym hotelu Atut – największym centrum konferencyjnym w Wielkopolsce. Otwarte warsztaty techniczne jako preludium konferencji W pierwszym dniu uczestnicy brali udział w otwartych warsztatach technicznych. Uzbrojeni w listy pytań, pliki i notatki, przystąpili do pracy wykorzystując do maksimum zasoby wiedzy i umiejętności kadry technicznej GM System.…

Czytaj więcej

Modelowanie powierzchniowe formy spożywczej za pomocą Solid Edge

Tematem kolejnego wpisu z cyklu zastosowanie Solid Edge w różnych gałęziach przemysłu jest prezentacja produktu z branży produktów konsumenckich. Czy można wykorzystać modelowanie powierzchniowe do zaprojektowania formy spożywczej w Solid Edge? Prezentacja, którą dzisiaj publikujemy prowadzi czytelnika krok po kroku przez proces projektowania fromy do pieczenia ciasta o niekonwencjonalnym kształcie. Modelowanie powierzchniowe jest jednym z ciekawszych aspektów działań CAD, m.in. ze względu na jego następujące zalety: Znacząca łatwość tworzenia geometrii,…

Czytaj więcej

Premiera Solid Edge ST8

Najnowsza wersja oprogramowania Solid Edge, oznaczona symbolem ST8, pozwala inżynierom projektować szybciej i elastyczniej. Zastosowane ulepszenia pozwalają sprawniej opanować obsługę systemu a w pełni funkcjonalny ekran dotykowy umożliwia wygodną obsługę wszystkich jego narzędzi i funkcji. Zaprezentowany 18 maja podczas konferencji PLM Connections w Dallas Solid Edge ST8, zawiera udoskonalenia i funkcjonalności, które pozwalają jego użytkownikom szybciej projektować i skuteczniej wykorzystywać Technologię Synchroniczną korzystając między…

Czytaj więcej

Zastosowanie Solid Edge w branży elektrycznej

Zastosowanie Solid Edge w branży elektrycznej pokażemy na przykładzie rodzinnej firmy P.K.I. Wilk, która specjalizuje się w produkcji urządzeń do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. PKI WILK to jedna z większych polskich firm, działających w przemyśle elektrotechnicznym. Jej działania koncentrują się na projektowaniu, produkcji i uruchamianiu stacji transformatorowych z obsługą zewnętrzną oraz wewnętrzną, stacji transformatorowych przewoźnych, obudów stacji transformatorowych, rozdzielnic średniego napięcia, rozdzielnic niskiego napięcia, układów pomiarowych oraz urządzeń…

Czytaj więcej

Zastosowanie Solid Edge w branży maszyn i urządzeń spożywczych

Jak Solid Edge sprawuje się w branży maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego? Prezentacja, którą przygotowaliśmy na potrzeby tego artykułu zawiera przegląd urządzeń zaprojektowanych przy użyciu tego systemu przez jednego z naszych Klientów, firmę WAMMA. WAMMA zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz instalacją linii uboju trzody, owiec i bydła, a także transportu kolejkowego przeznaczonego do magazynów poubojowych, ekspedycji, wychładzalni czy linii rozbiorowych. Ze względu na wysoką złożoność projektów,…

Czytaj więcej

Zastosowanie Solid Edge w branży ciężkich maszyn i urządzeń roboczych

Solid Edge wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa działające w wielu różnych branżach. W niniejszym artykule zaprezentujemy jego zastosowanie w branży ciężkich maszyn i urządzeń roboczych na przykładzie produktów bydgoskiej firmy Goster. Powstała w 2003 roku firma, od początku swojej działalności koncentrowała się na projektowaniu i produkcji maszyn dla przemysłu wydobywczego. Wśród klientów spółki znajdziemy cementownie, międzynarodowe korporacje, zakłady chemiczne, żwirownie, składy węgla oraz instytucje badawcze. W ofercie znaleźć możemy między…

Czytaj więcej

Wybrane zastosowania Solid Edge w odlewnictwie

W kolejnej publikacji przedstawiającej obszary skutecznego wykorzystania systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE w branży narzędziowej – pragniemy przedstawić przykłady jego zastosowania w ODLEWNICTWIE. Analogicznie, jak w przypadku branży polimerowej (przedstawionej w poprzednim artykule i prezentacji), SOLID EDGE jest tutaj wykorzystywany m.in. do następujących zadań inżynierskich: Zaprojektowania wyrobu końcowego (odlewu), Zamodelowania narzędzia go kształtującego. Podczas modelowania kształtującego narzędzia odlewniczego, uwzględnia się, np. a) naprawę…

Czytaj więcej

Formowanie wyprasek z zastosowaniem modelowania powierzchniowego w Solid Edge

SOLID EDGE, jako zaawansowany system CAD 3D/2D jest regularnie stosowany także w branży narzędziowej. W niniejszym artykule przedstawimy prezentację pod tytułem: „Formowanie wyprasek z zastosowaniem modelowania powierzchniowego w systemie 3D/2D Solid Edge”. Znacząca część branży narzędziowej to firmy zajmujące się projektowaniem i wytwarzaniem form wtryskowych, służących z kolei do produkcji wyprasek polimerowych o uprzednio zadanej geometrii. Do najważniejszych elementów form wtryskowych należą komponenty kształtujące ostateczny wyrób,…

Czytaj więcej

Projektowanie części maszyn w systemie 3D/2D SOLID EDGE na wybranych przykładach

System CAD 3D/2D SOLID EDGE doskonale sprawdza się także w obszarze komputerowego wspomagania projektowania dla branży maszynowej. Kontynuując rozpoczęty cykl opracowań, pragniemy zaprezentować następujące zastosowania rozwiązań SOLID EDGE w ww. dziedzinie aktywności inżynierskiej: wykorzystanie tzw. generatorów CAD do tworzenia modeli 3D głównych komponentów przekładni mechanicznych, np. kół zębatych, kół pasowych, kół łańcuchowych, wałów, etc., wybrane aspekty zautomatyzowanego modelowania 3D…

Czytaj więcej

Zastosowanie Solid Edge do parametrycznego projektowania CAD mebli

Rynek konsumencki cechuje się ciągłym wzrostem wymagań wobec wyrobów na nim oferowanych. Dotyczy to m.in. różnorodności produktów w ogóle, jak również wielowariantowości produktu konkretnego typu. Jednym ze skuteczniejszych sposobów możliwie szybkiego i łatwego uzyskania wielowariantowości danego wyrobu jest wykorzystywanie tzw. parametryzacji w procesie jego konstruowania z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań CAD. Parametryzacja w systemie CAD polega na zdolności błyskawicznej zmiany wartości różnorodnych parametrów, charakteryzujących geometrię (rozmiary i kształt),…

Czytaj więcej